„MAM coraz więcej problemów ze zdrowiem” — wzdycha Ernst, który jest po siedemdziesiątce *. Czy nie brzmi to znajomo? Jeśli się starzejesz i czujesz, że ubywa ci zdrowia i sił, zapewne przemawia do ciebie opis z 12 rozdziału Księgi Kaznodziei. W wersecie 1 starość nazwano „dniami nieszczęsnymi” lub „dniami udręki” (KUL). Nie jesteś jednak skazany na smutną egzystencję. Wciąż możesz prowadzić satysfakcjonujące życie i z radością służyć Jehowie.

ZACHOWYWANIE SILNEJ WIARY

Kochani seniorzy, w swoich problemach nie jesteście osamotnieni. Podobne wyzwania napotykali sędziwi słudzy Jehowy w czasach biblijnych. Na przykład Izaak, Jakub i Achijasz stracili wzrok (Rodz. 27:1; 48:10; 1 Król. 14:4). Sara czuła się „sterana wiekiem” (Rodz. 18:11, 12). Król Dawid „nie mógł się rozgrzać” (1 Król. 1:1, Biblia warszawska). Zamożny Barzillaj przestał odczuwać smak potraw i słyszeć dźwięki muzyki (2 Sam. 19:32-35). Abraham oraz Noemi musieli poradzić sobie ze stratą współmałżonka (Rodz. 23:1, 2; Rut 1:3, 12).

Co im pomogło zachować lojalność wobec Jehowy i nie utracić radości? Sędziwy Abraham „stał się mocny dzięki swej wierze” w Bożą obietnicę (Rzym. 4:19, 20). Również nam potrzebna jest silna wiara. Nie zależy ona od wieku, zdolności ani sytuacji życiowej. Nawet gdy patriarcha Jakub był słaby, niewidomy i przykuty do łóżka, wciąż przejawiał silną wiarę w Boże obietnice (Rodz. 48:1-4, 10; Hebr. 11:21). Ines ma 93 lata i odczuwa osłabienie mięśni. Mówi jednak: „Każdego dnia czuję, że Jehowa obficie mnie nagradza. Codziennie rozmyślam o raju, dzięki czemu mam nadzieję na przyszłość”. Jakie piękne, pozytywne nastawienie!

Swoją wiarę możemy umacniać przez modlitwę, badanie Słowa Bożego oraz uczęszczanie na chrześcijańskie zebrania. Leciwy prorok Daniel regularnie modlił się trzy razy w ciągu dnia i studiował Słowo Boże (Dan. 6:10; 9:2). Anna, wdowa w podeszłym wieku, „nigdy nie opuszczała świątyni” (Łuk. 2:36, 37). Kiedy w miarę możliwości jesteś na zebraniach i bierzesz w nich udział, pokrzepiasz nie tylko siebie, ale też wszystkich obecnych. A twoje modlitwy zawsze sprawiają Jehowie przyjemność, nawet jeśli masz ograniczone możliwości działania (Prz. 15:8).

Pokrzepiaj innych

Wielu z was, wierni bracia, bardzo by chciało mieć dobry wzrok, żeby móc czytać, i dość sił, żeby chodzić na zebrania, ale być może sprawia wam to coraz większą trudność lub jest wręcz niemożliwe. Co w takiej sytuacji? Dobrze wykorzystujcie to, co pozostaje w waszym zasięgu. Sporo osób, które nie mogą być na zebraniach, słucha programu przez telefon. Inge ma 79 lat i mimo pogarszającego się wzroku przygotowuje się do zebrań przy pomocy materiałów, które brat ze zboru drukuje jej bardzo dużą czcionką.

Niewykluczone jednak, że macie coś, co inni chcieliby mieć — czas. Dlaczego więc nie wykorzystać go na słuchanie nagrań Biblii i publikacji biblijnych, wykładów oraz słuchowisk? Może też zechcesz zadzwonić do współwyznawcy, aby podzielić się z nim jakimś darem duchowym w celu „wymiany zachęt” (Rzym. 1:11, 12).

BĄDŹ AKTYWNY W SŁUŻBIE DLA BOGA

Głoś słowo

„To straszne, gdy nie możesz być tak aktywny jak kiedyś” — ubolewa Christa po osiemdziesiątce. Jak więc seniorzy mogą zachowywać radość? „Gdy pielęgnują pozytywne nastawienie i cieszą się z tego, co mogą zrobić, a nie ciągle myślą o tym, czego już nie mogą zrobić” — wyjawia 75-letni Peter.

 Czy dostrzegasz dziedziny służby, w których wciąż możesz brać udział? Heidi nie jest już w stanie tak jak kiedyś chodzić od drzwi do drzwi. Była dobrze po osiemdziesiątce, gdy nauczyła się pisać listy na komputerze. Niektórzy starsi wiekiem głosiciele nawiązują rozmowy o Biblii, siedząc na ławce w parku lub na przystanku autobusowym. A jeśli mieszkasz w domu opieki, to czy za swój „teren” nie mógłbyś uznać personelu medycznego, z którym się stykasz, oraz pozostałych pensjonariuszy?

Bądź gościnny

Król Dawid w późnej starości gorliwie popierał czyste wielbienie. Przekazał środki na budowę świątyni i poczynił inne związane z tym przygotowania (1 Kron. 28:11 do 29:5). Podobnie i ty możesz się żywo interesować rozwojem ogólnoświatowego dzieła Królestwa. Mógłbyś na przykład wspierać pionierów lub innych gorliwych głosicieli w swoim zborze krzepiącym słowem, drobnym prezentem lub jakąś przekąską. W modlitwach mógłbyś pamiętać o młodych i rodzinach, sługach pełnoczasowych, osobach chorych oraz braciach, na których spoczywa poważna odpowiedzialność.

Kochani bracia i siostry starsi wiekiem, wy i wasza służba mają wielką wartość. Nasz Ojciec niebiański nigdy was nie odrzuci (Ps. 71:9). Jehowa kocha was i ceni. Wkrótce wszyscy będziemy posuwać się w latach bez obawy, że dosięgnie nas bolesne cierpienie lub nieszczęście. Ciesząc się pełnią sił i doskonałym zdrowiem, będziemy służyć naszemu kochającemu Bogu Jehowie przez całą wieczność!

^ ak. 2 Niektóre imiona zostały zmienione.