Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

STRAŻNICA — WYDANIE DO STUDIUM Grudzień 2012

W tym numerze wyjaśniono, czym jest prawdziwy sukces. Dowiesz się też, dzięki czemu Świadkowie Jehowy tworzą zjednoczoną międzynarodową społeczność.

Nie używaj Biblii w sposób przesądny

Niektórzy uważają, że Biblia ma magiczną moc. Co o tym sądzisz? Jak możesz odnieść rzeczywistą korzyść z nauk biblijnych?

Zapewnij sobie prawdziwy sukces w życiu

Na czym polega prawdziwy sukces życiowy? Przeanalizuj przykład Salomona i apostoła Pawła.

Jesteś zaufanym szafarzem!

Wszyscy słudzy Boga są szafarzami. Jakie trzy zasady mogą nam pomóc w wywiązywaniu się z roli szafarza?

Pytania czytelników

Jak chrześcijanie powinni zapatrywać się na przechowywanie embrionów? Co para studiująca Biblię powinna zrobić, aby nadawać się do chrztu, jeśli ze względu na nieuregulowany status prawny nie może się pobrać?

Czy sobie przypominasz?

Czy uważnie przeczytałeś ostatnie wydania Strażnicy? Sprawdź, czy potrafisz odpowiedzieć na podane pytania.

Stale zachowujmy się jak „tymczasowi osiedleńcy”

Co oznacza bycie „tymczasowymi osiedleńcami” w tym świecie? Czego Bóg oczekuje od wszystkich prawdziwych chrześcijan?

„Tymczasowi osiedleńcy” zjednoczeni prawdziwym wielbieniem Boga

Dzięki czemu Świadkowie Jehowy głoszą jako międzynarodowa społeczność braterska?

Strażnica w wersji uproszczonej — dlaczego jest wydawana?

Przeczytaj, jaką pomocą dla wielu dorosłych i dzieci jest uproszczona wersja Strażnicy.

Skorowidz: Strażnica 2012

Tematyczny skorowidz zagadnień omówionych w Strażnicy w roku 2012.