Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Pokój przez tysiąc lat — i po wieczność!

Pokój przez tysiąc lat — i po wieczność!

„Tak by Bóg był wszystkim dla każdego” (1 KOR. 15:28).

1. Jaka fascynująca perspektywa otwiera się przed „wielką rzeszą”?

CZY potrafisz sobie wyobrazić, ile dobrego dla swoich poddanych mógłby zrobić potężny rząd kierowany przez sprawiedliwego i współczującego władcę w ciągu tysiąca lat? Niezliczoną „wielką rzeszę” ocalałych z „wielkiego ucisku”, który położy kres obecnemu złemu systemowi rzeczy, czekają naprawdę wspaniałe wydarzenia (Obj. 7:9, 14).

2. Czego od 6000 lat doświadczają ludzie?

2 W okresie 6000 lat historii ludzkości dążenie do samostanowienia i niezależnych rządów ściągnęło na świat bezmiar bólu i cierpień. Już dawno temu w Biblii napisano: „Człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie” (Kazn. 8:9). A co widzimy dzisiaj? Oprócz wojen i różnych rozruchów ludzkość nękają między innymi takie problemy, jak ubóstwo, choroby, niszczenie środowiska czy zmiany klimatyczne. Przedstawiciele władz ostrzegają, że jeśli nie skorygujemy swojego dotychczasowego podejścia, konsekwencje będą katastrofalne.

3. Co zostanie osiągnięte podczas Tysiącletniego Panowania?

3 Królestwo Boże — w którego skład wchodzą mesjański Król, Jezus Chrystus, i 144 000 jego współwładców — podejmie działania, by stopniowo naprawić szkody wyrządzone ludziom oraz planecie Ziemi, będącej ich domem. Podczas Tysiącletniego Panowania spełni się krzepiąca obietnica Jehowy Boga: „Stwarzam nowe niebiosa i nową ziemię; i nie będzie się w umyśle wspominać rzeczy dawniejszych ani nie przyjdą one do serca” (Izaj. 65:17). Jakie wspaniałe wydarzenia są przed nami? Z pomocą proroczego Słowa Bożego spróbujmy wejrzeć  w to, co na razie pozostaje „niewidoczne” (2 Kor. 4:18).

‛POBUDUJĄ DOMY I ZASADZĄ WINNICE’

4. W jakich warunkach mieszka dziś wielu ludzi?

4 Któż nie chciałby mieć własnego domu — miejsca, w którym on i jego bliscy czuliby się bezpiecznie? Jednak w dzisiejszym świecie zapewnienie sobie dachu nad głową stanowi poważny problem. Ludzie żyją w zatłoczonych miastach. Wielu musi się zadowalać prowizorycznymi klitkami w slumsach i dzielnicach nędzy. Posiadanie własnego domu to dla nich nieosiągalne marzenie.

5, 6. (a) Jak spełnią się proroctwa z Izajasza 65:21 i Micheasza 4:4? (b) Jak możemy dostąpić tych błogosławieństw?

5 Pod panowaniem Królestwa każdy człowiek zaspokoi swoje pragnienie posiadania własnego domu. Poświadcza to proroctwo Izajasza: „Pobudują domy i będą w nich mieszkać; zasadzą winnice i będą spożywać ich owoce” (Izaj. 65:21). Ale to nie jedyna perspektywa, która się przed nami roztacza. Przecież sporo osób już dzisiaj ma własny dom, a nieliczni nawet rezydencję lub wielką posiadłość. Zawsze jednak istnieje obawa, że można to wszystko stracić w wyniku kłopotów finansowych albo że się padnie ofiarą włamywaczy lub kogoś jeszcze gorszego. Jakże inaczej będzie pod rządami Królestwa! Prorok Micheasz napisał: „Będą siedzieć, każdy pod swą winoroślą i pod swym drzewem figowym, i nikt nie będzie ich przyprawiał o drżenie” (Mich. 4:4).

