Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Czy można przybliżyć się do niewidzialnego Boga?

Czy można przybliżyć się do niewidzialnego Boga?

 Czy można przybliżyć się do niewidzialnego Boga?

Być może zapytasz: Jak nawiązać bliską więź z kimś, kogo nie da się zobaczyć? Pytanie to wydaje się uzasadnione. Zastanów się jednak:

JAKĄ rolę w powstawaniu serdecznych, trwałych związków odgrywa wzrok? Czyż równie, a może nawet bardziej istotne, nie są czynniki niedostrzegalne dla oczu? Z pewnością tak! Właśnie dlatego niektórzy zdołali zadzierzgnąć z drugimi serdeczną więź przez regularną korespondencję — w listach szczerze pisali o swych upodobaniach, celach i zasadach, dali też poznać swe poczucie humoru i inne przymioty oraz zainteresowania.

Również osoby niewidzące stanowią dowód tego, że wzrok nie jest niezbędny do nawiązania z kimś zażyłej więzi. Weźmy pod uwagę Gwen i Edwarda, małżeństwo niewidomych. * Poznali się w szkole dla dorosłych niewidomych, do której uczęszczali. Edwarda ujęły przymioty Gwen, zwłaszcza jej szczerość w mowie i zachowaniu oraz wzorowy stosunek do pracy. Jej natomiast Edward spodobał się dlatego, że jak to sama ujęła, „miał wszystkie cechy, na które kładziono nacisk, gdy mnie wychowywano”. Zaczęli zabiegać o swe względy i po trzech latach się pobrali.

„Kiedy jest się razem, bycie niewidomym” — mówi Edward — „wcale nie przeszkadza w zbliżeniu się do kogoś. Wprawdzie nie widzisz tej drugiej osoby, ale uczucia nie potrzebują oczu”. Dzisiaj, po 57 latach, Gwen i Edward dalej są w sobie głęboko zakochani. Wyjaśniają, że do powodzenia ich związku przyczyniły się co najmniej cztery elementy: 1) dostrzeganie przymiotów drugiej osoby, 2) rozmyślanie o tych przymiotach i docenianie ich, 3) pielęgnowanie właściwej wymiany myśli i 4) wspólne robienie różnych rzeczy.

Te cztery czynniki są bardzo istotne w każdej więzi — łączącej przyjaciół, małżonków, a co ważniejsze, ludzi i Boga. W następnym artykule wykazano, jak uwzględnienie właśnie tych czynników pomaga nawiązać bliską więź z Bogiem, mimo iż nie można Go zobaczyć. *

[Przypisy]

^ ak. 2 Imiona zostały zmienione.

^ ak. 4 W odróżnieniu od związków między ludźmi podstawą więzi z Bogiem jest wiara w Jego istnienie (Hebrajczyków 11:6). Dokładne wyjaśnienie, jak budować silną wiarę w Boga, można znaleźć w książce Czy istnieje Stwórca, który się o ciebie troszczy?, wydanej przez Towarzystwo Strażnica.