‛Nakazuj im, żeby pracowali nad tym, co dobre, aby mogli się mocno uchwycić rzeczywistego życia’ (1 TYM. 6:17-19).

PIEŚNI: 125, 40

1, 2. (a) Jakich fizycznych błogosławieństw w raju na ziemi najbardziej wyczekujesz? (Zobacz ilustrację tytułową). (b) Jakich błogosławieństw duchowych zaznamy w nowym świecie?

„RZECZYWISTE ŻYCIE”. Większości z nas wyrażenie to kojarzy się z nadzieją na życie wieczne w raju na ziemi. I całkiem słusznie, bo apostoł Paweł powiązał „życie wieczne” z „rzeczywistym życiem” (odczytaj 1 Tymoteusza 6:12, 19). Oczekujemy bezkresnego życia, które przyniesie nam trwałe zadowolenie i radość. Aż trudno sobie wyobrazić, jakie to będzie uczucie budzić się każdego dnia w doskonałej kondycji fizycznej, psychicznej i emocjonalnej (Izaj. 35:5, 6). Pomyśl o wspaniałych chwilach w towarzystwie bliskich i przyjaciół, również tych, którzy zmartwychwstaną! (Jana 5:28, 29; Dzieje 24:15). Będziemy też mogli rozwijać swoje umiejętności w różnych dziedzinach, takich jak nauka, muzyka czy architektura.

2 Chociaż bardzo wypatrujemy takich dobrych rzeczy, to najważniejsze w nowym świecie będą błogosławieństwa duchowe. Ileż zadowolenia sprawi nam świadomość, że imię Jehowy zostało uświęcone, a Jego zwierzchnictwo usprawiedliwione! (Mat. 6:9, 10). Będziemy zachwyceni, widząc, że pierwotne zamierzenie  Boże wobec ludzi i ziemi się urzeczywistniło. W miarę osiągania doskonałości znacznie łatwiej będzie nam też przybliżać się do Jehowy (Ps. 73:28; Jak. 4:8).

3. Na co już teraz powinniśmy się przygotowywać?

3 Błogosławieństwa te mogą stać się naszym udziałem, ponieważ Jezus zapewnił, że „u Boga wszystko jest możliwe” (Mat. 19:25, 26). Jeśli jednak spodziewamy się żyć w nowym świecie — i pozostać tam po Tysiącletnim Panowaniu Chrystusa — musimy już teraz ‛mocno uchwycić się’ życia wiecznego. Powinniśmy wyczekiwać końca tego niegodziwego świata i poczynić konkretne kroki, by się przygotować do życia w nowym świecie. Ale jak to robić w tym złym systemie rzeczy?

JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ

4. Wyjaśnij na przykładzie, jak już teraz moglibyśmy przygotować się do życia w nowym świecie.

4 Co mogłoby wejść w zakres przygotowań do życia w Bożym nowym świecie? Załóżmy, że planujemy przeprowadzkę do innego kraju. Od czego zacząć? Na przykład od nauki tamtejszego języka. Dobrze byłoby też poznać lokalne zwyczaje oraz popróbować miejscowej kuchni. Do pewnego stopnia zaczęlibyśmy żyć tak, jakbyśmy już tam mieszkali. Przecież właśnie w taki sposób spodziewamy się żyć po przyjeździe na miejsce. Podobnie możemy przygotowywać się do życia w nowym świecie — powinniśmy już teraz w możliwie największym stopniu żyć tak, jak będziemy to robić w przyszłości. Rozważmy kilka wchodzących w grę czynników.

5, 6. Jak podporządkowywanie się postanowieniom teokratycznym pomoże nam przygotować się do życia w nowym świecie?

5 W nowym świecie zwierzchnictwo Boga będzie się cieszyć pełnym poparciem. Jakiż to kontrast w porównaniu z samowolą rozpowszechnioną w świecie podlegającym władzy Szatana! Wielu ludzi bardzo ceni niezależność oraz nierozsądnie obstaje przy swoich upodobaniach. Co z tego wynika? Odrzucanie kierownictwa Bożego prowadzi do cierpień, nieszczęść, a nawet tragedii (Jer. 10:23). Z utęsknieniem wyczekujemy czasu, kiedy cała ludzkość podporządkuje się życzliwemu zwierzchnictwu Jehowy.

