Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

STRAŻNICA Nr 6 z roku 2016 | Wgląd w niewidzialne niebiosa

Wejrzyj w niewidzialny świat opisany na kartach Biblii.

TEMAT Z OKŁADKI

Pytania dotyczące świata duchowego

Można znaleźć na nie wiarygodne odpowiedzi.

TEMAT Z OKŁADKI

Wizje niewidzialnych niebios

Co Pismo Święte wyjawia o Jehowie Bogu, Jezusie Chrystusie i wiernych aniołach?

Czego się uczymy od ptaków

Obserwowanie ptaków może być źródłem wiedzy o Bożym dziele stwórczym, a także skłonić nas do rozmyślania o tym, co jest naprawdę ważne.

Lefèvre d’Étaples — chciał, by prości ludzie znali Słowo Boże

Jakie podejmował starania, żeby osiągnąć ten cel pomimo sprzeciwu?

ŻYCIORYS

Uchwyciłem się prawdy biblijnej, choć nie mam rąk

Pewien mężczyzna jako dziecko uległ poważnemu wypadkowi, jednak znalazł powody, żeby wierzyć w Stwórcę.

Czego uczy Biblia?

Czy Bóg wysłuchuje twoich modlitw?

Więcej online

Czy Bóg stworzył Diabła?

Skąd się wziął Szatan? Dowiedz się, dlaczego Jezus powiedział o nim, że „nie wytrwał w prawdzie”.