6 Skoro mamy takie wspaniałe widoki na przyszłość, to co powinniśmy robić? Każdy z nas oczywiście potrzebuje odpowiedniego mieszkania. Ale zamiast już dzisiaj starać się o dom swoich marzeń — być może mocno się zadłużając — czy nie byłoby mądrzej skupić się na obietnicy Jehowy? Pamiętajmy, co o samym sobie powiedział Jezus: „Lisy mają jamy i ptaki nieba mają miejsca na odpoczynek, lecz Syn Człowieczy nie ma gdzie złożyć głowy” (Łuk. 9:58). Jezus byłby w stanie zbudować lub nabyć najlepszy dom, jaki ktokolwiek mógłby posiadać. Czemu więc tego nie zrobił? Najwyraźniej chciał unikać wszystkiego, co by go rozpraszało lub obciążało, a jednocześnie uniemożliwiało mu stawianie Królestwa na pierwszym miejscu. Czy będziemy go naśladować i zachowywać prostolinijne oko — unikać sideł i trosk związanych z materializmem? (Mat. 6:33, 34).

„WILK I JAGNIĘ BĘDĄ SIĘ PAŚĆ RAZEM”

7. Jak zgodnie z zamierzeniem Jehowy miały wyglądać stosunki między ludźmi a zwierzętami?

7 Jehowa stworzył ludzi jako ostatnie swe dzieło — ukoronowanie ziemskiej działalności stwórczej. Swojemu Mistrzowskiemu Wykonawcy, pierworodnemu Synowi, oznajmił: „Uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo, i niech im będą podporządkowane ryby morskie i latające stworzenia niebios oraz zwierzęta domowe i cała ziemia, jak również wszelkie inne poruszające się zwierzę, które się porusza po ziemi” (Rodz. 1:26). Tak więc Adam i Ewa, a co za tym idzie — wszyscy ludzie, mieli podporządkować sobie świat zwierząt.

8. Jakie zachowania często można zaobserwować u zwierząt?

8 Czy ludzie rzeczywiście mogą podporządkować sobie wszystkie zwierzęta i żyć z nimi w pokojowych stosunkach? Wiele osób bardzo zżywa się ze swymi ulubieńcami, takimi jak  psy czy koty. Co jednak powiedzieć o dzikich zwierzętach? W pewnej książce napisano: „Naukowcy, którzy żyją blisko zwierząt i badają ich zwyczaje, odkryli, że wszystkie ssaki przejawiają pewne emocje”. Oczywiście nieraz widzimy, jak w wyniku zagrożenia zwierzęta okazują strach lub agresję, ale czy potrafią one okazywać coś w rodzaju tkliwych uczuć? We wspomnianej publikacji czytamy dalej: „Swoją największą zaletę — niezwykłą umiejętność przejawiania ciepłych uczuć — ssaki ujawniają, gdy wychowują młode”.

9. Jakich zmian możemy oczekiwać, jeśli chodzi o zwierzęta?

9 Nie powinniśmy się więc dziwić, gdy czytamy w Biblii, że między ludźmi a zwierzętami zapanuje pokój (odczytaj Izajasza 11:6-9; 65:25). Przypomnijmy sobie, że gdy po potopie Noe i jego rodzina wyszli z arki, Jehowa powiedział im: „A bojaźń przed wami i trwoga przed wami będzie nad wszelkim żywym stworzeniem na ziemi”. Miało to służyć przetrwaniu zwierząt (Rodz. 9:2, 3). Czy Jehowa nie mógłby w przyszłości usunąć pewnej miary owej bojaźni i trwogi, aby między ludźmi a zwierzętami zapanowały takie stosunki, jakie pierwotnie zamierzył? (Oz. 2:18). Jakże radosny czas czeka tych, którzy ocaleją i będą wtedy żyć na ziemi!

„OTRZE Z ICH OCZU WSZELKĄ ŁZĘ”

10. Dlaczego ludzie wylewają tyle łez?

10 Gdy Salomon przyjrzał się „wszystkim uciskom, które się dzieją pod słońcem”, ubolewał: „Oto łzy ciemiężonych, lecz nie mieli oni pocieszyciela” (Kazn. 4:1). Obecnie sytuacja jest podobna, jeśli nie gorsza. Komu z nas nie zdarzyło się z jakiegoś powodu płakać? To prawda, że łzy bywają oznaką radości. Najczęściej jednak świadczą o udręce w sercu.

