Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

To jest nasze miejsce wielbienia Boga

To jest nasze miejsce wielbienia Boga

„Gorliwość o twój dom mnie pożre” (JANA 2:17).

PIEŚNI: 127, 118

1, 2. (a) Z jakich miejsc wielbienia Boga korzystali słudzy Jehowy w dawnych czasach? (b) Jakimi uczuciami Jezus darzył świątynię Bożą w Jerozolimie? (c) Jaki jest cel tego artykułu?

JUŻ od najdawniejszych czasów słudzy Boży mieli miejsca służące czystemu wielbieniu. Abel składał Bogu ofiary prawdopodobnie na ołtarzu (Rodz. 4:3, 4). Noe, Abraham, Izaak, Jakub i Mojżesz także stawiali ołtarze (Rodz. 8:20; 12:7; 26:25; 35:1; Wyjścia 17:15). Na polecenie Jehowy Izraelici wznieśli przybytek (Wyjścia 25:8). Później wybudowali świątynię, w której oddawali Mu cześć (1 Król. 8:27, 29). Po powrocie z niewoli babilońskiej Żydzi regularnie zgromadzali się w synagogach (Marka 6:2; Jana 18:20; Dzieje 15:21). A pierwsi chrześcijanie spotykali się w domach należących do członków zboru (Dzieje 12:12; 1 Kor. 16:19). Obecnie lud Jehowy uczy się i wielbi Boga w dziesiątkach tysięcy Sal Królestwa na całym świecie.

2 Jezus tak bardzo cenił i kochał świątynię jerozolimską, że jeden z ewangelistów odniósł do niego prorocze słowa: „Gorliwość o twój dom mnie pożarła” (Ps. 69:9; Jana 2:17). Co prawda żadnej Sali Królestwa nie możemy nazwać „domem Jehowy” w takim sensie, w jakim określenia tego używano  w stosunku do świątyni w Jerozolimie (2 Kron. 5:13; 33:4). Niemniej Biblia zawiera zasady, które wskazują, jak należy wykorzystywać współczesne miejsca wielbienia Boga i odnosić się do nich z szacunkiem. W trakcie omawiania tego artykułu rozważymy kilka takich zasad i zastanowimy się, jak powinny one wpływać na nasze podejście do Sal Królestwa oraz do ich finansowania i konserwacji *.

OKAZYWANIE SZACUNKU PRAWDZIWEMU WIELBIENIU

3-5. Jaką rolę odgrywa Sala Królestwa i jak powinno to wpływać na nasz stosunek do zebrań?

3 Sala Królestwa jest lokalnym ośrodkiem czystego wielbienia. Organizowane w niej cotygodniowe zebrania to jeden ze sposobów, w jaki Jehowa zapewnia nam pokarm duchowy. To właśnie tu otrzymujemy niezbędne wskazówki i duchowe pokrzepienie za pośrednictwem Jego organizacji. Wszyscy, którzy uczęszczają na zebrania, w gruncie rzeczy odpowiadają na zaproszenie Jehowy i Jego Syna. Chociaż Jehowa stale nas zachęca, byśmy ‛spożywali z Jego stołu’, nigdy nie powinniśmy traktować tego zaproszenia jako czegoś oczywistego (1 Kor. 10:21).

4 Spotkania, na których wielbimy Jehowę i wzajemnie się pokrzepiamy, są dla Niego tak ważne, że zachęcił On nas przez apostoła Pawła, byśmy ich nie opuszczali (odczytaj Hebrajczyków 10:24, 25). Czy okazywalibyśmy szacunek Jehowie, gdybyśmy z byle powodu z nich rezygnowali? To, jak bardzo cenimy Jehowę i Jego dary, możemy pokazać, gdy się przygotowujemy do chrześcijańskich zebrań i całym sercem w nich uczestniczymy (Ps. 22:22).

5 Należytego szacunku powinniśmy dowodzić swoim nastawieniem do Sali Królestwa — zarówno do samego budynku, jak i do odbywających się w nim zajęć duchowych. Nasze podejście do tej sprawy jest ściśle związane z tym, jak traktujemy imię Boże, które zazwyczaj widnieje na Sali Królestwa (1 Król. 8:17).

6. Jak pewne osoby wyraziły się o Salach Królestwa i o tych, którzy się w nich spotykają? (Zobacz ilustrację tytułową).

6 Szacunek, z jakim odnosimy się do naszych miejsc wielbienia, często zauważają osoby postronne. Na przykład w Turcji pewien mężczyzna powiedział: „Byłem pod wrażeniem czystości i porządku w Sali Królestwa. Ludzie byli uśmiechnięci, schludnie ubrani i serdecznie mnie przywitali. Bardzo mi się to spodobało”. Człowiek ten zaczął regularnie chodzić na zebrania i wkrótce został ochrzczony. Z kolei w jednym z indonezyjskich miast pewien zbór przed oddaniem do użytku nowej Sali Królestwa zorganizował dzień otwarty, na który zaprosił przedstawicieli miejscowych władz oraz sąsiadów. Wśród przybyłych znalazł się burmistrz. Ogromne wrażenie zrobiła na nim jakość wykonania budynku, jego funkcjonalność oraz piękny ogród. Mężczyzna ten stwierdził: „Czystość widoczna w tej sali odzwierciedla waszą prawdziwą wiarę”.