6 Ileż radości zaznamy w nowym świecie, gdy w ustalony przez Jehowę sposób będziemy upiększać ziemię, uczyć zmartwychwstałych oraz zajmować się jeszcze innymi aspektami Jego woli dotyczącej ludzkości! A co jeśli jakiś element zleconej pracy nie przypadnie nam do gustu? Czy się podporządkujemy i wykonamy ją najlepiej, jak potrafimy — może nawet z radością? Większość z nas zapewne by przytaknęła! Czy w takim razie podporządkowujemy się teokratycznemu kierownictwu obecnie? Jeżeli tak, to przygotowujemy się do życia wiecznego pod panowaniem Jehowy.

7, 8. (a) Dlaczego powinniśmy pielęgnować ducha współpracy? (b) Jakie zmiany spotkały niektórych chrześcijan? (c) Czego w odniesieniu do życia w nowym świecie możemy być pewni?

7 Do życia w nowym świecie możemy się przygotować również w ten sposób, że będziemy pielęgnować zadowolenie i ducha współpracy. Jeśli obecnie współdziałamy z osobami sprawującymi przewodnictwo i staramy się czerpać radość z nowych przydziałów służby, to taką samą postawę zapewne okażemy w nowym świecie (odczytaj Hebrajczyków 13:17). W Ziemi Obiecanej Izraelici otrzymali dziedzictwo przez losowanie (Liczb 26:52-56; Joz. 14:1, 2). Dzisiaj oczywiście nie wiemy, gdzie każdemu z nas przypadnie zamieszkać w nowym systemie rzeczy. Jednak gotowość do współpracy pozwoli nam odczuwać szczęście z wykonywania woli Jehowy, gdziekolwiek przyjdzie nam wtedy żyć na ziemi.

8 Przywilej życia pod rządami Królestwa jest wart wszelkich wysiłków, na jakie się  zdobywamy, aby współdziałać z organizacją Jehowy i wywiązywać się z zadań teokratycznych. Rzecz jasna z upływem czasu nasze warunki mogą się zmienić. Na przykład część amerykańskich betelczyków skierowano w teren i teraz zaznają oni obfitych błogosławieństw w innych formach służby pełnoczasowej. Niektórzy bracia działali wcześniej jako nadzorcy podróżujący, ale obecnie z powodu podeszłego wieku lub innych czynników usługują w charakterze pionierów specjalnych. Jeśli pielęgnujemy zadowolenie, modlimy się do Boga o pomoc i wytężamy siły w służbie dla Niego, będziemy się radować i dostąpimy licznych błogosławieństw nawet w tych krytycznych dniach ostatnich (odczytaj Przysłów 10:22). A co z naszą przyszłością? Niewykluczone, że snujemy plany co do naszego miejsca zamieszkania w nowym świecie, ale możemy zostać poproszeni o przeniesienie się w inny rejon. Niezależnie od tego, gdzie przyjdzie nam wtedy służyć i co robić, niewątpliwie będziemy wdzięczni i zadowoleni, wręcz przepełnieni radością (Nehem. 8:10).

9, 10. (a) W jakich dziedzinach może nam być potrzebna cierpliwość w nowym świecie? (b) Jak możemy pokazać, że jesteśmy cierpliwi?

9 W nowym świecie mogą się pojawić sytuacje wymagające od nas cierpliwości. Możemy na przykład usłyszeć o wskrzeszeniu krewnych i przyjaciół innych osób, podczas gdy na zmartwychwstanie naszych bliskich przyjdzie nam poczekać. Czy w takim wypadku będziemy podzielać cudzą radość i okazywać cierpliwość? (Rzym. 12:15). Gdy teraz uczymy się wytrwale czekać na spełnienie obietnic Jehowy, łatwiej nam będzie przejawiać cierpliwość w przyszłości (Kazn. 7:8).

