Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 TEMAT Z OKŁADKI | WGLĄD W NIEWIDZIALNE NIEBIOSA

Pytania dotyczące świata duchowego

Pytania dotyczące świata duchowego

Czy zastanawiałeś się kiedyś, czym jest świat duchowy i kto go zamieszkuje? Jeśli tak, to nie jesteś wyjątkiem. Na przestrzeni wieków ludzie mieli o nim różne wyobrażenia. Niektórzy wierzą, że w świecie duchowym mieszkają przodkowie, których należy czcić. Inni uważają go za krainę wiecznej szczęśliwości nazywaną niebem, gdzie przebywają aniołowie oraz dobrzy ludzie, którzy zmarli. Dla jeszcze innych jest to siedziba setek milionów bóstw.

Sporo osób twierdzi, że nie możemy się niczego dowiedzieć o dziedzinie duchowej, ponieważ nikt stamtąd nie przyszedł. Czy jednak taki sposób rozumowania jest właściwy? Pomyślmy o Jezusie Chrystusie. Zanim urodził się na ziemi jako człowiek, żył w niebie, czyli w świecie duchowym. Przywódcom religijnym z I wieku powiedział otwarcie: „Zstąpiłem z nieba nie po to, żeby wykonywać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał”. Gdy więc oświadczył apostołom: „W domu mego Ojca jest wiele pomieszczeń”, przekazał informacje z pierwszej ręki (Jana 6:38; 14:2).

Ojcem Jezusa jest Bóg, który ma na imię Jehowa i którego „domem” są niebiosa (Psalm 83:18). Dlatego nikt nie mógł opisać dziedziny duchowej lepiej niż Jehowa Bóg i Jezus Chrystus. Wiele szczegółów wyjawili wiernym ludziom za pośrednictwem zdumiewających wizji.

W następnym artykule rozważymy fragmenty Biblii opisujące, co ci mężczyźni zobaczyli w wizjach. Zapoznając się z tymi relacjami, pamiętaj, że nie chodzi o świat materialny — nie można go dotknąć ani zobaczyć. Dlatego zamiast używać określeń zrozumiałych tylko dla istot duchowych, Bóg posłużył się wizjami ukazującymi tę dziedzinę w sposób, który jesteśmy w stanie pojąć. Wizje te przybliżą ci świat duchowy oraz tych, którzy go zamieszkują.