Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 TEMAT Z OKŁADKI | WGLĄD W NIEWIDZIALNE NIEBIOSA

Wizje niewidzialnych niebios

Wizje niewidzialnych niebios

W Biblii utrwalono wiele fascynujących wizji, dzięki którym możemy niejako wejrzeć w niewidzialne niebiosa. Zachęcamy cię do przeanalizowania tych opisów. Chociaż nie wszystkie szczegóły należy brać dosłownie, wizje te pozwolą ci wyobrazić sobie istoty duchowe oraz zrozumieć, jaki mogą mieć na ciebie wpływ.

JEHOWA JEST BOGIEM NAJWYŻSZYM

„Oto w niebie był ustawiony tron, a na tronie ktoś zasiada. A zasiadający jest z wyglądu podobny do kamienia jaspisu i do drogocennego kamienia czerwonego, a wokoło tronu jest tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu” (Objawienie 4:2, 3).

„Było tam coś przypominającego z wyglądu łuk, który pojawia się na kłębach chmur w dzień ulewnego deszczu. Tak właśnie wyglądała ta jasność wokoło. Tak wyglądało podobieństwo chwały Jehowy” (Ezechiela 1:27, 28).

Wizje te, dane apostołowi Janowi i prorokowi Ezechielowi, ukazują dostojeństwo Boga Najwyższego, Jehowy, za pomocą znanych nam obrazów — zachwycających kamieni szlachetnych, tęczy i majestatycznego tronu. Z opisów obecności Jehowy przebija olśniewające piękno, wspaniałość i niezmącony spokój.

Powyższe fragmenty biblijne współgrają ze słowami psalmisty: „Jehowa jest wielki i nader godzien wysławiania. Napawa lękiem bardziej niż wszyscy inni bogowie. Bo wszyscy bogowie ludów to bogowie nic niewarci; Jehowa zaś uczynił niebiosa. Przed nim dostojeństwo i wspaniałość; w jego sanktuarium — siła i piękno” (Psalm 96:4-6).

Chociaż Jehowa jest Bogiem Najwyższym, zachęca, żebyśmy przybliżali się do Niego w modlitwie, i zapewnia, że nas wysłuchuje (Psalm 65:2). On tak bardzo nas kocha i się o nas troszczy, że apostoł Jan mógł napisać: „Bóg jest miłością” (1 Jana 4:8).

JEZUS STOI PO PRAWICY BOGA

„On zaś [Szczepan], będąc pełen ducha świętego, wpatrzył się w niebo i ujrzał chwałę Bożą oraz Jezusa stojącego po prawicy Boga, i rzekł: ‚Oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Boga’” (Dzieje 7:55, 56).

Szczepan wypowiedział te słowa w obecności żydowskich przywódców — tych samych ludzi, którzy wcześniej doprowadzili do śmierci Jezusa. Wizja ta stanowiła potwierdzenie, że Jezus zmartwychwstał i został wywyższony. W związku z tym apostoł Paweł napisał: „[Jehowa] go  wskrzesił z martwych i posadził po swej prawicy w miejscach niebiańskich, wysoko ponad wszelkim rządem i władzą, i mocą, i zwierzchnictwem, i wszelkim imieniem wymienianym nie tylko w tym systemie rzeczy, lecz także w przyszłym” (Efezjan 1:20, 21).

Pismo Święte nie tylko wspomina o zaszczytnej pozycji Jezusa, ale też wyjawia, że podobnie jak Jehowa, bardzo troszczy się on o ludzi. Podczas pobytu na ziemi leczył chorych, uzdrawiał kalekich, a nawet wskrzeszał zmarłych. A kiedy oddał swoje życie w ofierze, dowiódł głębokiej miłości do Boga i rodzaju ludzkiego (Efezjan 2:4, 5). Jezus, zajmujący pozycję po prawicy Boga, wkrótce skorzysta z otrzymanej władzy i zapewni posłusznym ludziom mnóstwo błogosławieństw.

ANIOŁOWIE USŁUGUJĄ BOGU

„Patrzyłem, aż ustawiono trony i zasiadł Istniejący od Dni Pradawnych [Jehowa]. (...) Tysiąc tysięcy mu usługiwało, a stało przed nim dziesięć tysięcy dziesiątek tysięcy” (Daniela 7:9, 10).

Wizja, którą otrzymał prorok Daniel, musiała na nim wywrzeć ogromne wrażenie! Ujrzał w niej niezliczone rzesze aniołów. Są to wspaniałe, inteligentne i potężne istoty duchowe. Należą do nich serafowie i cherubowie. Biblia wspomina o aniołach około 300 razy.

Aniołowie to nie zmarli ludzie, którzy żyli wcześniej na ziemi. Zostali stworzeni na długo przed pojawieniem się człowieka. Obserwowali, jak Bóg przygotowuje ziemię, i entuzjastycznie wyrażali swoją radość (Hioba 38:4-7).

