Przejdź do zawartości

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 Ucz swoje dzieci

Sem widział zło dwóch światów

Sem widział zło dwóch światów

SYN Noego, Sem, przeżył koniec jednego świata, a potem żył w drugim. Czy wiesz, dlaczego tamten pierwszy świat został unicestwiony i w jaki sposób Sem oraz jego bliscy zdołali ocaleć? — * Porozmawiajmy o tym.

Z Biblii dowiadujemy się, że w okresie młodości Sema ludzie byli bardzo źli. Przez cały czas myśleli o niegodziwych rzeczach. Co w związku z tym zrobił Bóg? — Sprowadził potop, który zalał zły świat. Apostoł Piotr napisał: „Ówczesny świat uległ zagładzie, gdy został zatopiony wodą” (2 Piotra 3:6; Rodzaju 6:5).

Czy rozumiesz, dlaczego Bóg zgładził tamten świat? — Ludzie byli niegodziwi, a ich myśli stale krążyły wokół zła. O tamtych czasach wspomniał Jezus. Powiedział, że ludzie byli zajęci sobą — „jedli i pili, mężczyźni się żenili, a kobiety wydawano za mąż”. Uganiając się za przyjemnościami, „nie zwrócili na nic uwagi, aż przyszedł potop i zmiótł ich wszystkich” (Mateusza 24:37-39).

Na co nie zwrócili uwagi ówcześni ludzie? — Nie słuchali ostrzeżeń Noego, ojca Sema. Noe był „głosicielem prawości”. Zgodnie z Bożym nakazem zbudował arkę, czyli wielką pływającą konstrukcję, w której wraz z rodziną miał bezpiecznie przetrwać potop. Jedynie Noe z żoną i ich synowie Sem, Cham i Jafet ze swoimi żonami wzięli sobie do serca to, czego Bóg od nich oczekiwał. Pozostali spełniali tylko swoje pragnienia, więc zginęli w potopie (2 Piotra 2:5; 1 Piotra 3:20).

Gdy minął rok od rozpoczęcia się potopu, Sem i jego bliscy wyszli z arki na suchy ląd. Nie było wtedy żadnego złego człowieka, ale wkrótce to się zmieniło. Na przykład Cham, brat Sema, miał syna imieniem Kanaan, który zrobił coś tak okropnego, że Noe powiedział: „Przeklęty niech będzie Kanaan”. Niegodziwy okazał się też wnuk Chama, Nimrod. Sprzeciwił się prawdziwemu Bogu, Jehowie, i namówił ludzi, by zbudowali wysoką wieżę,  nazwaną później wieżą Babel, i w ten sposób zapewnili sobie sławę. Co twoim zdaniem czuli Sem i jego ojciec? — (Rodzaju 9:25; 10:6-10; 11:4, 5).

Było im przykro, podobnie jak Jehowie. Czy wiesz, co zrobił Bóg? — Sprawił, że ludzie zaczęli mówić różnymi językami i nie mogli się porozumieć. W tej sytuacji musieli przerwać budowę i rozeszli się w różne strony wraz z tymi, którzy mówili tym samym językiem (Rodzaju 11:6-9). Bóg nie zmienił jednak języka Semowi i jego rodzinie. Mogli więc dalej mieszkać blisko siebie i wspierać się nawzajem w służeniu Bogu. Czy wiesz, jak długo Sem służył Jehowie? —

Sem dożył 600 lat. Przed potopem żył 98 lat, a później jeszcze 502 lata. Możemy być przekonani, że pomagał Noemu w budowie arki i ostrzegał ludzi przed zbliżającym się kataklizmem. A jak myślisz, co robił przez ponad 500 lat po potopie? — Noe nazwał Jehowę „Bogiem Sema”. Z pewnością więc Sem nadal wielbił Jehowę i wspierał w tym swych bliskich. W skład jego rodziny weszli potem Abraham, Sara oraz Izaak (Rodzaju 9:26; 11:10-31; 21:1-3).

Pomyśl teraz o dzisiejszym świecie, w którym zło nasila się od czasów Sema. Co się stanie z tym światem? — Biblia mówi, że on „przemija”. Ale zwróć uwagę na obietnicę: „Kto wykonuje wolę Boga, ten pozostaje na wieki”. Jeśli zatem wykonujemy wolę Boga, to możemy ocaleć i znaleźć się w Bożym nowym świecie. Wówczas z pomocą Jehowy będziemy wieść szczęśliwe, bezkresne życie na ziemi! (1 Jana 2:17; Psalm 37:29; Izajasza 65:17).

^ ak. 3 Jeżeli po pytaniu występuje myślnik (—), to czytając ten artykuł z dzieckiem, zrób w tym miejscu pauzę i zachęć je do wyrażenia własnego zdania.