Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Możesz żyć wiecznie na ziemi

Możesz żyć wiecznie na ziemi

JAKA WSPANIAŁA PERSPEKTYWA! Stwórca obiecuje nam życie wieczne właśnie tutaj — na ziemi. Jednak wielu ludziom trudno w to uwierzyć. Mówią: „Każdy musi kiedyś umrzeć. To naturalna kolej rzeczy”. Inni uważają, że życie wieczne jest możliwe, ale nie na ziemi. Ich zdaniem człowiek może żyć wiecznie dopiero po śmierci, gdy pójdzie do nieba. A co ty o tym myślisz?

Zanim sobie odpowiesz, weź pod uwagę, jakich wyjaśnień udziela Biblia w następujących kwestiach: Co sposób stworzenia człowieka mówi nam o tym, jak długo miał on żyć? Jakie było pierwotne zamierzenie Boga co do ziemi i ludzkości? Dlaczego ludzie zaczęli umierać?

WYJĄTKOWA NATURA CZŁOWIEKA

Ze wszystkich form życia, które Bóg stworzył na ziemi, człowiek jest wyjątkowy. Dlaczego? Z Biblii wynika, że tylko ludzie zostali stworzeni „na obraz” i „podobieństwo” Boga (Rodzaju 1:26, 27). Oznacza to, że potrafią odzwierciedlać Jego przymioty, takie jak miłość i sprawiedliwość.

Poza tym ludzie mają wrodzoną zdolność myślenia i wyciągania wniosków oraz poczucie moralności i potrzeby duchowe. Właśnie dzięki temu możemy podziwiać wspaniałość wszechświata i cuda natury, a także zachwycać się sztuką, muzyką i poezją. A co najważniejsze, tylko ludzie odczuwają potrzebę oddawania czci Stwórcy. To wszystko tworzy ogromną przepaść między człowiekiem a innymi stworzeniami żyjącymi na ziemi.

Pomyśl: Gdyby Bóg zamierzył, że człowiek będzie żyć krótko, to czy obdarzyłby go tak wyjątkowymi cechami i nieograniczonym potencjałem rozwijania ich? Prawda jest taka, że Bóg dał ludziom te niezwykłe cechy i zdolności, by cieszyli się na ziemi życiem bez końca.

PIERWOTNE ZAMIERZENIE BOGA

Niektórzy twierdzą, że Bóg nigdy nie chciał, żeby ludzie żyli na ziemi wiecznie. Ich zdaniem ziemia jest naszym tymczasowym domem i poligonem doświadczalnym służącym Bogu do sprawdzenia, kto zasługuje na życie wiecznie w niebie. Ale gdyby tak było, czy nie oznaczałoby to, że Bóg ponosi odpowiedzialność za całe zło, które panuje na ziemi? Nie da się tego pogodzić z Jego osobowością. Biblia mówi o Bogu:  „Wszystkie jego drogi są sprawiedliwością. Bóg wierności, u którego nie ma niesprawiedliwości; jest on prawy i prostolinijny” (Powtórzonego Prawa 32:4).

Biblia wyraźnie wskazuje, jakie było pierwotne zamierzenie Boga względem ziemi: „Co się tyczy niebios — niebiosa należą do Jehowy, lecz ziemię dał synom ludzkim” (Psalm 115:16). Bóg tak stworzył i wyposażył ziemię, żeby zawsze była dla ludzi pięknym domem i żeby mogli oni prowadzić na niej sensowne życie (Rodzaju 2:8, 9).

„Co się tyczy niebios — niebiosa należą do Jehowy, lecz ziemię dał synom ludzkim” (Psalm 115:16)

Biblia jednoznacznie wypowiada się też o zamierzeniu Boga co do ludzkości. Polecił On pierwszej parze ludzkiej: „Napełnijcie ziemię i opanujcie ją, a także podporządkujcie sobie (...) wszelkie żywe stworzenie, które się porusza po ziemi” (Rodzaju 1:28). Dbanie o ziemski raj i poszerzanie jego granic było dla Adama i Ewy prawdziwym zaszczytem! Jak widać, przed nimi oraz ich przyszłym potomstwem otworzyła się perspektywa życia wiecznego na ziemi, a nie w niebie.

DLACZEGO UMIERAMY?

Dlaczego zatem umieramy? Biblia wyjaśnia, że jedno ze stworzeń duchowych, nazwane później Szatanem Diabłem, zbuntowało się i próbowało zburzyć porządek ustanowiony przez Boga w Edenie. W jaki sposób?

Szatan namówił naszych prarodziców, Adama i Ewę, żeby przyłączyli się do jego buntu przeciwko Bogu. Twierdził, że Bóg odmawia im czegoś dobrego — prawa do samodzielnego decydowania, co jest dobre, a co złe. Adam i Ewa stanęli po stronie Szatana i odwrócili się od Stwórcy. Z jakim skutkiem? Zgodnie z ostrzeżeniem Boga po jakimś czasie umarli. Stracili perspektywę życia wiecznego w raju na ziemi (Rodzaju 2:17; 3:1-6; 5:5).

Skutki buntu Adama i Ewy do dzisiaj odczuwa cała ludzkość. Słowo Boże mówi: „Przez jednego człowieka [Adama] grzech wszedł na świat, a przez grzech — śmierć, i w taki sposób śmierć rozprzestrzeniła się na wszystkich ludzi” (Rzymian 5:12). Umieramy, bo odziedziczyliśmy grzech i śmierć po naszych prarodzicach, a nie dlatego, że zostało to z góry zaplanowane przez Boga.

MOŻESZ ŻYĆ WIECZNIE NA ZIEMI

Bunt w Edenie nie udaremnił pierwotnego zamierzenia Boga co do ludzkości i ziemi. Bóg, kierując się doskonałą miłością i sprawiedliwością, umożliwił nam uwolnienie się od grzechu i śmierci. Apostoł Paweł wyjaśnił: „Zapłatą, którą płaci grzech, jest śmierć, lecz darem, który daje Bóg, jest życie wieczne przez Chrystusa Jezusa, naszego Pana” (Rzymian 6:23). Z miłości Bóg „dał swego jednorodzonego Syna [Jezusa Chrystusa], aby nikt, kto w niego wierzy, nie został zgładzony, lecz miał życie wieczne” (Jana 3:16). Jezus chętnie oddał swoje życie na okup, dzięki czemu odzyskał wszystko, co utracił Adam *.

Obietnica Boga dotycząca raju na ziemi już wkrótce się spełni. Ta wspaniała przyszłość może być również twoim udziałem, jeśli weźmiesz sobie do serca słowa Jezusa: „Wchodźcie przez ciasną bramę; gdyż szeroka i przestronna jest droga prowadząca do zagłady i wielu jest tych, którzy nią wchodzą, natomiast ciasna jest brama i wąska droga prowadząca do życia i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Mateusza 7:13, 14). Twoja przyszłość jest w twoich rękach. Co więc zrobisz?

^ ak. 17 Więcej informacji o tym, co okup może oznaczać dla ciebie, zawiera rozdział 5 książki Czego naprawdę uczy Biblia?, wydanej przez Świadków Jehowy. Jest ona dostępna w serwisie internetowym jw.org.