Wierni aniołowie usługują Bogu między innymi w ten sposób, że angażują się w najważniejsze dzieło prowadzone obecnie na ziemi — rozgłaszanie dobrej nowiny o Królestwie Bożym (Mateusza 24:14). Ten aspekt ich służby zobaczył w wizji apostoł Jan. Napisał: „Ujrzałem innego anioła, który leciał środkiem nieba i miał wiecznotrwałą dobrą nowinę do oznajmienia jako radosną wieść dla mieszkających na ziemi i dla każdego narodu, i plemienia, i języka, i ludu” (Objawienie 14:6). Chociaż dzisiaj aniołowie nie przemawiają do ludzi, tak jak to bywało w dawnych czasach,  to pomagają głosicielom dobrej nowiny odnaleźć osoby o szczerych sercach.

SZATAN WIELU WPROWADZA W BŁĄD

„Wybuchła wojna w niebie: Michał [Jezus Chrystus] i jego aniołowie toczyli bitwę ze smokiem i toczył bitwę smok i jego aniołowie, ale nie przemógł ani się już nie znalazło dla nich miejsce w niebie. Zrzucony więc został wielki smok, pradawny wąż, zwany Diabłem i Szatanem, który wprowadza w błąd całą zamieszkaną ziemię; zrzucony został na ziemię, a z nim zostali zrzuceni jego aniołowie” (Objawienie 12:7-9).

W niebie nie zawsze panował pokój. Na początku dziejów ludzkich jeden z aniołów, owładnięty pragnieniem odbierania czci, zbuntował się przeciw Jehowie. Stał się wtedy Szatanem, czyli „przeciwnikiem”. Później inni aniołowie przyłączyli się do jego buntu i stali się demonami. Są oni na wskroś niegodziwi, zawzięcie sprzeciwiają się Jehowie i nakłaniają większość ludzi do odrzucenia Jego życzliwego kierownictwa.

Szatan oraz demony to zdeprawowane i okrutne istoty. Są wrogami rodzaju ludzkiego i w dużej mierze odpowiadają za cierpienia na ziemi. Na przykład Szatan uśmiercił trzodę wiernego Hioba i zabił jego sług. Następnie pozbawił życia jego dziesięcioro dzieci — sprowadził „silny wiatr”, wskutek czego zawalił się dom, w którym przebywały. Na koniec Szatan „poraził Hioba złośliwym wrzodem od spodu stopy aż po czubek głowy” (Hioba 1:7-19; 2:7).

Wkrótce jednak Szatan przestanie istnieć. Został już zrzucony na ziemię i „wie, że mało ma czasu” (Objawienie 12:12). Szatan jest skazany na zagładę — to bez wątpienia dobra nowina!

CI, KTÓRZY POCHODZĄ Z ZIEMI

„Kupiłeś Bogu ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, i mają królować nad ziemią” (Objawienie 5:9, 10).

Niektórzy ludzie, podobnie jak Jezus, zostaną wskrzeszeni do życia w niebie. Powiedział on wiernym apostołom: „Idę, żeby wam przygotować miejsce. (...) Przyjdę znowu i przyjmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem, wy też byli” (Jana 14:2, 3).

Osoby wybrane do życia w niebie pójdą tam w konkretnym celu. Razem z Jezusem utworzą rząd Królestwa, który obejmie władzę nad mieszkańcami  całej ziemi i zapewni im błogosławieństwa. Właśnie o to Królestwo mieli się modlić naśladowcy Jezusa, zgodnie ze słowami modlitwy wzorcowej: „Nasz Ojcze w niebiosach, niech będzie uświęcone twoje imię. Niech przyjdzie twoje królestwo. Niech się dzieje twoja wola, jak w niebie, tak i na ziemi” (Mateusza 6:9, 10).

CZEGO ISTOTY DUCHOWE DOKONAJĄ W PRZYSZŁOŚCI

„Usłyszałem donośny głos od tronu, mówiący: ‚Oto namiot Boga jest z ludźmi (...). I otrze z ich oczu wszelką łzę, i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło’” (Objawienie 21:3, 4).

Tę proroczą wizję opisał apostoł Jan. Wskazuje ona na czas, kiedy Królestwo Boże, złożone z Jezusa i osób wskrzeszonych do życia w niebie, położy kres rządom Szatana i przywróci na ziemi raj. Wszystko, co powoduje tak wiele bólu i cierpień, zniknie raz na zawsze. Przeminie nawet śmierć!

A co z miliardami ludzi, którzy zmarli, ale nie zmartwychwstaną do życia w niebie? W przyszłości zostaną wskrzeszeni na ziemi z perspektywą wiecznego życia w raju (Łukasza 23:43).

Opisane wizje upewniają nas, że Jehowa Bóg, Jezus Chrystus, wierni aniołowie oraz ci, którzy zostali wybrani spośród ludzi, bardzo się o nas troszczą i pragną naszej pomyślności. Aby dowiedzieć się więcej o tym, czego dokonają w przyszłości, skontaktuj się ze Świadkami Jehowy albo odwiedź nasz serwis internetowy jw.org i pobierz książkę Czego naprawdę uczy Biblia?