Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Możesz wygrać walkę z Szatanem!

Możesz wygrać walkę z Szatanem!

„Przeciwstawcie się mu [Szatanowi], stali w wierze” (1 PIOTRA 5:9).

1. (a) Dlaczego obecnie nasza walka z Szatanem jest szczególnie ważna? (b) Skąd wiemy, że możemy wygrać tę walkę?

SZATAN toczy wojnę z ostatkiem pomazańców i z „drugimi owcami” (Jana 10:16). Dąży do tego, by w krótkim czasie, który mu pozostał, pożreć jak najwięcej sług Jehowy (odczytaj Objawienie 12:9, 12). Czy możemy wygrać z Szatanem? Tak! W Biblii czytamy: „Przeciwstawcie się Diabłu, a ucieknie od was” (Jak. 4:7).

2, 3. (a) Jak pogląd, że Szatan nie istnieje, w rzeczywistości służy jego celom? (b) Skąd wiesz, że Diabeł jest realną osobą?

2 Wielu ludzi kpi sobie z poglądu, że Szatan w ogóle istnieje. Dla nich Szatan i demony to fikcyjni bohaterowie powieści, horrorów i gier wideo. Takie osoby uważają, iż żaden inteligentny człowiek nie wierzy w istnienie złych duchów. Czy twoim zdaniem Szatanowi przeszkadza to, że jego samego i podległe mu niewidzialne hordy sprowadzono do roli bohaterów świata fikcji? Nic podobnego! Przecież Szatanowi łatwiej jest zaślepiać umysły ludzi, którzy wątpią w jego istnienie (2 Kor. 4:4). Propagowanie poglądu, jakoby stworzeń duchowych wcale nie było, to jedno z wielu narzędzi służących Szatanowi do wprowadzania ludzi w błąd.

 3 Jako słudzy Jehowy nie dajemy się zwieść. Wiemy, że Diabeł jest realną osobą, gdyż to on rozmawiał z Ewą za pośrednictwem węża (Rodz. 3:1-5). Ponadto urągał Jehowie w związku z Hiobem (Hioba 1:9-12). To właśnie Szatan próbował skusić Jezusa (Mat. 4:1-10). A gdy w roku 1914 narodziło się Królestwo Boże, zaczął „toczyć wojnę” z ostatkiem pomazańców (Obj. 12:17). Ta wojna trwa nadal, ponieważ Szatan próbuje zrujnować wiarę ostatka 144 000 oraz drugich owiec. Aby wygrać tę wojnę, musimy się mu przeciwstawić i zachować silną wiarę. W tym artykule omówimy trzy sposoby, na jakie możemy to robić.

WYSTRZEGAJ SIĘ PYCHY

4. Co dowodzi, że Szatan jest przesiąknięty pychą?

4 Szatan nie ma w sobie ani krzty pokory. Stworzenie duchowe, które miało śmiałość zakwestionować zwierzchnią władzę Jehowy i zapragnąć dla siebie boskiej czci, w gruncie rzeczy stanowi uosobienie pychy i zuchwałości. Dlatego jeden ze sposobów, w jaki możemy się przeciwstawić Szatanowi, polega na wystrzeganiu się pychy oraz pielęgnowaniu pokory (odczytaj 1 Piotra 5:5). Ale czym jest pycha, czyli niewłaściwa duma? I czy duma zawsze jest zła?

5, 6. (a) Czy duma zawsze jest zła? Objaśnij to. (b) Jakiego rodzaju duma jest niebezpieczna i jakie przykłady z Biblii to ilustrują?

5 W pewnym słowniku dumę zdefiniowano jako „poczucie własnej godności i wartości” oraz „uczucie zadowolenia z powodu własnych osiągnięć lub osiągnięć bliskich nam osób, a także satysfakcję z posiadania czegoś”. Tak rozumiana duma nie jest niczym złym. Apostoł Paweł powiedział Tesaloniczanom: „My sami szczycimy się wami wśród zborów Bożych ze względu na waszą wytrwałość i wiarę we wszystkich waszych prześladowaniach oraz uciskach, które znosicie” (2 Tes. 1:4). Jak zatem widać, uczucie zadowolenia z dokonań innych, a nawet pewna miara dumy z samego siebie jest czymś właściwym. Nie musimy się wstydzić swojej rodziny, kultury ani miejsca, gdzie dorastaliśmy (Dzieje 21:39).