10 Do życia w nowym świecie możemy się też przygotować, okazując cierpliwość w związku z objawioną prawdą. Czy pilnie i cierpliwie wnikamy w zrozumienie prawdy biblijnej, które obecnie jest stopniowo uściślane? Jeśli tak, to prawdopodobnie nie sprawi nam trudności zdobywanie się na cierpliwość w nowym świecie, gdy Jehowa będzie przedstawiał swoje wymagania dotyczące ludzkości (Prz. 4:18; Jana 16:12).

11. Czego Jehowa uczy nas o relacjach międzyludzkich i jaką korzyść odniesiemy z tego w nowym świecie?

11 Kolejną cechą, która bardzo nam się przyda w nowym świecie, jest gotowość do przebaczania. Podczas Tysiącletniego Panowania Chrystusa zapewne minie trochę czasu, zanim ‛prawi i nieprawi’ pozbędą się przejawów niedoskonałości (Dzieje 24:15). Czy będziemy wówczas odnosić się życzliwie do siebie nawzajem? Jeśli już teraz uczymy się chętnie wybaczać i unikamy napiętych relacji z innymi, łatwiej nam będzie postępować tak w przyszłości (odczytaj Kolosan 3:12-14).

12. Wyjaśnij, jaki związek zachodzi między tym, czego się spodziewamy w przyszłości, a tym, jak żyjemy obecnie.

12 Życie w nowym świecie nie musi oznaczać, że zawsze otrzymamy to, czego chcemy i kiedy chcemy. Będzie się raczej wiązało z okazywaniem wdzięczności i zadowolenia w każdej sytuacji, ponieważ podporządkowanie się życzliwemu zwierzchnictwu Jehowy przyniesie nam pożytek. Będziemy przejawiać w praktyce cechy, które Jehowa teraz pomaga nam rozwijać. Gdy pielęgnujemy przymioty, jakie będą nam potrzebne przez całą wieczność, pokazujemy, że już dzisiaj uczymy się żyć tak, jak spodziewamy się to robić w przyszłości. Umacniamy też swoją wiarę, że „przyszła zamieszkana ziemia” to coś realnego (Hebr. 2:5; 11:1). Ponadto pokazujemy, jak bardzo jesteśmy spragnieni prawości, która zapanuje wtedy na ziemi. Rzeczywiście, przygotowujemy się do bezkresnego życia w Bożym nowym świecie.

 SKUPIAJ SIĘ NA SPRAWACH DUCHOWYCH

Bierz gorliwy udział w służbie

13. Jakim sprawom przyznamy pierwszeństwo w nowym świecie?

13 Rozważmy, w jaki jeszcze sposób możemy się przygotować do przyszłego rzeczywistego życia. Chociaż zgodnie z obietnicą w nowym świecie nastanie obfitość jedzenia i innych niezbędnych rzeczy, największą przyjemność będziemy czerpać z zaspokajania potrzeb duchowych (Mat. 5:3). Najważniejsza będzie dla nas służba dla Jehowy, czym pokażemy, że ‛wielce się Nim rozkoszujemy’ (Ps. 37:4). Gdy już teraz dajemy pierwszeństwo sprawom duchowym, przygotowujemy się do rzeczywistego życia w przyszłości (odczytaj Mateusza 6:19-21).

14. Jakie cele duchowe pomogą młodym stale mieć przed oczami życie wieczne?

14 Jak możemy zaznawać więcej radości z zajęć teokratycznych? Na przykład wytyczając sobie cele duchowe. Jeśli jesteś młody i poważnie się zastanawiasz, czy służby dla Jehowy nie uczynić swoją drogą życiową, mógłbyś przeanalizować niektóre opublikowane dotąd materiały na temat różnych dziedzin służby pełnoczasowej i jedną z nich obrać za cel *. Mógłbyś też porozmawiać z kimś, kto wiele lat działał w takim charakterze. Jeśli służba dla Boga stanie się treścią twojego życia, przygotujesz się do kontynuowania jej w nowym świecie, gdzie twoje szkolenie i doświadczenie teokratyczne okażą się niezwykle cenne.

