„Młodzieńcy, a także dziewice, (...) niech wysławiają imię Jehowy” (PS. 148:12, 13).

1. Jakie wspaniałe możliwości wykorzystuje dziś wielu młodych chrześcijan?

ŻYJEMY w doniosłych czasach. Jak nigdy w historii, miliony ludzi ze wszystkich narodów opowiadają się po stronie religii prawdziwej (Obj. 7:9, 10). Wielu młodych ma fascynujące przeżycia związane z przekazywaniem drugim życiodajnych prawd ze Słowa Bożego (Obj. 22:17). Niektórzy z nich prowadzą studia biblijne, przez co pomagają ludziom prowadzić lepsze życie. Inni gorliwie rozgłaszają dobrą nowinę na terenach obcojęzycznych (Ps. 110:3; Izaj. 52:7). A jak ty mógłbyś jeszcze pełniej zaangażować się w pracę wykonywaną przez lud Jehowy i czerpać z tego więcej zadowolenia?

2. Jak przykład Tymoteusza pokazuje, że Jehowa chętnie powierza młodym odpowiedzialne zadania? (Zobacz ilustrację tytułową).

2 Jako młoda osoba możesz dokonywać wyborów, które później otworzą ci wspaniałe możliwości w służbie dla Boga. Pomyślmy o Tymoteuszu z Listry. Wszystko wskazuje na to, że dokonywał mądrych wyborów, dzięki czemu w wieku około 20 lat otrzymał zaproszenie do służby misjonarskiej (Dzieje 16:1-3). Wydaje się, że zaledwie kilka miesięcy później apostoł Paweł, który z powodu ostrego sprzeciwu musiał opuścić nowo utworzony zbór w Tesalonice, polecił młodemu Tymoteuszowi wrócić tam i umocnić braci (Dzieje 17:5-15; 1 Tes. 3:1, 2, 6). Czy  potrafisz sobie wyobrazić, jak musiał się czuć Tymoteusz, gdy otrzymał to zadanie?

TWÓJ NAJWAŻNIEJSZY WYBÓR

3. Co jest najważniejszym wyborem w życiu i kiedy najlepiej go dokonać?

3 Młodość to czas dokonywania ważnych wyborów. Ale jeden z nich jest ważniejszy niż wszystkie inne — to twoja decyzja o służeniu Jehowie. Kiedy najlepiej ją podjąć? Jehowa mówi: „Pamiętaj (...) o swoim Wspaniałym Stwórcy w dniach swego wieku młodzieńczego” (Kazn. 12:1). Jedynym właściwym sposobem ‛pamiętania’ o Jehowie jest służenie Mu całym sercem (Powt. Pr. 10:12). Takie postanowienie to najważniejszy wybór, jakiego kiedykolwiek dokonasz. Ukształtuje on całą twoją przyszłość (Ps. 71:5).

4. Jakie inne kluczowe decyzje, poza oddaniem się Jehowie, wpłyną na to, jak będziesz Mu służyć?

4 Oczywiście oddanie się Jehowie to nie jedyny wybór, jaki wpłynie na twoją przyszłość. Możesz się też zastanawiać, czy zawrzeć związek małżeński, kogo poślubić lub jak zarabiać na utrzymanie. Są to istotne kwestie, jednak mądrze jest najpierw zdecydować, czy chcesz służyć Jehowie w jak najpełniejszej mierze (Powt. Pr. 30:19, 20). Dlaczego? Ponieważ tego typu wybory wzajemnie na siebie rzutują. To, co postanowisz w kwestii małżeństwa i zatrudnienia, wpłynie na to, jak będziesz służył Bogu (por. Łuk. 14:16-20). Z drugiej strony twoje pragnienie służenia Jehowie wpłynie na wybory dotyczące małżeństwa i zatrudnienia. Dlatego najpierw podejmij decyzje największej wagi (Filip. 1:10).

JAK WYKORZYSTASZ MŁODOŚĆ?

5, 6. Zilustruj, jak dzięki podejmowaniu właściwych decyzji można mieć fascynujące przeżycia (zobacz też w tym numerze artykuł „Decyzja podjęta w dzieciństwie”).