6 Z drugiej strony istnieje pewien rodzaj dumy, który może osłabić relacje z innymi i zniszczyć nasze przyjacielskie stosunki z Jehową. Mogłaby ona sprawić, że po otrzymaniu potrzebnej rady poczujemy się urażeni i ją odrzucimy, zamiast pokornie przyjąć (Ps. 141:5). Tego rodzaju dumę definiuje się jako „wygórowane mniemanie o sobie” lub „wyniosłą postawę widoczną u ludzi, którzy sądzą, często bezpodstawnie, że są lepsi od innych”. Jehowa nienawidzi pychy (Ezech. 33:28; Am. 6:8). Ale Szatan z przyjemnością patrzy, jak ludzie ją okazują, bo tym samym odzwierciedlają jego zuchwałość. Jakże się musiał upajać chełpliwą postawą Nimroda, faraona i Absaloma, którzy padli ofiarą niewłaściwej dumy! (Rodz. 10:8, 9; Wyjścia 5:1, 2; 2 Sam. 15:4-6). Doprowadziła ona do upadku również Kaina. Otrzymał on radę od samego Boga, ale był zbyt dumny, by się do niej zastosować. Świadomie zlekceważył ostrzeżenie od Jehowy i obrał drogę prowadzącą do katastrofy (Rodz. 4:6-8).

7, 8. (a) Czym jest rasizm i jaki ma związek z dumą? (b) Wyjaśnij, jak duma może zakłócić pokój w zborze.

7 Obecnie ludzie okazują dumę na różne sposoby pociągające za sobą zgubne skutki. Nieraz idzie ona w parze z rasizmem. Według pewnego słownika rasizm to „uprzedzenie lub niechęć wobec osób innej rasy” oraz „pogląd, że  ludzie z różnych ras mają odmienne cechy i zdolności i że niektóre rasy są z natury lepsze lub gorsze”. Poczucie wyższości rasowej prowadzi do zamieszek, wojen, a nawet masowych mordów.

8 Oczywiście coś takiego nie powinno mieć miejsca w zborze chrześcijańskim. Niemniej sprzeczki między współwyznawcami wywołane nieraz przez dumę mogą wymknąć się spod kontroli. Najwyraźniej przekonali się o tym pewni chrześcijanie w I wieku, do których Jakub skierował pobudzające do myślenia pytanie: „Skąd się biorą wojny i skąd walki między wami?” (Jak. 4:1). Głęboko zakorzeniona niechęć i uczucie wyższości rzeczywiście mogą mieć wpływ na naszą mowę i czyny, sprawiając innym nieopisany ból (Prz. 12:18). Duma bez wątpienia może zakłócić pokój w zborze.

9. Jak Biblia pomaga nam wystrzegać się rasizmu i innych form niewłaściwej dumy? (Zobacz ilustrację tytułową).

9 Jeśli sami mamy skłonność, by czuć się lepsi od innych, powinniśmy pamiętać, że „każdy, kto ma pychę w sercu, jest dla Jehowy obrzydliwością” (Prz. 16:5). Powinniśmy też przeanalizować swój stosunek do osób z innej rasy, narodowości czy kultury. Jeżeli nie wyzbyliśmy się dumy rasowej lub narodowej, to lekceważymy fakt, że Bóg „z jednego człowieka uczynił wszystkie narody ludzkie” (Dzieje 17:26). W tym sensie istnieje tylko jedna rasa, ponieważ cała ludzkość ma wspólnego przodka, Adama. Dlatego przekonanie, że pewne rasy są z natury lepsze bądź gorsze, jest po prostu niedorzeczne. Odpowiadałoby ono zamysłowi Szatana, aby zniszczyć chrześcijańską miłość i jedność (Jana 13:35). Chcąc wygrać walkę z Szatanem, musimy unikać wszelkich form niewłaściwej dumy (Prz. 16:18).

WYSTRZEGAJ SIĘ MATERIALIZMU I MIŁOŚCI DO ŚWIATA

10, 11. (a) Dlaczego tak łatwo rozwinąć w sobie miłość do świata? (b) Jak taka miłość mogła się uwidocznić u Demasa?