Angażuj się w przedsięwzięcia teokratyczne

15. Do jakich celów duchowych mogą dążyć głosiciele Królestwa?

15 Do jakich celów duchowych możemy dążyć jako głosiciele Królestwa? Możemy ulepszać swoje umiejętności w konkretnej dziedzinie służby. Możemy również pogłębiać zrozumienie zasad biblijnych i starać się lepiej stosować je w życiu. A co z rozwijaniem umiejętności publicznego czytania i przemawiania czy podnoszeniem jakości odpowiedzi udzielanych na zebraniach? Zapewne przychodzą ci do głowy jeszcze inne możliwości. Ale wszystko sprowadza się do jednego: wyznaczanie sobie celów duchowych zwiększy twój zapał do zajęć teokratycznych, a to pomoże ci przygotować się do życia w nowym świecie.

JUŻ TERAZ ZAZNAJEMY BŁOGOSŁAWIEŃSTW!

Ceń pokarm duchowy

16. Dlaczego służenie Jehowie to najlepsza droga życiowa?

16 Czy poświęcanie czasu na przygotowywanie się do życia w Bożym nowym świecie  nie ograbia nas z możliwości prowadzenia lepszego lub bardziej satysfakcjonującego życia obecnie? Skądże! Służenie Jehowie to najbardziej satysfakcjonująca droga życiowa. Nie chodzi tu o niewolniczą służbę pod przymusem pełnioną tylko po to, by przejść przez wielki ucisk. Chodzi o życie, do którego zostaliśmy stworzeni i które przynosi najwięcej radości. Korzystanie z kierownictwa Jehowy i odczuwanie Jego lojalnej miłości ma znacznie większą wartość niż życie pozbawione bliskiej więzi z Bogiem (odczytaj Psalm 63:1-3). Oczywiście nie musimy czekać do nowego świata, aby cieszyć się duchowymi błogosławieństwami, których przysparza służba dla Jehowy pełniona całym sercem — są one dostępne już teraz! Niejeden z nas zaznaje takich dobrodziejstw od dziesięcioleci, toteż wiemy z doświadczenia, że żadna inna droga życiowa nie daje większego zadowolenia (Ps. 1:1-3; Izaj. 58:13, 14).

Szukaj rad opartych na Biblii

17. Jakie miejsce zajmą w raju osobiste zainteresowania i przyjemności?

17 W ustanowionym przez Boga nowym świecie znajdzie się też miejsce na osobiste zainteresowania i zaznawanie przyjemności. Po co Jehowa miałby nas stwarzać z potrzebą samorealizacji i zaspokajania zdrowych pragnień, gdyby nie zamierzał nam tego w pełni umożliwić? (Kazn. 2:24). W taki czy inny sposób Jehowa będzie zawsze ‛zaspokajał pragnienie wszystkiego, co żyje’ (Ps. 145:16). Potrzebujemy rozrywki i wypoczynku, ale dają one większą radość, kiedy przyznajemy pierwszeństwo więzi z Jehową. Tak samo będzie w ziemskim raju. Mądrze jest więc uczyć się stawiać osobiste zainteresowania na właściwym miejscu, a zarazem szukać najpierw Królestwa i skupiać się na błogosławieństwach duchowych, które już teraz są dostępne dla ludu Bożego (Mat. 6:33).

18. Jak możemy pokazać, że przygotowujemy się do bezkresnego życia w raju?

18 W nadchodzącym raju będziemy odczuwać szczęście w takim stopniu, w jakim nie było to możliwe nigdy wcześniej. Pokazujmy więc, jak bardzo pragniemy rzeczywistego życia, przygotowując się do niego już teraz. Pielęgnujmy zbożne przymioty i zaznawajmy radości, gorliwie uczestnicząc w powierzonym nam dziele głoszenia o Królestwie Bożym. Starajmy się też ‛wielce rozkoszować’ sprawami duchowymi. A pokładając bezgraniczną wiarę w obietnicach Jehowy, już teraz przygotowujmy się do życia w nowym świecie!

^ ak. 14 Zobacz książkę Pytania młodych ludzi — praktyczne odpowiedzi, tom 2, strony 311-318.