5 Jeśli już postanowiłeś służyć Bogu, możesz rozmyślać nad tym, czego On od ciebie oczekuje, i zdecydować, jak będziesz się z tego wywiązywał. Brat z Japonii napisał: „Gdy miałem 14 lat, byłem na głoszeniu ze starszym zboru, który zauważył, że służba mnie nie cieszy. Taktownie powiedział: ‚Idź do domu Yuichiro. Usiądź przy biurku i głęboko przemyśl, co Jehowa dla ciebie uczynił’. Zrobiłem, jak mi powiedział. Właściwie to rozmyślałem i się modliłem przez kilka dni. Stopniowo moje podejście się zmieniło. Wkrótce polubiłem służbę dla Jehowy. Z przyjemnością czytałem o misjonarzach i dlatego zacząłem myśleć o poszerzeniu jej zakresu”.

6 Yuichiro kontynuuje: „Postanowiłem tak pokierować życiem, żeby pewnego dnia móc działać dla Jehowy za granicą. Na przykład zdecydowałem się na kurs angielskiego. Kiedy ukończyłem szkołę, podjąłem pracę jako nauczyciel angielskiego na niepełny etat, dzięki czemu mogłem zostać pionierem. Gdy miałem 20 lat, zacząłem się uczyć mongolskiego i miałem okazję spotkać się z mongolską grupą głosicieli. Dwa lata później, w roku 2007, odwiedziłem Mongolię. Tam wybrałem się do służby z kilkoma pionierami i zobaczyłem, że wielu ludzi szuka prawdy. Dlatego zapragnąłem przeprowadzić się do tego kraju, żeby im pomagać. Wróciłem do Japonii i podjąłem przygotowania. Od kwietnia 2008 roku pełnię służbę pionierską w Mongolii. Życie tu nie jest łatwe. Jednakże ludzie żywo reagują na dobrą nowinę, a ja mogę pomóc im przybliżyć się do Jehowy. Czuję, że wybrałem najlepszą drogę życiową”.

7. Jakich wyborów musimy dokonać samodzielnie i jaki przykład dał nam Mojżesz?

7 Każdy musi samodzielnie zdecydować, jak wykorzysta życie jako Świadek Jehowy (Joz. 24:15). Nie możemy ci powiedzieć, czy masz zawrzeć związek małżeński, kogo masz poślubić ani jaką pracę masz wybrać. Czy wybierzesz taką, która wymaga krótkiego szkolenia? Niektórzy  z was, młodzi chrześcijanie, żyją w biednych wsiach, a inni w bogatych miastach. Na całym świecie macie bardzo odmienne cechy osobowości, zdolności, doświadczenie, zainteresowania i usposobienie duchowe. Prawdopodobnie różnicie się od siebie tak bardzo, jak młodzi Hebrajczycy w starożytnym Egipcie różnili się od młodego Mojżesza. Mógł on korzystać z wszelkich przywilejów dworu królewskiego, podczas gdy jego rodacy byli niewolnikami (Wyjścia 1:13, 14; Dzieje 7:21, 22). Tak jak wy, wszyscy oni żyli w doniosłych czasach (Wyjścia 19:4-6). Każdy musiał zdecydować, jak pokieruje życiem. Mojżesz dokonał właściwego wyboru (odczytaj Hebrajczyków 11:24-27).

8. Na jaką pomoc mogą liczyć młodzi, którzy zastanawiają się, jak pokierować życiem?

8 W dokonywaniu mądrych wyborów w młodości możesz korzystać ze wsparcia Jehowy. On zapewnia kierownictwo w postaci zasad, które będziesz mógł zastosować w swojej indywidualnej sytuacji (Ps. 32:8). Co więcej, twoi bogobojni rodzice i starsi zboru mogą pomóc ci przeanalizować, jak je wprowadzić (Prz. 1:8, 9). Rozważmy trzy podstawowe zasady biblijne, które ułatwią ci dokonywanie słusznych wyborów i korzystnie wpłyną na twoją przyszłość.

TRZY ZASADY BIBLIJNE, KTÓRYMI WARTO SIĘ KIEROWAĆ

9. (a) Jak Jehowa szanuje naszą godność? (b) Jakie możliwości otwiera przed nami ‛szukanie najpierw królestwa’?

9 Szukaj najpierw Królestwa Bożego oraz Bożej prawości (odczytaj Mateusza 6:19-21, 24-26, 31-34). Jehowa szanuje naszą godność przez to, że pozostawia nam swobodę wyboru. Nie mówi, ile młodości masz poświęcić na głoszenie o Królestwie. Jezus podał jednak pomocną zasadę, by Królestwa szukać w pierwszej kolejności. Sposób, w jaki zastosujesz jego słowa, zadecyduje o tym, jakie otworzą się przed tobą możliwości pokazania, że kochasz Boga, troszczysz się o bliźnich i cenisz nadzieję życia wiecznego. Gdy będziesz rozważał kwestie małżeństwa lub zatrudnienia, zastanów się, czy twoje wybory przysporzą ci niepokoju o rzeczy materialne, czy raczej dowiodą twojej gorliwości dla Królestwa Bożego i Bożej prawości.

