„Złożywszy podziękowania, połamał [chleb] (...) i rzekł: ‚To oznacza moje ciało, które jest za was. Czyńcie to na moją pamiątkę’” (1 KOR. 11:24).

1, 2. Co mogli myśleć apostołowie o czasie podróży do Jerozolimy?

„CHMURY się rozproszyły i odsłoniły cienki sierp księżyca. Poprzedniego wieczora strażnicy w Jerozolimie niewątpliwie dostrzegli pierwszy jego rąbek. Powiadomiony o tym Sanhedryn obwieścił początek nowego miesiąca — miesiąca Nisan. Następnie wieść tę przekazano za pośrednictwem ogni sygnałowych bądź posłańców, tak iż dotarła aż tutaj. Jezus z pewnością zechce przybyć do Jerozolimy przed Paschą”.

2 Takie refleksje mogli snuć ci, którzy byli z Jezusem w Perei (po drugiej stronie Jordanu) podczas jego ostatniej podróży do Jerozolimy (Mat. 19:1; 20:17, 29; Marka 10:1, 32, 46). Gdy już ustalono pierwszy dzień miesiąca Nisan, Paschę należało obchodzić 13 dni później, czyli 14 Nisan po zachodzie słońca.

3. Dlaczego chrześcijanie słusznie interesują się datą Paschy?

3 Dacie Paschy odpowiada data Wieczerzy Pańskiej, którą w roku 2014 będziemy obchodzić 14 kwietnia po zachodzie słońca. To wyjątkowy dzień dla prawdziwych chrześcijan oraz osób zainteresowanych. Dlaczego? Ponieważ w Liście 1 do Koryntian 11:23-25 czytamy: „Jezus tej nocy, której miał być wydany, wziął chleb i złożywszy podziękowania, połamał go i rzekł: ‚To oznacza moje ciało, które jest za was. Czyńcie to na moją pamiątkę’. Podobnie uczynił też z kielichem”.

4. (a) Jakie pytania nasuwają się w związku z Pamiątką? (b) Jak każdego roku ustala się datę Pamiątki? (Zobacz ramkę  „Pamiątka w roku 2014”).

4 Niewątpliwie przybędziesz na tę uroczystość — jedyną, którą Jezus polecił rokrocznie obchodzić swoim naśladowcom. Ale wcześniej zastanów się: Jak mogę się przygotować na ten wieczór? Jakie emblematy zostaną użyte? Jak będzie przebiegać cała uroczystość? I co jej przebieg oraz podane emblematy oznaczają dla mnie osobiście?

 EMBLEMATY

5. Jakie przygotowania zlecił Jezus w związku z ostatnią Paschą świętowaną z apostołami?

5 Kiedy Jezus polecił apostołom przygotować pokój na uroczystość Paschy, nie wspomniał o wyszukanych dekoracjach; najwyraźniej chodziło mu jedynie o stosowne, czyste pomieszczenie, w którym zmieściłaby się zaproszona grupa (odczytaj Marka 14:12-16). Apostołowie mieli przygotować pewne produkty na posiłek, w tym przaśny chleb i czerwone wino. Właśnie na nich Jezus skupił uwagę po spożyciu wieczerzy.

6. (a) Co po Passze Jezus powiedział na temat chleba? (b) Jakiego chleba używa się podczas Pamiątki?

6 Na tamtej uroczystości obecny był apostoł Mateusz, który napisał później: „Jezus wziął chleb i pobłogosławiwszy, połamał go, a dając uczniom, rzekł: ‚Bierzcie, jedzcie’” (Mat. 26:26). Wspomniany „chleb” był przaśny — taki, jakiego używano podczas Paschy (Wyjścia 12:8; Powt. Pr. 16:3). Przygotowywano go z mąki pszennej i wody, bez dodawania zakwasu czy przypraw, takich jak sól. Ponieważ nie zawierał zakwasu, nie był wyrośnięty. Miał kształt płaskich placuszków, łatwych do rozłamania. Przed Pamiątką starsi zboru mogą poprosić kogoś o upieczenie takiego chleba z mąki pszennej i wody na przykład w piekarniku bądź na patelni lekko posmarowanej olejem. (Jeśli niedostępna jest mąka pszenna, można użyć mąki ryżowej, jęczmiennej, kukurydzianej lub uzyskanej z innego zboża). Można też wykorzystać żydowską macę, jeśli nie zawiera dodatkowo słodu, jaj czy cebuli.

