„Twoje uszy usłyszą za tobą słowo, mówiące: ‚To jest ta droga’” (IZAJ. 30:21).

1, 2. W jaki sposób Jehowa komunikuje się ze swoimi sługami?

W CZASACH biblijnych Jehowa zapewniał swe kierownictwo poszczególnym osobom na różne sposoby. Do niektórych przemawiał poprzez aniołów albo w wizjach bądź snach, wyjawiając informacje dotyczące przyszłości lub zlecając im określone zadania (Liczb 7:89; Ezech. 1:1; Dan. 2:19). Do innych wskazówki docierały przez człowieczych przedstawicieli Jehowy, którzy usługiwali w ziemskiej części Jego organizacji. Bez względu na to, jak lud Jehowy otrzymywał od Niego wytyczne, ci, którzy się do nich stosowali, cieszyli się Jego błogosławieństwem.

2 W naszych czasach Jehowa zapewnia przewodnictwo swojemu ludowi za pośrednictwem Biblii, ducha świętego oraz zboru (Dzieje 9:31; 15:28; 2 Tym. 3:16, 17). Przekazywane nam pouczenia są tak wyraźne, że niejako nasze ‛uszy słyszą za nami słowo, mówiące: To jest ta droga. Chodźcie nią’ (Izaj. 30:21). Głos Jehowy dobiega do nas również za pośrednictwem Jezusa, który kieruje zborem przez „niewolnika wiernego i roztropnego” (Mat. 24:45). Otrzymywane w ten sposób rady i wskazówki powinniśmy traktować poważnie, ponieważ to, czy będziemy żyć wiecznie, zależy od naszego posłuszeństwa (Hebr. 5:9).

3. Co może wpłynąć na to, jak reagujemy na pouczenia od Jehowy? (Zobacz ilustrację tytułową).

3 Szatan Diabeł stara się odwrócić naszą uwagę od życiodajnych pouczeń, które otrzymujemy od Jehowy. Na to, jak  na nie reagujemy, ma też wpływ nasze ‛zdradliwe serce’ (Jer. 17:9). Rozważmy zatem, jak możemy pokonywać przeszkody utrudniające nam słuchanie głosu Boga. Omówimy również, jaką ochronę dla naszej więzi z Bogiem stanowi utrzymywanie z Nim bliskiego kontaktu, i to bez względu na okoliczności.

JAK NIE ULEC MACHINACJOM SZATANA

4. Jak Szatan stara się wpływać na sposób myślenia ludzi?

4 Szatan próbuje wpływać na sposób myślenia ludzi przez rozpowszechnianie fałszywych wiadomości oraz zwodniczej propagandy (odczytaj 1 Jana 5:19). Poza materiałami drukowanymi do wszystkich zakątków ziemi, także tych odległych, docierają treści przekazywane przez radio, telewizję czy Internet. Chociaż niektóre bywają ciekawe, to na ogół promują postępowanie oraz wartości sprzeczne z zasadami Jehowy (Jer. 2:13). Na przykład przemysł medialno-rozrywkowy przedstawia małżeństwa tej samej płci tak, jakby to była przyjęta norma. W związku z tym wielu ludzi uważa biblijny pogląd na homoseksualizm za skrajny (1 Kor. 6:9, 10).

5. Dzięki czemu możemy uniknąć porwania przez fale szatańskiej propagandy?

5 Jak osoby kochające Boże mierniki prawości mogą uniknąć porwania przez fale współczesnej propagandy Szatana? Jak mogą odróżnić dobro od zła? „Mając się na baczności stosownie do (...) słowa” Boga (Ps. 119:9). Jego spisane Słowo zawiera niezbędne wskazówki, które pozwalają nam rozgraniczać wiadomości prawdziwe od zwodniczych (Prz. 23:23). Jezus, cytując z Pism, powiedział, że ‛człowiek ma żyć każdą wypowiedzią, która przechodzi przez usta Jehowy’ (Mat. 4:4). Musimy uczyć się stosowania zasad biblijnych w życiu. Na przykład na długo przed spisaniem przez Mojżesza prawa Jehowy zabraniającego cudzołóstwa młody Józef rozumiał, że takie postępowanie jest grzechem przeciw Bogu. Nawet nie brał pod uwagę nieposłuszeństwa wobec Jehowy, gdy żona Potyfara próbowała skłonić go do popełnienia zła (odczytaj Rodzaju 39:7-9). Choć wywierała na niego presję przez pewien czas, Józef nie pozwolił, by jej głos zagłuszył głos Boga. Aby odróżniać dobro od zła, koniecznie trzeba słuchać tego, co mówi Jehowa, oraz odciąć się od nieustającej wrzawy szatańskiej propagandy.