Nasze zachowanie mogłoby świadczyć o braku szacunku dla Boga (zobacz akapity 7 i 8)

7, 8. O jakich ważnych sprawach powinny pamiętać osoby, które uczęszczają na chrześcijańskie zebrania?

7 Respekt wobec Boga, który zaprasza nas na chrześcijańskie zebrania, powinien się uwidaczniać w naszym wyglądzie i zachowaniu. Chodzi także o unikanie skrajności. Daje się zauważyć, że niektórzy nazbyt surowo podchodzą do  tego, jak należy się zachowywać w Sali Królestwa, podczas gdy inni są w tej kwestii niezwykle liberalni. Oczywiście Jehowa pragnie, by na zebraniach Jego słudzy i inni ludzie czuli się dobrze. Z drugiej strony obecni nie chcieliby umniejszać wagi tych spotkań zbyt swobodnym ubiorem lub na przykład esemesowaniem, rozmawianiem w trakcie programu czy jedzeniem i piciem. Rodzice powinni uczyć swoje dzieci, aby rozumiały, że Sala Królestwa to nie miejsce na bieganie ani zabawę (Kazn. 3:1).

8 Oburzony Jezus wyrzucił ze świątyni tych, którzy prowadzili w niej handel (Jana 2:13-17). Nasze Sale Królestwa również służą jako miejsca czystego wielbienia i odbierania pouczeń duchowych. Dlatego wszelkie sprawy zawodowe, które nie mają związku z zajęciami duchowymi, należy załatwiać gdzie indziej (por. Nehem. 13:7, 8).

BUDOWANIE I FINANSOWANIE SAL KRÓLESTWA

9, 10. (a) Jak są budowane i finansowane nowe Sale Królestwa i jakie przynosi to rezultaty? (b) Jakie życzliwe postanowienie okazało się wielką pomocą dla zborów, których nie stać było na wybudowanie Sali Królestwa?

9 Organizacja Jehowy nie szczędzi starań, by pomagać we wznoszeniu i finansowaniu skromnych Sal Królestwa. Ich projektowaniem, budowaniem i modernizowaniem zajmują się niepłatni ochotnicy. Jakie przynosi to rezultaty? Od 1 listopada 1999 roku wybudowano na całym świecie ponad 28 000 pięknych miejsc czystego wielbienia. Oznacza to, że w ciągu ostatnich 15 lat każdego dnia powstawało przeciętnie pięć Sal Królestwa.

10 Podejmuje się wysiłki, żeby wspierać budowę Sal Królestwa tam, gdzie ich brakuje. To życzliwe postanowienie opiera się na biblijnej zasadzie, w myśl której nadmiar jednych może zrekompensować niedostatek drugich, „by nastąpiło wyrównanie” (odczytaj 2 Koryntian 8:13-15). Dzięki temu piękne miejsca czystego wielbienia zapewniono zborom, których w przeciwnym razie nie byłoby stać na własną Salę Królestwa.

11. Co pewni bracia mówią o swojej nowej Sali Królestwa i jakie wzbudza to w tobie odczucia?

11 Z tego programu pomocy skorzystał pewien zbór w Kostaryce, którego członkowie napisali: „Kiedy stoimy przed Salą Królestwa, mamy wrażenie, że śnimy! Nie możemy w to uwierzyć. Nasza piękna Sala powstała zaledwie w osiem dni! Było to możliwe dzięki błogosławieństwu Jehowy, postanowieniom Jego organizacji oraz wsparciu naszych kochanych braci. To miejsce wielbienia jest naprawdę cennym darem, klejnotem od Jehowy.  Czujemy się przeszczęśliwi”. Czy nie robi ci się ciepło na sercu, gdy słyszysz takie wyrazy wdzięczności za nowe Sale i gdy dowiadujesz się, że podobnej radości doświadczają nasi bracia w tysiącach miejsc na całym świecie? Jest to dzieło Jehowy, bo gdy tylko powstają nowe Sale Królestwa, bardzo często napływają do nich szczerzy ludzie, którzy pragną bliżej poznać naszego kochającego Stwórcę (Ps. 127:1).

12. W jaki sposób możesz mieć udział w budowie Sal Królestwa?

12 Wielu braciom i siostrom ogromną radość sprawia udział we wznoszeniu Sal Królestwa. Ale niezależnie od tego, czy jesteśmy w stanie pomagać bezpośrednio w pracach budowlanych, czy nie, wszyscy możemy mieć przywilej je wspierać naszymi datkami. Gorliwość w czystym wielbieniu skłaniała sług Bożych do finansowania teokratycznych przedsięwzięć w czasach biblijnych i tak samo dzieje się w dobie obecnej — ku chwale Jehowy (Wyjścia 25:2; 2 Kor. 9:7).