7. O jakim winie wspomniał Jezus i jakiego rodzaju wina należy użyć podczas Pamiątki?

7 Mateusz napisał dalej o Jezusie: „Wziął także kielich i złożywszy podziękowania, dał im go, mówiąc: ‚Pijcie z niego, wy wszyscy’” (Mat. 26:27, 28). Jezus wziął do ręki kielich czerwonego wina. (Nie mógł to być świeży sok z winogron, gdyż zbiory tych owoców odbywały się znacznie wcześniej). Podczas pierwszego posiłku paschalnego w Egipcie nie użyto wina, ale Jezus nie sprzeciwił się piciu go podczas Paschy. Co więcej, posłużył się nim w trakcie Wieczerzy  Pańskiej. Dlatego wino jest też na chrześcijańskiej Pamiątce. Ponieważ nie trzeba było podnosić bądź wzmacniać wartości krwi Jezusa, wspomniane wino nie jest dodatkowo alkoholizowane ani przyprawiane. Należy użyć zwykłego czerwonego wina — wyrobu domowego albo dostępnego w sprzedaży, takiego jak beaujolais, burgund czy chianti.

ZNACZENIE EMBLEMATÓW

8. Dlaczego chrześcijanie interesują się symboliką chleba i wina?

8 Paweł jasno wykazał, że Wieczerzę Pańską mieli obchodzić nie tylko apostołowie, ale też inni chrześcijanie. Współwyznawcom w Koryncie napisał: „Otrzymałem od Pana, co też wam przekazałem, że Pan Jezus (...) wziął chleb i złożywszy podziękowania, połamał go i rzekł: ‚To oznacza moje ciało, które jest za was. Czyńcie to na moją pamiątkę’” (1 Kor. 11:23, 24). Zgodnie z tymi słowami chrześcijanie po dziś dzień co roku obchodzą tę szczególną uroczystość oraz interesują się symboliką chleba i wina.

9. Jaki błędny pogląd co do chleba, którego użył Jezus, wyznają niektórzy ludzie?

9 Niektórzy religijni ludzie wskazują, że Jezus dosłownie powiedział: „To jest moje ciało”, i dlatego wierzą, że chleb w nadprzyrodzony sposób stał się jego ciałem. Jednak fakty tego nie potwierdzają *. Apostołowie wyraźnie widzieli przed sobą zarówno Jezusa w jego ciele, jak i przaśny chleb, który mieli za chwilę spożyć. Oczywiste było, że Jezus użył tu przenośni, tak jak wielokrotnie robił to wcześniej (Jana 2:19-21; 4:13, 14; 10:7; 15:1).

10. Czego symbolem jest chleb używany podczas Wieczerzy Pańskiej?

10 Chleb, który apostołowie widzieli i mieli wkrótce spożyć, oznaczał ciało Jezusa. Które ciało? Swego czasu słudzy  Boży sądzili, że skoro chleb został połamany, a żadna z kości Jezusa nie została połamana, to chleb oznacza „ciało Chrystusowe”, czyli zbór namaszczonych chrześcijan (Efez. 4:12; Rzym. 12:4, 5; 1 Kor. 10:16, 17; 12:27). Później jednak zrozumiano, że zarówno logika, jak i Pismo Święte wskazują, iż chleb wyobraża fizyczne ciało Jezusa, które ‛zostało mu przygotowane’. W Biblii czytamy, że to Syn Boży „cierpiał w ciele”, a w końcu nawet poniósł śmierć na palu. Dlatego podczas Wieczerzy Pańskiej chleb wyobraża wspomniane fizyczne ciało, w którym Jezus „zaniósł nasze grzechy” (Hebr. 10:5-7; 1 Piotra 2:21-24; 4:1; Jana 19:33-36).

