Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 Ucz swoje dzieci

Królestwo, które przeobrazi naszą ziemię

Królestwo, które przeobrazi naszą ziemię

JAK myślisz, o jakie Królestwo tu chodzi? — * Właśnie o to Królestwo uczył nas modlić się Jezus. Mamy prosić Boga: „Niech przyjdzie twoje królestwo” (Mateusza 6:9, 10). Już prawie 2000 lat naśladowcy Chrystusa modlą się, żeby ono przyszło. Czy ty też się o to modlisz? —

Aby zrozumieć znaczenie słowa „królestwo”, musisz wiedzieć, kto to jest król. Król to taka osoba, która sprawuje najwyższą władzę w jakimś kraju. Królestwo Boże będzie panować nad całą ziemią. Kiedy przyjdzie, zapewni wspaniałe błogosławieństwa wszystkim ludziom.

Królestwo Boże to rząd w niebie. W Księdze Izajasza 9:6 tak czytamy o kimś, kto miał stanąć na czele tego rządu: „Narodziło się nam dziecko (...), a na jego barkach spocznie władza książęca. I będą go zwać (...) Książę Pokoju”.

Czy wiesz, kim jest książę? — Tak, to syn króla. A kto jest najwyższym niebiańskim Królem? — Masz rację, Jehowa. Biblia mówi, że jest On „Najwyższym nad całą ziemią” (Psalm 83:18). A „Synem Bożym” Biblia często nazywa Jezusa. Nic w tym dziwnego, bo to Bóg dał Jezusowi życie. Jest więc jego prawdziwym Ojcem (Łukasza 1:34, 35; Jana 1:34, 49; 3:17; 11:27; 20:31; Dzieje 9:20).

Królestwo Boże, o które Jezus nauczył nas się modlić, to wyjątkowy rząd. Jehowa postanowił, że Władcą, czyli Królem w tym Królestwie będzie Jego Syn — Jezus Chrystus. Ale czy wiesz, że w tym rządzie będzie ktoś jeszcze? — Porozmawiajmy o tym przez chwilę.

Zanim Jezus umarł, powiedział swoim wiernym apostołom, że idzie do „domu” swego Ojca w niebie. Oznajmił: „Pójdę i przygotuję wam miejsce (...), abyście gdzie ja jestem, wy też byli” (Jana 14:1-3). Jak myślisz, co apostołowie oraz inne wybrane osoby będą robić w niebie? — Będą królować razem z Jezusem.  Biblia mówi nawet, ilu ma być tych władców. Będzie ich 144 000 (Objawienie 14:1, 3; 20:6).

Jak sobie wyobrażasz życie na ziemi pod panowaniem Księcia Pokoju i 144 000 wybranych władców? — To będą wspaniałe czasy! Znikną wojny. Zapanuje pokój między zwierzętami a ludźmi. Nikt nie zachoruje ani nie umrze. Niewidomi odzyskają wzrok, głusi — słuch, a kulawi będą biegać i skakać jak jelonki. Nikomu nie zabraknie dobrego jedzenia. Wszyscy ludzie będą się miłować, tak jak nakazał Jezus swoim naśladowcom (Jana 13:34, 35). Otwórzmy Księgę Izajasza i przeczytajmy wersety mówiące o tych cudownych rzeczach, które są przed nami (Izajasza 2:4; 11:6-11; 25:8; 33:24; 35:5, 6; 65:21-24).

Od czasu, kiedy Jezus nauczył nas się modlić: „Niech przyjdzie twoje królestwo”, już miliony ludzi dowiedziało się, czym ono jest. Ta wiedza zmieniła ich życie. Wkrótce to Królestwo przyjdzie i usunie wszystkie ziemskie rządy. Wtedy każdy, kto służy Jehowie Bogu i wybranemu przez Niego Władcy, Jezusowi Chrystusowi, będzie się cieszył pokojem, zdrowiem i szczęściem (Jana 17:3).

^ ak. 3 Jeżeli po zdaniu występuje myślnik (—), to czytając ten artykuł z dzieckiem, zrób w tym miejscu pauzę i zachęć je do wyrażenia własnego zdania.