11. Jaka relacja biblijna szczególnie cię wzrusza?

11 Zwróćmy uwagę na liczne wzruszające sytuacje opisane w Biblii. Gdy w wieku 127 lat umarła Sara, „Abraham przyszedł, by lamentować nad Sarą i ją opłakiwać” (Rodz. 23:1, 2). Kiedy Noemi zaczęła się żegnać z dwiema owdowiałymi synowymi, „one podniosły głos i się rozpłakały”, a potem, „podniósłszy głos, jeszcze bardziej płakały” (Rut 1:9, 14). Z kolei król Ezechiasz, złożony śmiertelną chorobą, modlił się do Boga i „rzewnie zapłakał”, co najwyraźniej poruszyło Jehowę (2 Król. 20:1-5). A kto nie czyta z przejęciem relacji o tym, jak apostoł Piotr zaparł się Jezusa? Kiedy zapiał kogut, Piotr, „wyszedłszy na zewnątrz, gorzko zapłakał” (Mat. 26:75).

12. Jak rząd Królestwa zapewni ludzkości prawdziwą ulgę?

12 Ze względu na różne tragiczne wydarzenia, które nas dotykają, ludzie rozpaczliwie potrzebują pokrzepienia i ulgi. Właśnie to zapewni ziemskim poddanym Tysiącletnie Panowanie: „[Bóg] otrze z ich oczu wszelką łzę i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie” (Obj. 21:4). Chociaż już sama zapowiedź usunięcia żałości, krzyku i bólu brzmi cudownie, to Boża obietnica sięga jeszcze dalej — obejmuje pokonanie największego wroga ludzkości, czyli śmierci. Jak do tego dojdzie?

„WSZYSCY W GROBOWCACH PAMIĘCI (...) WYJDĄ”

13. Jakie piętno śmierć odciska na ludzkości, odkąd Adam zgrzeszył?

13 Odkąd Adam zgrzeszył, nad ludzkością króluje śmierć. Pozostaje ona niezwyciężonym wrogiem, nieuniknionym  kresem grzesznych ludzi, źródłem nieopisanego bólu i rozpaczy (Rzym. 5:12, 14). „Wskutek strachu przed śmiercią” miliony osób ‛przez całe życie podlegają niewoli’ (Hebr. 2:15).

14. Jakie będą skutki unicestwienia śmierci?

14 Biblia wskazuje na czas, gdy „jako ostatni nieprzyjaciel ma zostać unicestwiona śmierć” (1 Kor. 15:26). Można wymienić dwie grupy, które odniosą z tego pożytek. Żyjący dziś członkowie „wielkiej rzeszy” będą mogli ocaleć i znaleźć się w obiecanym nowym świecie z widokami na niekończące się życie. A miliardy tych, którzy tkwią w pętach śmierci, dostąpią zmartwychwstania. Czy potrafisz sobie wyobrazić radość i zachwyt, gdy ta pierwsza grupa przywita tę drugą? Przyjrzenie się niektórym biblijnym relacjom o wskrzeszeniach da nam przedsmak tego, co ma nastąpić (odczytaj Marka 5:38-42; Łukasza 7:11-17).

15. Jak zapewne zareagujesz, gdy ktoś z twoich bliskich powróci do życia?

15 Zwróć uwagę na wyrażenia „ogarnął ich wielki zachwyt” i „zaczęli wychwalać Boga”. Gdybyś był świadkiem tamtych wydarzeń, zapewne czułbyś się podobnie. Oglądanie, jak nasi bliscy powracają do życia, wywoła w nas niewysłowioną radość i euforię. Jezus powiedział: „Nadchodzi godzina, w której wszyscy w grobowcach pamięci usłyszą jego głos i wyjdą” (Jana 5:28, 29). Nikt z nas nigdy nie był świadkiem zmartwychwstania, ale spośród rzeczy, które na razie pozostają „niewidoczne”, ta z pewnością będzie jedną z najwspanialszych.

BÓG BĘDZIE „WSZYSTKIM DLA KAŻDEGO”

16. (a) Dlaczego powinniśmy z entuzjazmem wypowiadać się o błogosławieństwach, które są jeszcze niewidoczne? (b) O czym mówił Paweł, aby zachęcić chrześcijan w Koryncie?