10. Co sprawiało radość Jezusowi i jakie wybory uszczęśliwią ciebie?

10 Znajduj szczęście w usługiwaniu innym (odczytaj Dzieje 20:20, 21, 24, 35). To fundamentalna zasada życiowa, której życzliwie nauczył nas Jezus. Był on bardzo szczęśliwy, ponieważ spełniał nie swoją wolę, lecz wolę Ojca. Z radością obserwował, jak potulni ludzie reagują na dobrą nowinę (Łuk. 10:21; Jana 4:34). Możliwe, że już doświadczyłeś takich uczuć, wynikających z pomagania innym. Jeśli swoje najważniejsze wybory oprzesz na zasadach, których nauczał Jezus, z całą pewnością sam zaznasz szczęścia, a także uradujesz Jehowę (Prz. 27:11).

11. Dlaczego Baruch stracił radość i jakiej rady udzielił mu Jehowa?

11 Najwięcej szczęścia daje nam służenie Jehowie (Prz. 16:20). Baruch, sekretarz Jeremiasza, najwyraźniej o tym zapomniał. W pewnym momencie służba Boża przestała go cieszyć. Jehowa powiedział mu: „Szukasz dla siebie wielkich rzeczy. Nie szukaj”. I dodał: „Oto bowiem sprowadzam nieszczęście na wszelkie ciało (...) a tobie dam twoją duszę jako łup we wszystkich miejscach, do których byś poszedł” (Jer. 45:3, 5). Jak myślisz, co tak naprawdę uszczęśliwiłoby Barucha — szukanie wielkich rzeczy czy dochowanie wierności Bogu i przeżycie zagłady Jerozolimy? (Jak. 1:12).

12. Jaki wybór umożliwił Ramirowi prowadzenie szczęśliwego życia?

12 Szczęścia z usługiwania drugim zaznał między innymi Ramiro. Opowiada: „Pochodzę z biednej rodziny, która mieszka w wiosce położonej w Andach.  Dlatego gdy mój starszy brat zaproponował, że opłaci mi studia, była to dla mnie wielka szansa. Jednak dopiero co zostałem ochrzczony jako Świadek Jehowy i otrzymałem inną propozycję — pewien pionier zaprosił mnie do współpracy w małym miasteczku. Udałem się tam, nauczyłem się strzyżenia i aby zarabiać na utrzymanie, otworzyłem zakład fryzjerski. Gdy proponowaliśmy ludziom pomoc w poznawaniu Pisma Świętego, wielu reagowało z wdzięcznością. Później dołączyłem do nowo utworzonego zboru, w którym zebrania odbywały się w jednym z rdzennych języków. Jestem pionierem stałym już od 10 lat. Żadne inne zajęcie nie dałoby mi takiej radości, jakiej zaznałem, zapoznając ludzi z dobrą nowiną w ich rodzimym języku”.

Ramiro zaczął służyć Jehowie w młodości i czerpie z tego radość (zobacz akapit 12)

13. Dlaczego młodość to świetny okres na służenie Jehowie w całej pełni?

13 Ciesz się służbą dla Jehowy w młodości (odczytaj Kaznodziei 12:1). Nie uważaj, że aby móc służyć Jehowie, najpierw musisz znaleźć dobrą posadę. Młodość to świetny okres na zaangażowanie się w służbę w całej pełni. Zazwyczaj młodzi mają stosunkowo mało obowiązków rodzinnych, a przy tym tryskają zdrowiem i energią potrzebnymi do radzenia sobie z różnymi wyzwaniami. Co ty chciałbyś zrobić dla Jehowy w młodości? Być może myślisz o służbie pionierskiej. Może chcesz głosić na terenie obcojęzycznym albo widzisz pole do działania w obecnym zborze. Bez względu na obrane cele będziesz musiał się z czegoś utrzymywać. Jakie wykształcenie ci się przyda? Jakiego wyboru dokonasz?

