JAK MYŚLISZ?

Czy aniołowie naprawdę istnieją? W Biblii czytamy:

„Błogosławcie Jehowę, aniołowie jego, potężni w mocy, wykonujący jego słowo — przez słuchanie głosu jego słowa” (Psalm 103:20).

To wydanie Strażnicy pokazuje, co Biblia mówi o aniołach, oraz wyjaśnia, jaki mają wpływ na nasze życie.