Tak, źli aniołowie istnieją. Skąd się wzięli? Jak pamiętamy, Bóg obdarzył aniołów wolną wolą. Krótko po stworzeniu pierwszych ludzi, Adama i Ewy, jedno z doskonałych stworzeń duchowych nadużyło tego daru i wznieciło na ziemi bunt. Udało mu się nakłonić Adama i Ewę, żeby sprzeciwili się Bogu (Rodzaju 3:1-7; Objawienie 12:9). Biblia nie wyjawia, jakie było imię tego anioła ani jaką pozycję zajmował wcześniej w niebie. Jednak po buncie słusznie nazwano go Szatanem, czyli „przeciwnikiem”, oraz Diabłem, czyli „oszczercą” (Mateusza 4:8-11).

Niestety, bunt przeciwko Bogu na tym się nie skończył. W czasach Noego nieznana liczba aniołów ‛opuściła swe właściwe miejsce mieszkania’ wśród niebiańskiej rodziny Bożej. Zeszli oni na ziemię i przybrali ciała fizyczne, żeby dopuszczać się niemoralnych czynów. Tym samym postąpili w sposób sprzeczny z celem, dla którego zostali stworzeni (Judy 6; Rodzaju 6:1-4; 1 Piotra 3:19, 20).

Co się stało z tymi złymi aniołami? Kiedy Bóg sprowadził potop, żeby oczyścić ziemię, porzucili oni ciała fizyczne i wrócili do dziedziny duchowej. Jednak Bóg nie pozwolił im zachować „pierwotnego stanowiska”. Znaleźli się w poniżonym stanie „gęstej [duchowej] ciemności”, znanym jako Tartar (Judy 6; 2 Piotra 2:4). Istoty te, nazwane demonami, przyłączyły się do Szatana Diabła, „władcy demonów”, który „ciągle się przeobraża w anioła światła” (Mateusza 12:24; 2 Koryntian 11:14).

Biblia uczy, że mesjańskie Królestwo Boże — niebiański rząd — ustanowiono w roku 1914 *. Po tym doniosłym wydarzeniu Szatan oraz demony zostali wyrzuceni z nieba, a ich działania ograniczono do ziemi. Dowodem ich destrukcyjnego wpływu jest szerząca się od tamtej pory niegodziwość i rażąca niemoralność (Objawienie 12:9-12).

Jednak wzrost bezprawia i szokującej przemocy potwierdza tylko, że koniec terroru jest bliski. Niedługo okrutne istoty duchowe zostaną pozbawione możliwości działania. Po tysiącletnim panowaniu Królestwa Bożego nad ziemią przeobrażoną w raj te niegodziwe stworzenia po raz ostatni poddadzą ludzkość krótkiej próbie. Następnie zostaną unicestwione na zawsze (Mateusza 25:41; Objawienie 20:1-3, 7-10).

^ ak. 6 Więcej informacji o Królestwie Bożym zawiera rozdział 8 książki Czego naprawdę uczy Biblia?, wydanej przez Świadków Jehowy. Jest ona dostępna w serwisie internetowym jw.org.