Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Pytania czytelników

Pytania czytelników

Czy spostrzeżenie Dawida z Psalmu 37:25 oraz wypowiedź Jezusa z Ewangelii według Mateusza 6:33 oznaczają, że Jehowa nigdy nie pozwoli, by chrześcijaninowi brakowało pożywienia?

Dawid napisał, że ‛nie widział prawego, który byłby całkowicie opuszczony, ani jego potomstwa, by szukało chleba’. To ogólne stwierdzenie oparł na własnych przeżyciach. Dobrze poznał niezawodną opiekę Boga (Ps. 37:25). Jednak słowa Dawida nie oznaczają, że żaden sługa Jehowy nigdy nie cierpiał z powodu niedostatku lub że nie doświadczy tego w przyszłości.

Sam Dawid przeżywał niekiedy trudne chwile — na przykład gdy uciekał przed Saulem. Kiedy zaczęło brakować mu pożywienia, poprosił o chleb dla siebie i tych, którzy z nim byli (1 Sam. 21:1-6). A zatem wtedy Dawid ‛szukał chleba’. Jednak nawet w tej krytycznej sytuacji wiedział, że Jehowa go nie porzucił. Nigdzie nie czytamy, żeby Dawid musiał błagać o jedzenie potrzebne do przeżycia.

W Ewangelii według Mateusza 6:33 znajdujemy zapewnienie Jezusa, że Bóg zaspokoi potrzeby swych wiernych sług, którzy sprawy Królestwa stawiają na pierwszym miejscu w życiu. Jezus zachęcał: „Stale więc szukajcie najpierw królestwa oraz Jego prawości, a wszystkie te inne rzeczy [w tym jedzenie, picie i ubranie] będą wam dodane”. Jednak wskazał również, że z powodu prześladowań jego „bracia” mogą cierpieć głód (Mat. 25:35, 37, 40). Spotkało to na przykład apostoła Pawła, któremu nieraz dawał się we znaki głód i pragnienie (2 Kor. 11:27).

Jehowa zapowiedział, że spotkają nas rozmaite prześladowania. Może więc dopuścić do niedostatku, żebyśmy swoją postawą mogli odpowiedzieć na zarzuty Diabła (Hioba 2:3-5). Życie niektórych naszych współwyznawców, na przykład osadzonych w hitlerowskich obozach koncentracyjnych, niejednokrotnie było zagrożone z powodu prześladowań. Jedna z diabelskich metod mających złamać lojalność tych Świadków polegała na pozbawieniu ich odpowiedniego pożywienia. Mimo to ci wierni słudzy pozostali posłuszni Jehowie, a On ich nie opuścił. Pozwolił, żeby przeszli tę próbę, i podobnie dopuszcza, by wszyscy chrześcijanie stawali w obliczu różnych przeciwności. Jednak bez wątpienia Jehowa wspiera wszystkich, którzy cierpią ze względu na Jego imię (1 Kor. 10:13). Pamiętajmy o słowach z Listu do Filipian 1:29: „Z uwagi na Chrystusa dano wam przywilej nie tylko weń uwierzyć, lecz także dla niego cierpieć”.

Jehowa obiecuje, że będzie ze swoimi sługami. Na przykład w Księdze Izajasza 54:17 czytamy: „Żadna broń wykonana przeciwko tobie nie okaże się skuteczna”. Ta i podobne obietnice gwarantują, że lud Boży jako całość jest bezpieczny. Jednak poszczególni chrześcijanie mogą przechodzić próby, a nawet ponieść śmierć.