UWZGLĘDNIANIE ZASAD BIBLIJNYCH POMAGA MĄDRZE KIEROWAĆ ŻYCIEM

14. Jaką ostrożność trzeba zachować, gdy się planuje przyszłość?

14 Trzy zasady biblijne, które rozważyliśmy, mogą ci pomóc ocenić możliwości  zatrudnienia. Pewną wiedzę na temat miejscowego rynku pracy bez wątpienia ma pedagog szkolny. Nieraz też instytucje państwowe mogą podpowiedzieć, na jaką pracę jest zapotrzebowanie w twoim regionie lub tam, gdzie zamierzasz pełnić służbę. Informacje ze świeckich źródeł bywają pomocne — ale uważaj! Ludzie, którzy nie kochają Jehowy, mogą próbować zaszczepić w twym sercu miłość do tego świata (1 Jana 2:15-17). Gdy skierujesz wzrok na to, co on oferuje, twoje serce może cię łatwo zwieść (odczytaj Przysłów 14:15; Jer. 17:9).

15, 16. Kto może ci najlepiej doradzić w sprawach zatrudnienia?

15 Po zapoznaniu się z opcjami zatrudnienia będziesz potrzebował mądrej rady (Prz. 1:5). Kto ci pomoże je ocenić w świetle zasad biblijnych? Posłuchaj ludzi, którzy kochają Jehowę i kochają ciebie, a ponadto dobrze znają twoją osobowość i sytuację. Pomogą ci oni przeanalizować twoje predyspozycje i pobudki. Być może pod wpływem tego, co powiedzą, zechcesz zweryfikować swoje cele. Jakimż błogosławieństwem są rodzice kochający Jehowę! Przewodnikami mogą być też starsi w twoim zborze, gdyż mają oni duchowe kwalifikacje. Porozmawiaj z pionierami i nadzorcami podróżującymi. Dlaczego zdecydowali się działać pełnoczasowo? Jak rozpoczęli służbę pionierską i z czego się utrzymują? Jakiej satysfakcji zaznają w służbie? (Prz. 15:22).

16 Wnikliwej rady mogą udzielić osoby, które naprawdę dobrze cię znają. Załóżmy na przykład, że chciałbyś rzucić szkołę średnią i rozpocząć służbę pionierską głównie dlatego, że nie lubisz ciężkiej pracy wymaganej przez nauczycieli. Ktoś, kto cię kocha, może dostrzec twoje pobudki i uświadomić ci, że szkoła potrafi nauczyć cię nie dawać łatwo za wygraną — a to jest nieodzowne, jeśli chcesz całkowicie poświęcić się służbie dla Jehowy (Ps. 141:5; Prz. 6:6-10).

17. Jakich decyzji musimy się wystrzegać?

17 Każdy sługa Boży staje w obliczu duchowych niebezpieczeństw — wpływów, które mogą oddalić od Jehowy (1 Kor. 15:33; Kol. 2:8). Jednakże pewne rodzaje zatrudnienia stanowią pod tym względem większe zagrożenie niż inne. Czy nie zdarzyło się, że właśnie z powodu podjęcia określonej pracy wiara kogoś z twojego otoczenia „uległa rozbiciu niczym okręt”? (1 Tym. 1:19). Bez wątpienia mądrze jest wystrzegać się decyzji zagrażających twojej więzi z Bogiem (Prz. 22:3).

CIESZ SIĘ, ŻE JESTEŚ MŁODYM CHRZEŚCIJANINEM

18, 19. Co powinien zrobić ktoś, kto jeszcze nie zapragnął działać dla Jehowy w pełniejszej mierze?

18 Jeśli rozwinąłeś w sercu pragnienie wysilania się dla Jehowy, rozkoszuj się możliwościami, jakie stoją otworem przed młodymi sługami Boga. Dokonuj wyborów, które w tych ekscytujących czasach pozwolą ci cieszyć się służbą (Ps. 148:12, 13).

19 Co jednak powinieneś zrobić, jeśli jeszcze nie zapragnąłeś działać dla Jehowy w pełniejszej mierze? Nie rezygnuj z prób wzmacniania swojej wiary. Któregoś razu apostoł Paweł opisał wysiłki, na jakie się zdobywał, żeby kroczyć drogą zapewniającą Boże błogosławieństwa. Następnie dodał: „Jeśli pod jakimś względem macie inne nastawienie umysłu, Bóg wam objawi powyższe nastawienie. Tak czy inaczej, w jakim stopniu zrobiliśmy postępy, dalej idźmy dokładnie według tego samego ustalonego porządku” (Filip. 3:15, 16). Wciąż powracaj myślami do przejawów miłości Jehowy i Jego mądrych rad. On najlepiej ze wszystkich potrafi ci pomóc dokonywać w młodości mądrych wyborów.