Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Jehowa kieruje naszym ogólnoświatowym dziełem nauczania

Jehowa kieruje naszym ogólnoświatowym dziełem nauczania

„Ja, Jehowa, jestem twoim Bogiem; uczę cię, byś odniósł pożytek, sprawiam, że idziesz drogą, którą powinieneś kroczyć” (IZAJ. 48:17).

1. Jakie przeszkody napotykali w dziele głoszenia nowożytni chrześcijanie?

NA PRZEŁOMIE XIX i XX wieku Badacze Pisma Świętego * napotykali wiele przeszkód. Tak jak pierwsi chrześcijanie, głosili bardzo niepopularne orędzie. Stanowili nieliczne grono i w oczach świata nie uchodzili za ludzi wykształconych. Ponadto z czasem miał ich dosięgnąć „wielki gniew” Szatana Diabła (Obj. 12:12). A zleconą im działalność kaznodziejską mieli prowadzić w „dniach ostatnich” — okresie, w którym miały nastać „krytyczne czasy trudne do zniesienia” (2 Tym. 3:1).

2. Jak Jehowa wspiera dzieło głoszenia w naszych czasach?

2 Niemniej Jehowa postanowił, by w naszych czasach Jego słudzy oznajmiali dobrą nowinę na niespotykaną wcześniej skalę, i nic nie może Mu w tym przeszkodzić. Starożytnych Izraelitów wyzwolił z Babilonu i podobnie nowożytnych sług  uwolnił z „Babilonu Wielkiego”, ogólnoświatowego imperium religii fałszywej (Obj. 18:1-4). Jehowa uczy nas dla naszego dobra, obdarza nas pokojem i pomaga nam przekazywać Jego pouczenia innym (odczytaj Izajasza 48:16-18). Nie znaczy to jednak, że posługuje się swoją zdolnością przewidywania, by poznać każde zdarzenie na ziemi, a potem wpływać na jego przebieg w celu wsparcia dzieła głoszenia. To prawda, że w wielu miejscach panuje sytuacja, która sprzyja tej działalności, ale w świecie podległym władzy Szatana wciąż napotykamy prześladowania i inne przeciwności utrudniające wykonanie powierzonego nam zadania. Wszystko to zdołamy przetrwać jedynie z pomocą Jehowy (Izaj. 41:13; 1 Jana 5:19).

3. Jak nastała obfitość „prawdziwej wiedzy”?

3 Prorok Daniel w natchnieniu od Jehowy zapowiedział, że w czasie końca nastanie obfitość „prawdziwej wiedzy” (odczytaj Daniela 12:4). Jehowa pomógł Badaczom Pisma Świętego zrozumieć podstawowe prawdy biblijne, które od stuleci były zaciemnione przez nauki głoszone w chrześcijaństwie. W dalszym ciągu posługuje się swoimi sługami do upowszechniania na całej ziemi prawdziwej wiedzy. Obecnie widzimy spełnianie się proroctwa Daniela. Prawie 8 000 000 ludzi przyjęło prawdę biblijną i obwieszcza ją po całym świecie. Dzięki czemu jest to możliwe?

TŁUMACZENIE BIBLII

4. Na jaką skalę tłumaczono Biblię w XIX wieku?

4 W rozgłaszaniu dobrej nowiny bardzo pomaga powszechny dostęp do Biblii. Przez wieki duchowni chrześcijaństwa zniechęcali do czytania tej Księgi lub wręcz się temu sprzeciwiali, a nawet byli odpowiedzialni za śmierć niektórych tłumaczących ją osób. Jednak w XIX wieku towarzystwa biblijne udostępniły Pismo Święte — w całości lub części — w jakichś 400 językach. Pod koniec owego stulecia sporo ludzi miało już Biblię, ale brakowało im dokładnej wiedzy na temat jej nauk.

5. Czego Świadkowie Jehowy dokonali w dziedzinie tłumaczenia Biblii?

5 Badacze Pisma Świętego wiedzieli, że muszą głosić, toteż niestrudzenie wyjaśniali innym, czego uczy Biblia. Poza tym słudzy Jehowy posługiwali się różnymi jej przekładami i je rozpowszechniali. W roku 1950 wydali Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata, które obecnie dostępne jest — w całości lub części — w przeszło 120 językach. W 2013 roku opublikowano po angielsku zrewidowaną wersję tego przekładu, którą prościej będzie przetłumaczyć na inne języki. A przejrzysta, łatwa w czytaniu Biblia jest pomocna w głoszeniu.

OKRES POKOJU

6, 7. (a) Jakie rozmiary przybrały działania wojenne w czasach nowożytnych? (b) Jak względny pokój panujący w wielu krajach przyczynił się do rozwoju dzieła głoszenia?

