Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 Czytelnicy pytają...

Czy wszyscy mają równe szanse, by poznać Boga?

Czy wszyscy mają równe szanse, by poznać Boga?

Jezus zapytany o to, które przykazanie jest największe, odpowiedział: „Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem” (Mateusza 22:37). Aby pokochać Boga, trzeba Go dobrze poznać (Jana 17:3). Czy jednak wszyscy będą mieli taką możliwość?

Głównym źródłem wiedzy o Bogu jest Biblia (2 Tymoteusza 3:16). Sporo ludzi mieszka w krajach, gdzie jest ona ogólnie dostępna. Mogą być często zachęcani do nabywania dokładnej wiedzy o Bogu poprzez studium tej Księgi (Mateusza 28:19). Inni są wychowywani przez kochających chrześcijańskich rodziców, którzy codziennie dbają o to, żeby ich dzieci poznawały Stwórcę (Powtórzonego Prawa 6:6, 7; Efezjan 6:4).

Wiele osób żyje jednak w mniej sprzyjających warunkach. Niektórzy pochodzą z patologicznych rodzin i nie zaznali naturalnych uczuć (2 Tymoteusza 3:1-5). Z tego powodu niełatwo im postrzegać Boga jako kochającego Ojca. Są też tacy, którzy nie mieli możliwości zdobycia nawet podstawowego wykształcenia i dlatego czytanie Pisma Świętego sprawia im trudność. Jeszcze inni mają umysły zaślepione fałszywymi poglądami religijnymi albo żyją w rodzinach, społecznościach bądź państwach, w których nauki biblijne nie są tolerowane (2 Koryntian 4:4). Czy takie okoliczności wykluczają poznanie Boga i pokochanie Go?

Jezus przyznał, że wielu ludzi spotka się z przeciwnościami, które utrudnią im pokochanie Boga i okazywanie Mu posłuszeństwa (Mateusza 19:23, 24). Syn Boży przypomniał jednak swoim uczniom, że chociaż pewne problemy mogą wydawać się nie do pokonania, „u Boga wszystko jest możliwe” (Mateusza 19:25, 26).

Rozważ następujące fakty: Jehowa Bóg zadbał o to, by Biblia, Jego Słowo, była najbardziej rozpowszechnioną Księgą w dziejach. Przepowiedziano w niej, że dobra nowina o Bogu i Jego zamierzeniu będzie głoszona „po całej zamieszkanej ziemi” (Mateusza 24:14). Dzisiaj Świadkowie Jehowy obwieszczają tę dobrą nowinę w przeszło 230 krajach, a literaturę biblijną wydają mniej więcej w 500 językach. Ale nawet ludzie, którzy nie mają dostępu do Pisma Świętego, mogą się dużo dowiedzieć o prawdziwym Bogu, obserwując Jego dzieła stwórcze (Rzymian 1:20).

Ponadto w Słowie Bożym czytamy: „Jehowa bada wszystkie serca i dostrzega każdą skłonność myśli. Jeżeli będziesz go szukał, da ci się znaleźć” (1 Kronik 28:9). Chociaż więc Bóg nie obiecuje, że wszyscy będą mieli równie dobre warunki, każdemu człowiekowi o szczerym sercu daje szansę. Zadba również o to, żeby osoby, które nigdy nie miały okazji Go poznać, otrzymały taką sposobność dzięki zmartwychwstaniu do życia w sprawiedliwym nowym świecie (Dzieje 24:15).