11, 12. (a) Co Jezus powiedział o winie? (b) Co wyobraża wino używane podczas Wieczerzy Pańskiej?

11 To pomaga nam zrozumieć wypowiedź Jezusa na temat wina. W Biblii czytamy: „Podobnie uczynił też z kielichem, gdy po spożyciu wieczerzy powiedział: ‚Ten kielich oznacza nowe przymierze na mocy mojej krwi’” (1 Kor. 11:25). Wiele przekładów Biblii oddaje ten fragment podobnie jak Edycja Świętego Pawła: „Ten kielich jest nowym przymierzem w mojej Krwi” (kursywa nasza). Czy to sam kielich, który Jezus akurat trzymał, był nowym przymierzem? Nie. Słowo „kielich” odnosiło się tak naprawdę do jego zawartości — wina. Co zgodnie ze słowami Jezusa to wino oznaczało, inaczej mówiąc, wyobrażało? Jego przelaną krew.

12 W Ewangelii według Marka zacytowano słowa Jezusa: „To oznacza moją ‚krew przymierza’, która ma być wylana za wielu” (Marka 14:24). Jego krew faktycznie miała być „wylana za wielu dla przebaczenia grzechów” (Mat. 26:28). Dlatego czerwone wino słusznie wyobraża literalną krew Jezusa. Za jej sprawą możemy uzyskać uwolnienie na podstawie okupu, „przebaczenie naszych wykroczeń” (odczytaj Efezjan 1:7).

Apostołowie spożyli wino, które stanowiło symbol nowego przymierza (zobacz akapity 11, 12)

UPAMIĘTNIANIE ŚMIERCI CHRYSTUSA

13. Opisz, jak obchodzona jest coroczna Pamiątka śmierci Chrystusa.

13 Jeśli po raz pierwszy będziesz obecny na uroczystości Pamiątki organizowanej przez Świadków Jehowy, to czego możesz się spodziewać? Spotkanie niewątpliwie odbędzie się w stosownym, czystym pomieszczeniu, w którym wszyscy swobodnie będą mogli obchodzić to święto. Zapewne pojawią się jakieś proste dekoracje z kwiatów, ale nie będzie tam wystroju biesiadnego ani atmosfery zabawy. Wykwalifikowany starszy w zrozumiały i godny sposób przedstawi, co o tej uroczystości mówi Biblia. Pomoże wszystkim zrozumieć, czego dokonał dla nas Chrystus — przez swą śmierć złożył okup, abyśmy mogli żyć (odczytaj Rzymian 5:8-10). Mówca wyjaśni też na podstawie Biblii, jakie dwie odmienne nadzieje mogą żywić chrześcijanie.

14. O jakich nadziejach usłyszymy w wykładzie na Pamiątce?

14 Pierwsza nadzieja — nadzieja panowania z Chrystusem w niebie — przyświeca stosunkowo nielicznym jego naśladowcom; do grona tego weszli na przykład wierni apostołowie (Łuk. 12:32; 22:19, 20; Obj. 14:1). Drugą nadzieję żywi większość lojalnych sług Bożych w naszych czasach. Mają oni widoki na życie wieczne w przywróconym ziemskim raju. Wtedy to wola Boża będzie się dziać na ziemi tak jak w niebie, o co chrześcijanie od dawna się modlą (Mat. 6:10). Ponadto Pismo Święte zawiera zachwycające opisy niezwykłych warunków, jakich po wieczność będą oni zaznawać (Izaj. 11:6-9; 35:5, 6; 65:21-23).

15, 16. Jak wykorzystuje się chleb podczas Wieczerzy Pańskiej?

 15 Pod koniec wykładu mówca zaznaczy, że nadeszła pora, by wykonać to, co Jezus polecił swoim apostołom. Jak już wspomnieliśmy, użyte zostaną dwa emblematy — przaśny chleb i czerwone wino. Mogą one znajdować się na stoliku obok mówcy. Zwróci on uwagę na relację biblijną opisującą to, co Jezus powiedział i zrobił, gdy ustanowił tę uroczystość. Na przykład w sprawozdaniu ewangelicznym Mateusza czytamy: „Jezus wziął chleb i pobłogosławiwszy, połamał go, a dając uczniom, rzekł: ‚Bierzcie, jedzcie. To oznacza moje ciało’” (Mat. 26:26). Jezus połamał przaśny chleb, żeby móc podać go apostołom znajdującym się po obu jego stronach. Na uroczystości 14 kwietnia kawałki przaśnego chleba będą wyłożone na talerzykach.

