Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 Ucz swoje dzieci

Ludzie, którzy pisali o Jezusie

Ludzie, którzy pisali o Jezusie

CZY lubisz, jak wspólnie czytamy o Jezusie? — * Niektórzy dziwią się, gdy słyszą, że Jezus nie napisał żadnej księgi wchodzącej w skład Biblii. Jednak wiele się o nim dowiadujemy od ośmiu pisarzy biblijnych. Wszyscy oni żyli w czasach Jezusa. Dzięki nim znamy jego nauki. Czy potrafisz ich wymienić? — Są to: Mateusz, Marek, Łukasz, Jan, a także Piotr, Jakub, Juda i Paweł. Co wiesz o tych ludziach? —

Porozmawiajmy najpierw o trzech pisarzach, którzy należeli do grona 12 apostołów Jezusa. Czy znasz imiona tych trzech mężczyzn? — Chodzi o Piotra, Jana i Mateusza. Piotr napisał dwa listy do chrześcijan. Wspomniał o czynach i naukach Jezusa. Otwórz Biblię na Liście 2 Piotra 1:16-18 i przeczytaj relację o tym, jak do Jezusa przemówił z nieba sam Jehowa Bóg (Mateusza 17:5).

Apostoł Jan napisał pięć ksiąg biblijnych. Podczas ostatniego posiłku, który Jezus spożył ze swymi uczniami, zajmował miejsce tuż obok swego Mistrza. Był też świadkiem jego śmierci (Jana 13:23-26; 19:26). Sporządził jedną z czterech relacji o życiu Jezusa, nazywanych Ewangeliami. Spisał również Księgę Objawienia, w której przedstawił otrzymane od Jezusa wizje, a potem także trzy listy (Objawienie 1:1). Trzecim apostołem uczestniczącym w spisywaniu Biblii był Mateusz, poborca podatkowy.

Dwóch innych pisarzy Biblii łączyła z Jezusem szczególna więź. Byli jego młodszymi przyrodnimi braćmi, dziećmi Józefa i Marii (Mateusza 13:55). Nie od razu stali się uczniami Jezusa. Początkowo uważali go nawet za kogoś niezrównoważonego, gdyż bardzo gorliwie głosił (Marka 3:21). O kim mowa? — Pierwszy z nich to Jakub, który napisał list nazwany od jego imienia. Drugi to Judas, na którego mówiono także Juda. On również napisał list wchodzący w skład Biblii (Judy 1).

Życie Jezusa opisał też Marek. Jego matka, Maria, miała duży dom w Jerozolimie, w którym spotykali się pierwsi chrześcijanie, między innymi apostoł Piotr (Dzieje 12:11, 12). Wiele lat wcześniej, kiedy Jezus po raz ostatni spożył ze swymi apostołami Paschę, prawdopodobnie to właśnie Marek nocą poszedł za nimi do ogrodu Getsemani. Gdy żołnierze aresztowali Jezusa, próbowano pojmać też Marka, ale on uciekł, pozostawiając ubranie (Marka 14:51, 52).

Łukasz był z wykształcenia lekarzem i najwyraźniej został uczniem Jezusa już po jego śmierci. Starannie prześledził jego życie i opisał je w sposób jasny i dokładny. Później zaczął towarzyszyć apostołowi Pawłowi w jego podróżach  i napisał Dzieje Apostolskie (Łukasza 1:1-3; Dzieje 1:1).

Ósmym człowiekiem, który pisał o Jezusie, był Paweł. Kształcił się u Gamaliela, poważanego znawcy Prawa. Wychowany i wyszkolony przez faryzeuszy, Paweł nienawidził chrześcijan i brał udział w ich mordowaniu (Dzieje 7:58 do 8:3; 22:1-5; 26:4, 5). Czy wiesz, jak poznał on prawdę o Jezusie? —

Gdy Paweł, nazywany wówczas Saulem, wyruszył do Damaszku z zamiarem aresztowania uczniów Jezusa, nagle oślepiło go światło z nieba. Usłyszał głos: „Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz?”. Przemówił do niego sam Jezus! Wysłał Pawła do Damaszku i polecił uczniowi o imieniu Ananiasz, aby z nim porozmawiał. W ten oto sposób Paweł został chrześcijaninem (Dzieje 9:1-18). Później napisał 14 ksiąg biblijnych: od Listu do Rzymian po List do Hebrajczyków.

Czy ktoś czyta ci biblijne księgi o Jezusie? A może zacząłeś już to robić samodzielnie? — To bardzo ważne, byś w jak najmłodszym wieku dowiadywał się, czego o Jezusie uczy Biblia.

^ ak. 3 Jeżeli po zdaniu występuje myślnik (—), to czytając ten artykuł z dzieckiem, zrób w tym miejscu pauzę i zachęć je do wyrażenia własnego zdania.