6 Być może się zastanawiasz, w jakiej mierze panował na świecie pokój. Przecież w XX wieku w wyniku działań wojennych, zwłaszcza tych podczas dwóch wojen światowych, zginęły miliony ludzi. Ale w roku 1942, kiedy trwała jeszcze II wojna światowa, Nathan Knorr, który przewodził wtedy działalności Świadków Jehowy, wygłosił na kongresie przemówienie zatytułowane „Pokój — czy może być trwały?”. Na podstawie 17 rozdziału Księgi Objawienia wyjaśnił, że szalejąca wówczas wojna doprowadzi nie do Armagedonu, lecz do okresu pokoju (Obj. 17:3, 11).

7 Koniec II wojny światowej nie przyniósł ogólnoziemskiego pokoju. Jak wynika z pewnego zestawienia, w latach  1946-2013 odnotowano 331 konfliktów zbrojnych. Pochłonęły one miliony istnień ludzkich. Jednak w tym okresie w wielu krajach panował względny pokój i lud Jehowy wykorzystał go do rozgłaszania dobrej nowiny. Jaki to przyniosło rezultat? W roku 1944 na świecie było niewiele ponad 110 000 głosicieli. Obecnie jest ich jakieś 8 000 000! (Odczytaj Izajasza 60:22). Czy nie jesteśmy wdzięczni, gdy możemy głosić dobrą nowinę w pokojowych warunkach?

WYGODNY SPOSÓB PODRÓŻOWANIA

8, 9. Jaki postęp dokonał się w dziedzinie transportu i jaką pomocą okazał się w naszej działalności?

8 Prowadzenie dzieła głoszenia stało się łatwiejsze również dzięki rozwojowi w dziedzinie transportu. W roku 1900 — jakieś 21 lat po opublikowaniu pierwszej Strażnicy — w całych Stanach Zjednoczonych zarejestrowanych było zaledwie 8000 samochodów, a dróg nadających się do jazdy było jedynie kilkaset kilometrów. Obecnie na całym świecie jest ponad półtora miliarda zarejestrowanych aut i miliony kilometrów dobrych dróg. Wielu z nas wykorzystuje oba te udogodnienia, aby docierać z dobrą nowiną do mieszkańców odległych terenów. Ale nawet jeśli nie mamy wygodnych środków lokomocji i musimy znaczne odległości pokonywać pieszo, nie szczędzimy starań, żeby czynić uczniów (Mat. 28:19, 20).

9 W naszej działalności korzystamy też z innych rodzajów transportu. Ciężarówkami, statkami i pociągami można w ciągu kilku tygodni dostarczyć literaturę biblijną nawet w bardzo odległe rejony. Samoloty pozwalają między innymi nadzorcom obwodów, członkom Komitetów Oddziałów i misjonarzom sprawnie podróżować na zgromadzenia lub wywiązywać się z różnych zadań teokratycznych. Poza tym członkowie Ciała Kierowniczego oraz inni bracia z Biura Głównego latają do wielu krajów, żeby udzielać współwyznawcom wskazówek i zachęt. A zatem robienie użytku z osiągnięć w dziedzinie transportu pomaga umacniać jedność wśród ludu Jehowy (Ps. 133:1-3).

JĘZYK I TŁUMACZENIE

10. Dlaczego można powiedzieć, że angielski to język międzynarodowy?

10 W I wieku w cesarstwie rzymskim powszechnie używano potocznej odmiany greki, zwanej koine. Czy obecnie jakiś język upowszechnił się w podobnym  stopniu? Wielu wskazałoby na angielski. Jak zauważono w pewnej książce, z językiem tym „biegle lub dość dobrze radzi sobie mniej więcej co czwarty mieszkaniec ziemi” (English as a Global Language). Angielski jest najczęściej wybieranym do nauki językiem obcym, wykorzystywanym w kontaktach międzynarodowych na płaszczyźnie handlowej, politycznej, naukowej oraz technicznej.

11. Jaki wpływ na rozwój czystego wielbienia ma język angielski?

11 Upowszechnienie się angielszczyzny pomogło w rozwoju czystego wielbienia. Przez lata Strażnicę oraz inne publikacje biblijne drukowano najpierw po angielsku. W języku tym mówi się w Biurze Głównym Świadków Jehowy oraz prowadzi różne kursy w Centrum Szkoleniowym Towarzystwa Strażnica w Patterson w stanie Nowy Jork.

12. W jakim zakresie słudzy Jehowy tłumaczą literaturę biblijną i jak im w tym pomaga technika?

12 Ponieważ mamy zaszczyt głosić dobrą nowinę o Królestwie ludziom ze wszystkich narodów, naszą literaturę tłumaczymy na jakieś 700 języków. Realizację tego ogromnego przedsięwzięcia ułatwił postęp w technice komputerowej, między innymi opracowanie wielojęzycznego elektronicznego systemu wydawniczego (MEPS). Starania te pomagają nam rozgłaszać orędzie o Królestwie oraz przyczyniają się do tego, że na całym świecie jesteśmy zjednoczeni. Ale taką jedność zawdzięczamy przede wszystkim temu, że posługujemy się ważniejszym językiem — „czystą mową” prawdy biblijnej (odczytaj Sofoniasza 3:9).