6, 7. Co musimy robić, by unikać podszeptów Szatana?

6 Świat jest tak przesycony sprzecznymi naukami i doktrynami religijnymi, że zdaniem wielu ludzi szukanie religii prawdziwej nie ma sensu. Ale Jehowa zapewnia bardzo wyraźne kierownictwo tym, którzy chcą z niego skorzystać. Musimy zdecydować, kogo będziemy słuchać. Ponieważ w zasadzie nie da się słuchać dwóch głosów jednocześnie, powinniśmy ‛znać głos Jezusa’ i za nim podążać. To właśnie Jezusa Jehowa ustanowił  nad swoimi owcami (odczytaj Jana 10:3-5).

7 Syn Boży powiedział: „Zwracajcie uwagę na to, co słyszycie” (Marka 4:24). Rady Jehowy są jasne i dobre, ale żeby zwracać na nie uwagę i ich słuchać, musimy przygotować swoje serce. Gdybyśmy nie byli ostrożni, moglibyśmy skłonić ucho ku niegodziwym podszeptom Szatana, zamiast opartym na miłości radom od Boga. Nigdy nie pozwólmy, by świecka muzyka, filmy, programy telewizyjne, książki, znajomi, pedagodzy czy tak zwani eksperci przejęli kontrolę nad naszym życiem (Kol. 2:8).

8. (a) Jak nasze serce może nas wystawić na podstępne działania Szatana? (b) Co może się nam przydarzyć, jeśli lekceważymy sygnały ostrzegawcze?

8 Szatan jest świadomy naszych grzesznych skłonności i stara się nas nakłonić do ich zaspokajania. Kiedy jesteśmy celem takich ataków, zachowanie nieskazitelności może być niezwykle trudne (Jana 8:44-47). Jak można skutecznie sprostać temu wyzwaniu? Rozważ sytuację kogoś, kto tak bardzo daje się pochłonąć chwilowej przyjemności, że w końcu dopuszcza się zła, choć wcześniej myślał, iż nigdy go nie popełni (Rzym. 7:15). Co doprowadziło do tej smutnej sytuacji? Przypuszczalnie ktoś taki stopniowo tracił wrażliwość na głos Jehowy. Nie zauważył sygnałów ostrzegawczych wskazujących, że coś dzieje się z jego sercem, albo też świadomie je ignorował. Mógł na przykład przestać się modlić, zmniejszyć swój udział w służbie lub zacząć opuszczać zebrania. Ostatecznie uległ swemu pragnieniu i zrobił to, o czym wiedział, że jest złe. Możemy uniknąć równie tragicznych błędów, jeśli pozostaniemy wyczuleni na sygnały ostrzegawcze i podejmiemy niezwłoczne działania, by uzdrowić sytuację. Poza tym jeśli słuchamy głosu Jehowy, nie będziemy rozważać żadnych odstępczych poglądów (Prz. 11:9).

9. Dlaczego to takie ważne, by wcześnie wykryć grzeszne skłonności?

9 Wczesne wykrycie choroby może ocalić życie. Podobnie my możemy zapobiec katastrofie, jeśli szybko rozpoznamy skłonności, które mogłyby wystawić nas na pokusę. Gdy tylko odkryjemy takie tendencje, byłoby mądrze podjąć natychmiastowe działania — zanim ‛zostaniemy żywcem złowieni przez Szatana dla jego woli’ (2 Tym. 2:26). Co powinniśmy zrobić, jeśli zauważymy, że nasz sposób myślenia oraz pragnienia przestały harmonizować z wymaganiami Jehowy? Musimy niezwłocznie i pokornie do Niego wrócić, nadstawić ucha na Jego rady  i słuchać Go całym sercem (Izaj. 44:22). Powinniśmy sobie uświadamiać, iż podjęcie złej decyzji może nas okaleczyć tak bardzo, że jej przykre konsekwencje będziemy ponosić do końca tego systemu rzeczy. O ileż lepiej unikać zejścia na manowce, zdobywając się na szybkie działania, które zapobiegną popełnieniu poważnego błędu!