16 Tych, którzy w obecnych krytycznych czasach okażą się wierni Jehowie, czeka doprawdy  wspaniała przyszłość! Chociaż te wyjątkowe błogosławieństwa są jeszcze niewidoczne, to pamiętanie o nich pomoże nam się skupiać na tym, co naprawdę ważne, i nie dać się odciągnąć ulotnym atrakcjom dzisiejszego systemu rzeczy (Łuk. 21:34; 1 Tym. 6:17-19). W trakcie rodzinnego wielbienia, w rozmowach ze współwyznawcami, na studiach biblijnych oraz podczas głoszenia z entuzjazmem wypowiadajmy się o naszej niezwykłej nadziei i perspektywach na przyszłość. Dzięki temu będą one stale żywe w naszych umysłach i sercach. Właśnie to robił apostoł Paweł, gdy zachęcał współchrześcijan. Niejako przenosił ich w czasy, kiedy dopełni się Tysiącletnie Panowanie Chrystusa. Spróbuj uchwycić pełne znaczenie słów Pawła z Listu 1 do Koryntian 15:24, 25, 28 (odczytaj).

17, 18. (a) W jakim sensie Jehowa był „wszystkim dla każdego” u zarania dziejów ludzkości? (b) Czego dokona Jezus, by przywrócić dawną jedność i harmonię?

17 Nie da się opisać tego wspaniałego finału lepiej niż słowami: „Tak by Bóg był wszystkim dla każdego”. Co one znaczą? Powróćmy do czasu, gdy w Edenie doskonali ludzie, Adam i Ewa, byli częścią wszechświatowej rodziny Jehowy, cieszącej się pokojem i harmonią. Jehowa, Władca Wszechświata, bezpośrednio panował nad wszystkimi swymi stworzeniami, zarówno anielskimi, jak i ludzkimi. Mogły one osobiście się z Nim kontaktować, oddawać Mu cześć i zaznawać Jego błogosławieństw. Jehowa był „wszystkim dla każdego”.

Gdy Jezus jako Król wywiąże się ze swych zadań, pokornie przekaże Królestwo Ojcu

18 Te harmonijne stosunki zostały zburzone, gdy pod wpływem Szatana ludzie zbuntowali się przeciw zwierzchnictwu Boga. Jednak od roku 1914 mesjańskie Królestwo podejmuje działania, by przywrócić dawną jedność i harmonię (Efez. 1:9, 10). Podczas Millennium wspaniałe rzeczy, które teraz są jeszcze „niewidoczne”, staną się rzeczywistością. Potem nadejdzie „koniec”, czyli skończy się Tysiącletnie Panowanie Chrystusa. Co nastąpi później? Chociaż Jezus otrzymał „wszelką władzę w niebie i na ziemi”, nie kieruje się wygórowanymi ambicjami. Nie pragnie zająć miejsca Jehowy. Pokornie „przekaże królestwo swemu Bogu i Ojcu”. Swoją wyjątkową pozycję i władzę wykorzysta „ku chwale Boga” (Mat. 28:18; Filip. 2:9-11).

19, 20. (a) Jak wszyscy poddani Królestwa będą mogli dowieść, że uznają zwierzchnictwo Jehowy? (b) Jaka wspaniała perspektywa jest przed nami?

19 Do tego czasu ziemscy poddani Królestwa zostaną już doprowadzeni do doskonałości. Będą naśladować Jezusa oraz pokornie i chętnie uznawać zwierzchnictwo Jehowy. Otrzymają sposobność udowodnienia swej lojalności wobec Niego w trakcie ostatecznej próby (Obj. 20:7-10). Po tym wydarzeniu wszyscy buntownicy — zarówno spośród ludzi, jak i istot duchowych — zostaną zgładzeni na zawsze. Jakże zachwycający okaże się to czas! Cała wszechświatowa rodzina będzie radośnie wielbić Jehowę, który stanie się „wszystkim dla każdego” (odczytaj Psalm 99:1-3).

20 Czy wspaniałe dobrodziejstwa Królestwa, mające się wkrótce urzeczywistnić, pobudzają cię do skupiania uwagi i wysiłków na spełnianiu woli Bożej? Czy nie dasz się zwieść fałszywej nadziei i pociesze oferowanym przez świat Szatana? Czy będziesz umacniał się w postanowieniu popierania zwierzchnictwa Jehowy? Obyś swoim postępowaniem poświadczał, że pragniesz to czynić już zawsze. Dostąpisz wtedy zaszczytu radowania się pokojem i dobrobytem przez tysiąc lat — i po wieczność!