Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Czego uczy Biblia?

Czego uczy Biblia?

Czy Bóg odpowiada na wszystkie modlitwy?

NA CZYJE MODLITWY TWOIM ZDANIEM ODPOWIADA BÓG?

  • Każdego

  • Niektórych ludzi

  • Nikogo

CO MÓWI BIBLIA

„Jehowa jest blisko wszystkich, (...) którzy go wzywają w wierności wobec prawdy” (Psalm 145:18).

CZEGO JESZCZE DOWIADUJEMY SIĘ Z BIBLII

  • Bóg nie wysłuchuje modlitw ludzi, którzy się przeciw Niemu buntują (Izajasza 1:15). Jednak mogą oni ‛uporządkować sprawy’ z Bogiem, gdy zmienią swoje postępowanie (Izajasza 1:18).

  • Aby Bóg odpowiedział na modlitwę, musi ona pozostawać w zgodzie z Jego wymaganiami zawartymi w Biblii (1 Jana 5:14).

Czy musimy się modlić w określonej pozycji?

NIEKTÓRZY UWAŻAJĄ, że podczas modlitwy należy klęczeć, pochylać głowę albo złożyć dłonie. A co ty o tym myślisz?

CO MÓWI BIBLIA

Bóg przyjmował modlitwy osób, które siedziały, stały, leżały twarzą do ziemi lub klęczały (1 Kronik 17:16; 2 Kronik 30:27; Ezdrasza 10:1; Dzieje 9:40). Wynika stąd, że nie wymaga On, by modlić się w określonej pozycji.

CZEGO JESZCZE DOWIADUJEMY SIĘ Z BIBLII