Jak właściwe zwyczaje duchowe chronią nas przed machinacjami Szatana? (Zobacz akapity 4-9)

POKONYWANIE PYCHY I CHCIWOŚCI

10, 11. (a) Jak może się ujawnić pycha? (b) Jaką lekcję stanowi dla nas buntownicze postępowanie Koracha, Datana i Abirama?

10 Musimy pamiętać, że nasze serce może nas zwieść. Jakiż potężny wpływ wywierają na nas grzeszne skłonności! Rozważmy na przykład, jak pycha i chciwość mogą utrudnić słuchanie głosu Jehowy i sprawić, że wkroczymy na niebezpieczną drogę. Osoba dumna ma zbyt wysokie mniemanie o sobie. Może myśleć, że ma prawo robić, cokolwiek zechce, i że nikt nie powinien wtrącać się w jej życie. A zatem może uważać, że nie musi stosować się do zaleceń i rad współchrześcijan, starszych w zborze, a nawet Bożej organizacji. Dla kogoś takiego głos Jehowy staje się ledwo słyszalny.

11 Podczas wędrówki Izraelitów przez pustkowie Korach, Datan i Abiram zbuntowali się przeciw władzy Mojżesza i Aarona. Nadęci pychą, próbowali wielbić Jehowę na swój sposób. Jak On na to zareagował? Zgładził wszystkich buntowników (Liczb 26:8-10). Jakąż ważną lekcję stanowi ta relacja! Bunt przeciwko Jehowie prowadzi do katastrofy. Pamiętajmy również, że „pycha poprzedza upadek” (Prz. 16:18; Izaj. 13:11).

12, 13. (a) Podaj przykład zgubnych skutków chciwości. (b) Wyjaśnij, jak chciwość może się szybko rozwinąć, jeśli nie jest poskramiana.

12 Zastanów się również nad chciwością. Osoba chciwa często traktuje lekko granice właściwego postępowania, a nawet je przekracza. Kiedy wódz armii syryjskiej Naaman został uzdrowiony z trądu, zaofiarował prorokowi Elizeuszowi dary, których ten nie przyjął. Ale chciwie zapragnął ich jego sługa, Gechazi. Powiedział sobie: „Jako żyje Jehowa, pobiegnę za nim [Naamanem] i coś od niego wezmę”. Bez wiedzy Elizeusza wyruszył za Naamanem i posługując się jawnym kłamstwem, poprosił o „talent srebra i dwie szaty na zmianę”. Co się stało, gdy Gechazi to zrobił, a następnie okłamał również proroka Jehowy? Trąd Naamana przylgnął do tego zachłannego sługi! (2 Król. 5:20-27).

13 Na początku chciwość może być ledwie zauważalna, ale jeśli ktoś jej nie poskramia, może się w nim szybko rozwinąć i go opanować. Jej potęgę ukazuje biblijna relacja o Achanie. Zwróć uwagę, jak szybko nastąpił u niego rozwój tej cechy. Achan powiedział: „Gdy zobaczyłem pośród łupu piękną urzędową szatę z Szinearu oraz dwieście sykli srebra i jedną złotą sztabę ważącą pięćdziesiąt sykli, zapragnąłem ich i je wziąłem”. Zamiast odrzucić złe pragnienie, Achan chciwie ukradł te rzeczy i ukrył je w swoim namiocie. Kiedy jego czyn wyszedł na jaw, Jozue zapowiedział, że Jehowa sprowadzi zagładę na Achana. Jeszcze tego samego dnia on i jego rodzina zostali ukamienowani (Joz. 7:11, 21, 24, 25). Wszechobecna chciwość zagraża także nam. A zatem ‛strzeżmy się wszelkiej zachłanności’ (Łuk. 12:15). Chociaż nieraz mogą się u nas pojawić niewłaściwe lub niemoralne myśli, to jednak musimy trzymać umysł w ryzach i nie pozwolić, by nasze pragnienia rozwinęły się do tego stopnia, że popełnimy grzech (odczytaj Jakuba 1:14, 15).