SPRZĄTANIE SALI KRÓLESTWA

13, 14. Jakie zasady biblijne odnoszą się do dbania o czystość Sali Królestwa?

13 Po wybudowaniu Sali Królestwa trzeba dbać, żeby była ona czysta i schludna i w ten sposób odzwierciedlała przymioty oraz osobowość Boga, któremu oddajemy cześć — Boga porządku (odczytaj 1 Koryntian 14:33, 40). W Biblii świętość i czystość duchową powiązano z czystością fizyczną (Obj. 19:8). A zatem jeśli ktoś chce zyskać uznanie Jehowy, musi też przestrzegać należytej higieny.

14 Zgodnie z tymi zasadami powinniśmy bez skrępowania zapraszać zainteresowanych  na nasze zebrania, mając pewność, że stan Sali licuje z głoszoną przez nas dobrą nowiną. Dostrzegą oni, że wielbimy Boga, który jest święty i wkrótce przeobrazi ziemię w czysty raj (Izaj. 6:1-3; Obj. 11:18).

15, 16. (a) Z jakich powodów dbanie o czystość Sali Królestwa może nie być łatwe, ale dlaczego jest konieczne? (b) Jakie są miejscowe ustalenia dotyczące sprzątania Sali i jaki przywilej ma każdy z nas?

15 Ludzie mają różne podejście do czystości. Może to wynikać z czyjegoś wychowania lub takich czynników zewnętrznych, jak błoto, kurz, stan dróg oraz dostęp do odpowiedniej ilości wody i środków czyszczących. Jednak bez względu na mentalność czy lokalne warunki Sala Królestwa powinna być wzorowo utrzymana, ponieważ widnieje na niej imię Jehowy i służy ona czystemu wielbieniu (Powt. Pr. 23:14).

16 Sprzątanie Sali Królestwa nie może być kwestią przypadku. Żeby miejsce to utrzymać w odpowiednim stanie, każde grono starszych powinno zadbać o plan sprzątania oraz o wystarczającą ilość środków czystości i sprzęt. Ponieważ niektóre prace należy wykonać po każdym zebraniu, a innymi można się zająć rzadziej, potrzebna jest dobra współpraca i nadzór, by niczego nie przeoczyć. Wszyscy członkowie zboru mają przywilej współdziałać w tym zakresie.

KONSERWACJA SALI KRÓLESTWA

17, 18. (a) Jakie przykłady konserwacji miejsc czystego wielbienia możemy znaleźć w Biblii? (b) Dlaczego Sale Królestwa należy utrzymywać w dobrym stanie?

17 Słudzy Jehowy dokładają też usilnych starań, by utrzymywać swoje miejsca wielbienia w dobrym stanie, dokonując potrzebnych napraw. Król judzki Jehoasz polecił, by kapłani wzięli datki złożone na dom Jehowy i ‛naprawili uszkodzenia domu, gdziekolwiek znaleziono jakieś uszkodzenie’ (2 Król. 12:4, 5). Ponad 200 lat później król Jozjasz również sfinansował z datków świątynnych niezbędne naprawy (odczytaj 2 Kronik 34:9-11).

18 Ze sprawozdań Biur Oddziałów wynika, że w niektórych krajach ludzie z reguły nie przywiązują wagi do konserwacji budynków lub urządzeń. W takich miejscach być może tylko nieliczni mają niezbędną wiedzę na ten temat bądź potrzebne do tego środki. Gdyby jednak zaniedbywano konserwację Sali Królestwa, doprowadziłoby to do przedwczesnego pogorszenia stanu budynku i nie byłoby dobrym świadectwem dla okolicznych mieszkańców. Kiedy natomiast członkowie zboru robią, co mogą, by utrzymać Salę Królestwa w dobrym stanie, przysparza to chwały Jehowie i pozwala zaoszczędzić fundusze ofiarowywane przez współwyznawców.

Nie należy zaniedbywać sprzątania i konserwacji Sali Królestwa (zobacz akapity 16 i 18)

19. Jakie masz postanowienie dotyczące obiektów służących czystemu wielbieniu?

19 Sala Królestwa to budynek poświęcony Jehowie. Dlatego nie można twierdzić, że stanowi ona własność jakiejś osoby czy zboru, niezależnie od obowiązujących rozwiązań prawnych. Kierując się chrześcijańskimi zasadami, powinniśmy w pełni ze sobą współpracować, żeby obiekt ten spełniał cel, dla którego został zbudowany. Wszyscy w zborze mogą się do tego przyczynić, okazując stosowny szacunek naszym miejscom wielbienia, składając datki na budowę nowych Sal Królestwa oraz ochoczo poświęcając czas i siły na sprzątanie i konserwację już istniejących. Gdy tak robimy, wzorem Jezusa okazujemy gorliwość o miejsce wielbienia Jehowy (Jana 2:17).

^ ak. 2 Chociaż w tym artykule mówimy głównie o Salach Królestwa, te same zasady odnoszą się do Sal Zgromadzeń i innych obiektów wykorzystywanych do czystego wielbienia.