10 Szatan jest „władcą tego świata”, toteż podlega on jego mocy (Jana 12:31; 1 Jana 5:19). Dlatego większość tego, co się w nim propaguje, stoi w sprzeczności z zasadami biblijnymi. Rzecz jasna nie wszystko, co oferuje świat, jest złe. Powinniśmy jednak liczyć się z tym, że Szatan będzie za jego pośrednictwem odwoływał się do naszych pragnień i próbował nas skłonić do grzechu lub do rozwinięcia w sobie miłości do świata kosztem wielbienia Jehowy (odczytaj 1 Jana 2:15, 16).

11 Najwyraźniej taką miłość rozwinęli w sobie niektórzy chrześcijanie w I wieku. Na przykład Paweł napisał: „Demas (...) mnie opuścił, ponieważ umiłował obecny system rzeczy” (2 Tym. 4:10). Biblia nie wyjaśnia dokładnie, co takiego w ówczesnym świecie pociągnęło Demasa i skłoniło go do opuszczenia Pawła. Być może zaczął miłować dobra materialne bardziej niż sprawy duchowe. Jeśli tak było, stracił wspaniałe przywileje duchowe. Na rzecz czego? Czy świat mógł mu dać coś lepszego niż błogosławieństwa od Jehowy, których zaznałby jako współpracownik Pawła? (Prz. 10:22).

12. W jaki sposób moglibyśmy ulec „zwodniczej mocy bogactwa”?

12 Coś podobnego może się przytrafić również nam. To naturalne, że jako chrześcijanie pragniemy dbać o siebie i swoich bliskich (1 Tym. 5:8). Jehowa chce, by żyło nam się wygodnie — o czym świadczą piękne warunki, które zapewnił Adamowi i Ewie (Rodz. 2:9). Ale Szatan może wykorzystać te pragnienia, posługując się „zwodniczą mocą bogactwa” (Mat. 13:22). Wielu uważa, że pieniądze  dadzą im szczęście albo że posiadanie dóbr materialnych stanowi klucz do sukcesu. Takie myślenie jest zwodnicze i może doprowadzić do utraty tego, co najcenniejsze — przyjaźni z Jehową. Jezus ostrzegł swych naśladowców: „Nikt nie może być niewolnikiem dwóch panów; bo albo jednego będzie nienawidzić, a drugiego miłować, albo do jednego przylgnie, a drugim wzgardzi. Nie możecie być niewolnikami Boga i Bogactwa” (Mat. 6:24). Jeśli dajemy się zniewolić bogactwu, przestajemy służyć Jehowie, a właśnie tego chce Szatan! Obyśmy nigdy nie pozwolili, by pieniądze lub to, co można za nie kupić, zepchnęły przyjaźń z Jehową na dalszy plan. Aby walczyć z Szatanem, musimy zachowywać zrównoważony pogląd na rzeczy materialne (odczytaj 1 Tymoteusza 6:6-10).

STROŃ OD NIEMORALNOŚCI

13. Jaki wypaczony pogląd na małżeństwo i seks promuje dzisiejszy świat?

13 Kolejną pułapką, którą zastawia świat Szatana, jest niemoralność płciowa. Obecnie niejeden człowiek uważa wierność małżeńską — a nawet samo małżeństwo — za coś, co krępuje i jest staromodne. Na przykład pewna znana aktorka oświadczyła: „Życie w monogamii nie jest możliwe ani dla mężczyzn, ani dla kobiet. Nie znam nikogo, kto jest albo chciałby być wierny”. A inny aktor powiedział: „Bycie z kimś do końca życia chyba nie leży w naszej naturze”. Szatan niewątpliwie się cieszy, gdy wpływowe osoby ukazują Boży dar małżeństwa w złym świetle. Z całą pewnością nie jest zainteresowany popieraniem tego postanowienia ani tym, by małżonkowie zaznawali szczęścia. Jeśli zatem chcemy zwyciężyć Szatana, powinniśmy popierać Bożą instytucję małżeństwa.

14, 15. Jak możemy przeciwstawiać się niemoralności?

