JEHOWA jest naszym „Wspaniałym Nauczycielem” (Izaj. 30:20). Uczy innych powodowany miłością. Na przykład z miłości do Jezusa pokazuje mu „wszystko, co sam czyni” (Jana 5:20). A z miłości do nas, Jego Świadków, daje nam „język ludzi wyuczonych”, gdy usilnie staramy się przysparzać Mu czci oraz pomagać bliźnim (Izaj. 50:4).

Naśladując Boży wzór miłości, Komitet Nauczania — jeden z komitetów Ciała Kierowniczego — wdrożył dziesięć szkoleń teokratycznych w celu podnoszenia kwalifikacji tych, którzy pragną, a zarazem mają możliwość w nich uczestniczyć. Czy postrzegasz te szkolenia jako wyraz miłości Jehowy?

Zapraszamy cię, byś się zapoznał z ogólnym zarysem aktualnie prowadzonych szkoleń oraz z wypowiedziami osób, które brały w nich udział. Potem zadaj sobie pytanie: „Jak ja mogę skorzystać z tego Bożego programu edukacyjnego?”.

 KORZYŚCI Z TEOKRATYCZNEGO KSZTAŁCENIA

Jehowa jako „Bóg miłości” zapewnia szkolenie, które nadaje naszemu życiu głębszy sens, przygotowuje nas do radzenia sobie z różnymi wyzwaniami i pomaga czerpać ogromną radość z pełnienia służby (2 Kor. 13:11). Tak jak chrześcijanie w I wieku n.e. jesteśmy dobrze wyposażeni, by pomagać drugim — by ‛uczyć ich przestrzegać wszystkiego, co nam nakazano’ (Mat. 28:20).

Zapewne nie zdołamy wziąć udziału we wszystkich tych szkoleniach, ale możemy odnieść pożytek choćby z jednego lub kilku. Możemy stosować w praktyce otrzymywane pouczenia biblijne i podnosić jakość naszej służby, współpracując z umiejętnymi sługami Jehowy.

Zadaj sobie pytanie: „Czy warunki pozwalają mi na ubieganie się o udział w którymś ze szkoleń?”.

Możliwość korzystania z tych cennych postanowień i podnoszenia swoich kwalifikacji czciciele Jehowy uważają za zaszczyt. Oby zdobywane w ten sposób wykształcenie przybliżało cię do Boga i przysposabiało do wykonywania zleconych przez Niego zadań — zwłaszcza do tak pilnego dziś dzieła głoszenia dobrej nowiny.