16 Przygotowanych zostanie tyle talerzyków, żeby w rozsądnym czasie można je było podać każdemu z obecnych. Nie chodzi tu o żaden wyszukany rytuał. Po krótkiej modlitwie talerzyki będą podane w sposób uporządkowany, uznany w danym miejscu za praktyczny. Niewielu (jeśli w ogóle ktokolwiek) spożyje chleb, tak jak to było w większości zborów podczas tej uroczystości w roku 2013.

17. Jak zgodnie z poleceniem Jezusa używa się w trakcie Pamiątki wina?

17 Następnie obecni skupią uwagę na dalszych słowach ewangelisty Mateusza: „[Jezus] wziął także kielich i złożywszy podziękowania, dał im go, mówiąc: ‚Pijcie z niego, wy wszyscy; bo to oznacza moją „krew przymierza”, która ma być wylana za wielu dla przebaczenia grzechów’” (Mat. 26:27, 28). Zgodnie z tym wzorcem po kolejnej modlitwie wszystkim obecnym zostaną podane kielichy z czerwonym winem.

18. Dlaczego nawet jeśli nikt nie spożywa emblematów, powinniśmy być obecni na Pamiątce?

18 Większość obecnych z szacunkiem powstrzymuje się od spożywania emblematów podawanych na Pamiątce, ponieważ Jezus wskazał, że mogą to robić tylko ci, którzy będą panować w jego niebiańskim Królestwie (odczytaj Łukasza 22:28-30; 2 Tym. 4:18). Wszyscy pozostali są pełnymi szacunku obserwatorami. Ważne jest jednak, by byli na Wieczerzy Pańskiej, ponieważ dowodzą tym, jak bardzo cenią ofiarę Jezusa. Podczas uroczystości mogą się zastanawiać nad błogosławieństwami dostępnymi dla nich dzięki Jezusowej ofierze okupu. Mają perspektywę znalezienia się wśród „wielkiej rzeszy”, która przeżyje „wielki ucisk”. Grono to stanowią chwalcy Boga, którzy „wyprali swoje długie szaty i wybielili je we krwi Baranka” (Obj. 7:9, 14-17).

19. Co możesz zrobić, żeby się przygotować do Wieczerzy Pańskiej i odnieść z niej korzyść?

19 Świadkowie Jehowy na całym świecie przygotowują się na tę wyjątkową uroczystość. Parę tygodni wcześniej będziemy zapraszać na nią jak najwięcej osób. Ponadto w dniach poprzedzających Pamiątkę większość z nas będzie czytać relacje biblijne o tym, co robił Jezus i co się wydarzyło w analogicznych dniach 33 roku n.e. Tak poukładamy swoje sprawy, żeby na pewno przyjść na to święto. Warto przybyć sporo przed początkową pieśnią i modlitwą, żeby przywitać gości i skorzystać z całego programu. Każdy z nas — członek zboru czy osoba postronna — odniesie prawdziwą korzyść, jeśli przedstawiane myśli będzie śledzić we własnej Biblii. Co ważniejsze, swoją obecnością na Pamiątce pokażemy, że z głębi serca cenimy ofiarę Jezusa i stosujemy się do jego przykazania: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (1 Kor. 11:24).

^ ak. 9 Niemiecki biblista Heinrich Meyer napisał: „Widząc, że ciało Jezusa nadal jest nienaruszone (on wciąż żyje) i że jak dotąd Jego krew nie została jeszcze przelana, nikt z gości [apostołów] nie mógł uznać (...), iż w rzeczywistości je i pije autentyczne ciało i krew Pana, (...) [wobec czego] sam Jezus nie mógł myśleć o nadaniu swym prostym słowom znaczenia, którego oni wtedy by nie dopuszczali”.