14 Niezależnie od tego, czy mamy partnera małżeńskiego, czy nie, musimy zdecydowanie przeciwstawiać się wszelkim formom niemoralności. Czy łatwo z nią walczyć? W żadnym razie! Jeśli na przykład chodzisz do szkoły, być może słyszysz, jak koledzy lub koleżanki przechwalają się uprawianiem przygodnego seksu lub sekstingiem, który gdzieniegdzie jest traktowany na równi z rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej. W Biblii czytamy: „Kto się dopuszcza rozpusty, grzeszy przeciw własnemu ciału” (1 Kor. 6:18). Wskutek szerzenia się różnych chorób przenoszonych drogą płciową wielu cierpi i umiera. A jak wynika z pewnego sondażu, większość młodych osób w stanie wolnym, które straciły dziewictwo, przyznała, że tego żałuje. Media przedstawiają niedozwolone kontakty seksualne w sposób daleki od rzeczywistości — chciałyby nam wmówić, że łamanie praw Bożych nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji. Pod wpływem takiego myślenia ludzie łatwo ulegają „zwodniczej mocy grzechu” (Hebr. 3:13).

15 Co możesz zrobić, jeśli walczysz z pokusą do niemoralności? Uświadom sobie swoją słabość (Rzym. 7:22, 23). Módl się do Boga o siły (Filip. 4:6, 7, 13). Unikaj sytuacji, które mogłyby doprowadzić do popełnienia grzechu (Prz. 22:3). A gdy pojawi się pokusa, z miejsca ją odrzuć (Rodz. 39:12).

16. Jak Jezus reagował na pokusy, które podsuwał mu Szatan, i czego możemy się z tego nauczyć?

16 Jezus pozostawił dobitny przykład opierania się pokusom. Nie dał się zwieść obietnicom Szatana ani nawet przez chwilę ich nie rozważał. Od razu odpowiedział:  „Jest napisane” (odczytaj Mateusza 4:4-10). Znał Słowo Boże, toteż w obliczu pokusy mógł szybko zareagować i zacytować odpowiednie fragmenty. Aby zwyciężyć Szatana, nie możemy dać się usidlić niemoralności (1 Kor. 6:9, 10).

ZWYCIĘSTWO DZIĘKI WYTRWAŁOŚCI

17, 18. (a) Jakie inne rodzaje broni ma Szatan w swoim arsenale i dlaczego nie powinno nas to dziwić? (b) Jaki los czeka Szatana i jak to cię zachęca do okazywania wytrwałości?

17 Pycha, materializm oraz niemoralność to zaledwie trzy rodzaje broni w arsenale Szatana. Ale jest ich więcej. Na przykład niektórzy chrześcijanie napotykają sprzeciw rodziny, kpiny kolegów szkolnych, a nawet ograniczenia, które władze nakładają na naszą działalność. Takie trudności nie są dla nas zaskoczeniem, gdyż Jezus ostrzegł swych naśladowców: „Ze względu na moje imię będziecie przedmiotem nienawiści wszystkich ludzi; ale kto wytrwa do końca, ten zostanie wybawiony” (Mat. 10:22).

Szatan zostanie unicestwiony (zobacz akapit 18)

18 Jak możemy zwyciężyć Szatana? Jezus oświadczył uczniom: „Dzięki swej wytrwałości zyskacie wasze dusze” (Łuk. 21:19). Żaden człowiek nie zdoła wyrządzić nam trwałej szkody. Nikt też nie może pozbawić nas cennej przyjaźni z Bogiem, chyba że sami do tego dopuścimy (Rzym. 8:38, 39). Nawet gdy słudzy Boży ponoszą śmierć, nie oznacza to zwycięstwa Szatana, bo Jehowa ich wskrzesi! (Jana 5:28, 29). Tymczasem przyszłość Szatana rysuje się w ciemnych barwach. Po zniszczeniu podległego mu niegodziwego systemu rzeczy trafi on na 1000 lat do otchłani (Obj. 20:1-3). Gdy dobiegnie końca Tysiącletnie Panowanie Jezusa, Szatan zostanie na krótki czas „wypuszczony ze swego więzienia”, aby podjął ostateczną próbę zwiedzenia doskonałej ludzkości. Potem będzie unicestwiony (Obj. 20:7-10). Czeka go nieuchronna zagłada, ale ty nie musisz podzielić jego losu! Przeciwstaw się Szatanowi, będąc stały w wierze. Możesz go zwyciężyć!