PRAWO I ORZECZENIA SĄDOWE

13, 14. Jaką korzyść z prawa i orzeczeń sądowych odnoszą dzisiaj chrześcijanie?

13 Jak nadmieniono w poprzednim artykule, pierwsi chrześcijanie odnosili pożytek z prawa rzymskiego, które obowiązywało na terenie całego imperium. Podobnie dzisiaj chrześcijanie korzystają z przepisów prawnych. Na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajduje się nasze Biuro Główne, konstytucja gwarantuje wolność wyznania, słowa i zgromadzeń. Dzięki temu tamtejsi bracia mogą się swobodnie spotykać i omawiać Biblię, a nabywaną wiedzą dzielić się z innymi. Jednak niektórych praw musieli dochodzić na drodze sądowej (Filip. 1:7). Kiedy w kraju tym podejmowano przeciwko sługom Jehowy działania  prawne, odwoływali się oni do sądów wyższych instancji, które niejednokrotnie potwierdzały ich prawo do głoszenia o Królestwie.

14 Przysługującą nam wolność wyznania i prawo do publicznego świadczenia podtrzymywały również sądy w innych krajach. Tam, gdzie przegrywaliśmy batalie prawne, wnosiliśmy apelacje do sądów międzynarodowych. Na przykład do czerwca 2014 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka wydał w 57 sprawach korzystne dla nas orzeczenia, które są wiążące dla wszystkich krajów członkowskich Rady Europy. Chociaż jesteśmy „przedmiotem nienawiści wszystkich narodów”, to w wielu państwach sądy orzekają, że mamy prawo do praktykowania czystego wielbienia (Mat. 24:9).

INNE CZYNNIKI

Literaturę biblijną udostępniamy ludziom na całym świecie

15. Jaki postęp dokonał się w drukowaniu i w czym nam to pomogło?

15 Do postępu ogólnoświatowego dzieła głoszenia dobrej nowiny przyczynił się też rozwój w dziedzinie drukowania. Przez wieki maszyna drukarska z ruchomymi czcionkami, którą około roku 1450 opracował Jan Gutenberg, niemal się nie zmieniła. Jednak w ciągu ostatnich dwóch stuleci w przemyśle drukarskim zaszły ogromne zmiany. Maszyny stały się większe, szybsze i bardziej skomplikowane. Taniej można produkować papier i oprawiać książki. Druk wypukły został zastąpiony drukiem offsetowym, dzięki czemu cały proces produkcyjny odbywa się szybciej, a szata graficzna ma lepszą jakość. Jaki ma to wpływ na naszą działalność? Pierwszy numer Strażnicy (z lipca 1879 roku) wydrukowano bez ilustracji w liczbie 6000 egzemplarzy i tylko w jednym języku — po angielsku. Obecnie, 136 lat później, każdy numer tego czasopisma ukazuje się w nakładzie ponad 50 milionów egzemplarzy. Zawiera piękne kolorowe ilustracje i jest dostępny w przeszło 200 językach.

16. Jakie wynalazki pomagają nam w głoszeniu po całej ziemi? (Zobacz ilustrację tytułową).

16 W ciągu minionych dwóch stuleci powstało wiele wynalazków, które słudzy Jehowy wykorzystali w głoszeniu dobrej nowiny. Oprócz wspomnianych pociągów, samochodów i samolotów można jeszcze wymienić rowery, maszyny do pisania, urządzenia brajlowskie, telegraf, telefon, aparat fotograficzny, urządzenia do zapisu dźwięku i obrazu, radio, telewizję, filmy, komputery oraz Internet. Takie rzeczy na różne sposoby pomagały i dalej pomagają nam wywiązywać się z zadania czynienia uczniów. W ramach urzeczywistniania się proroctwa, które zapowiadało, że lud Jehowy będzie „ssać mleko narodów”, mądrze wykorzystujemy osiągnięcia narodów, na przykład w dziedzinie techniki, aby wydawać Biblię i publikacje biblijne w wielu językach (odczytaj Izajasza 60:16).

17. (a) Na co wskazują dowody? (b) Dlaczego Jehowa pozwala nam być Jego „współpracownikami”?

17 Nie ulega wątpliwości, że cieszymy się Bożym błogosławieństwem. Rzecz jasna realizując swoje zamierzenie, Jehowa nie jest zdany na naszą pomoc. Niemniej pozwala nam być Jego „współpracownikami”, dzięki czemu możemy dowieść swojej miłości do Niego i do bliźnich (1 Kor. 3:9; Marka 12:28-31). Wykorzystujmy więc nasze możliwości, by brać udział w najważniejszym dziele na ziemi — w rozgłaszaniu orędzia o Królestwie. A przede wszystkim okazujmy wdzięczność za to, że Jehowa kieruje naszym ogólnoświatowym dziełem nauczania i mu błogosławi!

^ ak. 1 W roku 1931 Badacze Pisma Świętego przyjęli nazwę Świadkowie Jehowy (Izaj. 43:10).