14. Co powinniśmy zrobić, jeśli zauważymy u siebie skłonność do pychy lub chciwości?

14 Zarówno pycha, jak i chciwość mogą doprowadzić do katastrofy. Rozważenie  następstw złego postępowania pomoże nam nie dopuścić, by takie skłonności zagłuszyły głos Jehowy (Powt. Pr. 32:29). Bóg na kartach Biblii nie tylko mówi nam, jaka droga jest właściwa, ale wskazuje także na korzyści wynikające z podążania nią oraz na konsekwencje kroczenia tą niewłaściwą. Gdyby nasze serce skłaniało nas do rozmyślania nad uczynieniem czegoś podyktowanego pychą lub chciwością, mądrze byłoby zastanowić się nad skutkami takiego kroku. Powinniśmy wziąć pod uwagę, jak dopuszczenie się zła wpłynie na nas samych, na tych, których kochamy, a w szczególności na naszą więź z Jehową.

UTRZYMUJ BLISKI KONTAKT Z JEHOWĄ

15. Czego o utrzymywaniu kontaktu z Jehową uczymy się z przykładu Jezusa?

15 Jehowa chce dla nas tego, co najlepsze (Ps. 1:1-3). Zapewnia nam niezbędne kierownictwo akurat wtedy, kiedy go potrzebujemy (odczytaj Hebrajczyków 4:16). Jezus, choć był doskonały, utrzymywał regularny kontakt z Jehową i nieustannie się modlił. Jehowa w niezwykły sposób udzielał mu wsparcia i wskazówek. Posłał aniołów, aby mu usługiwali, wspomagał go przez ducha świętego i pokierował nim przy wyborze 12 apostołów. Ponadto osobiście przemówił z nieba, wyrażając swoje poparcie i uznanie dla swego Syna (Mat. 3:17; 17:5; Marka 1:12, 13; Łuk. 6:12, 13; Jana 12:28). Podobnie jak Jezus, powinniśmy wylewać swe serce w modlitwach do Boga (Ps. 62:7, 8; Hebr. 5:7). Dzięki temu możemy utrzymywać bliski kontakt z Jehową i z powodzeniem podążać drogą, która przysparza Mu chwały.

16. Jak Jehowa pomaga nam słuchać Jego głosu?

16 Chociaż Jehowa umożliwia nam swobodny dostęp do swoich rad, to nikogo nie zmusza, by się do nich stosował. Powinniśmy prosić o ducha świętego, a Bóg szczodrze nam go udzieli (odczytaj Łukasza 11:10-13). Koniecznie też musimy ‛zwracać uwagę na to, jak słuchamy’ (Łuk. 8:18). Na przykład byłoby to obłudne, gdybyśmy prosili Jehowę o pomoc w przezwyciężeniu niemoralnych skłonności, a jednocześnie dalej oglądali pornografię lub filmy przesycone niemoralnością. W gruncie rzeczy powinniśmy znajdować się tam, gdzie oddziałuje duch Jehowy. Jest on na przykład na zebraniach zborowych. Wielu sług Bożych ustrzegło się katastrofy dzięki słuchaniu głosu Jehowy właśnie podczas zebrań. Uświadomili sobie, że w ich sercu rozwijają się złe pragnienia, i poddali się skorygowaniu (Ps. 73:12-17; 143:10).

WSŁUCHUJ SIĘ W GŁOS JEHOWY

17. Dlaczego poleganie na sobie jest niebezpieczne?

17 Pomyśl o królu izraelskim Dawidzie. W młodości zwyciężył filistyńskiego olbrzyma Goliata. Następnie został żołnierzem, królem, obrońcą, a także podejmował decyzje za cały naród. Kiedy jednak zaczął polegać na sobie, serce go zwiodło, wskutek czego popełnił poważny grzech z Batszebą, a nawet ukartował śmierć jej męża, Uriasza. Gdy Dawid został skarcony, pokornie przyznał się do błędu i odbudował więź z Jehową (Ps. 51:4, 6, 10, 11).

18. Co nam pomoże stale słuchać głosu Jehowy?

18 Stosujmy się do rady z Listu 1 do Koryntian 10:12 i nie bądźmy zbyt pewni siebie. Ponieważ nie jesteśmy w stanie ‛kierować swoimi krokami’, więc tak czy inaczej będziemy słuchać albo Jehowy, albo Jego przeciwnika (Jer. 10:23). Stale się módlmy, dajmy się prowadzić duchowi świętemu i zawsze uważnie słuchajmy głosu Jehowy.