Sala Królestwa to budynek używany przez Świadków Jehowy do celów religijnych. Na całym świecie jest dziesiątki tysięcy takich obiektów. Każdego tygodnia spotyka się w nich przeszło 105 000 zborów Świadków Jehowy.

Każda Sala ma audytorium, w którym odbywają się zebrania poświęcone studiowaniu Słowa Bożego, między innymi wygłaszane są wykłady biblijne. W audytorium na ogół jest podium dla prowadzących zebranie oraz od 100 do 300 miejsc siedzących. Poza tym w Sali są dodatkowe pomieszczenia, na przykład mała biblioteka z literaturą biblijną, z której mogą korzystać wszyscy członkowie zboru.

W Sali Królestwa nie ma żadnych symboli religijnych kojarzonych z kościołami chrześcijaństwa, takich jak ołtarze, wizerunki czy krzyże. Dlaczego? Świadkowie Jehowy uważają, że posługiwanie się takimi przedmiotami pozostaje w sprzeczności z biblijnym nakazem: „Uciekajcie od bałwochwalstwa” (1 Koryntian 10:14; Jana 4:24). Obiekty sakralne wielu religii są bogato zdobione. Natomiast Sale Królestwa to skromne i funkcjonalne budynki. Ich wystrój ma dla Świadków Jehowy mniejsze znaczenie niż przekazywane tu pouczenia biblijne.

Skąd wzięła się nazwa Sala Królestwa? Na organizowanych tam zebraniach omawia się nauki biblijne, a jedna z najważniejszych dotyczy właśnie „królestwa Bożego”, o którym głosił Jezus (Łukasza 4:43). Nazwa Sala Królestwa, przyjęta w latach trzydziestych ubiegłego wieku, trafnie więc wskazuje na cel istnienia takich budynków — są to ośrodki wielbienia prawdziwego Boga oraz krzewienia „dobrej nowiny o królestwie” (Mateusza 24:14). Obiekty te nie są wykorzystywane w celach towarzyskich ani handlowych. Koszty związane z ich budową i eksploatacją oraz z rozwojem dzieła głoszenia w całości pokrywane są z dobrowolnych datków. Nie zbiera się na tacę. Kto chce złożyć datek, może go wrzucić do skrzynki umieszczonej w stałym miejscu.

Sale Królestwa we wszystkich zakątkach świata służą temu samemu celowi, ale różnią się wielkością i stylem. Ich wygląd jest uzależniony od dostępnych materiałów, klimatu i warunków finansowych Świadków Jehowy mieszkających na danym terenie. Niektóre wznosi się z cegieł, drewna i kamienia, a inne na przykład z bambusa i trzciny.

Cotygodniowe zebrania, na których można się dużo dowiedzieć o Biblii, są interesujące zarówno dla członków zboru, jak i dla gości. Każdy, kto na nie przyjdzie, jest mile widziany (Hebrajczyków 10:25). Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia najbliższej Sali Królestwa.

Wielka Brytania