CZY MASZ JAKIŚ WPŁYW NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ? Niektórzy uważają, że nie da się pokierować swoim życiem, bo rządzi nim przeznaczenie. Kiedy coś im się nie uda, po prostu wzruszają ramionami i mówią: „Nie było mi to pisane”.

Inni są rozczarowani, bo w tym męczącym i niesprawiedliwym świecie nie widzą szansy na poprawę swojej sytuacji. Być może próbowali zmienić coś w życiu na lepsze, ale ich plany prędzej czy później kończyły się fiaskiem z powodu wojen, przestępczości, klęsk żywiołowych czy chorób. Dlatego doszli do wniosku, że nie ma sensu się starać.

To prawda, że okoliczności życiowe mogą zburzyć czyjeś plany (Kaznodziei 9:11). Ale jeśli chodzi o to, czy w przyszłości będziesz żyć wiecznie, naprawdę masz na to wpływ. Biblia wskazuje, że zależy to od twojej decyzji. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Zanim starożytny naród izraelski wszedł do Ziemi Obiecanej, stojący na jego czele Mojżesz powiedział w imieniu Boga: „Położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo; wybierz więc życie, abyś mógł pozostać przy życiu, ty i twoje potomstwo — miłując Jehowę, swego Boga, słuchając jego głosu i lgnąc do niego” (Powtórzonego Prawa 30:15, 19, 20).

„Położyłem przed tobą życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo; wybierz więc życie” (Powtórzonego Prawa 30:19)

Bóg wyzwolił Izraelitów z niewoli w Egipcie i dał im możliwość, żeby żyli w Ziemi Obiecanej jako wolni i szczęśliwi ludzie. Ale nie miało się to stać automatycznie. Aby zaznać tych błogosławieństw, musieli ‛wybrać życie’. W jaki sposób? ‛Miłując Boga, słuchając jego głosu i lgnąc do niego’.

Podobny wybór stoi dziś przed tobą. To, co wybierzesz, zadecyduje o twojej przyszłości. Jeśli będziesz kochał Boga, słuchał Jego głosu i lgnął do Niego, to ‛wybierzesz życie’ — życie wieczne w raju na ziemi. Ale na czym polega każdy z tych kroków?

KOCHAJ BOGA

Miłość to główny przymiot Boga. Apostoł Jan pod natchnieniem napisał: „Bóg jest miłością” (1 Jana 4:8). Dlatego gdy zapytano Jezusa, które z przykazań jest największe, powiedział on: „Masz miłować Jehowę, twojego Boga, całym swym sercem i całą swą duszą, i całym swym umysłem” (Mateusza 22:37). Prawdziwa więź z Jehową Bogiem opiera się nie na strachu czy ślepym posłuszeństwie, ale na miłości. A dlaczego powinniśmy Go kochać?

Miłość Jehowy do ludzi przypomina uczucie, którym kochający rodzice darzą dzieci. Chociaż są niedoskonali, udzielają dzieciom pouczeń, zachęt, wsparcia i karcenia, bo chcą, żeby były szczęśliwe i dobrze się rozwijały. Czego rodzice pragną w zamian? Żeby dzieci ich kochały i brały sobie do serca wskazówki, które otrzymują dla swojego dobra. Czy więc nie jest logiczne, że nasz doskonały Ojciec niebiański również oczekuje od nas miłości i wdzięczności za wszystko, co dla nas robi?

 SŁUCHAJ GŁOSU BOGA

W języku, w którym spisywano Biblię, słowo „słuchać” często zawiera myśl o posłuszeństwie. Czy nie to mamy na myśli, gdy mówimy do dziecka: „Słuchaj swoich rodziców”? A zatem słuchanie głosu Boga oznacza stosowanie się do tego, czego On nas uczy. Co prawda nie możemy dosłownie słyszeć głosu Boga, ale możemy Go słuchać, kiedy czytamy Jego Słowo, Biblię, i wprowadzamy w czyn pochodzące z niej rady (1 Jana 5:3).

Jezus, chcąc podkreślić, jak ważne jest słuchanie głosu Boga, powiedział: „Nie samym chlebem ma żyć człowiek, lecz każdą wypowiedzią, która przechodzi przez usta Jehowy” (Mateusza 4:4). Chociaż jedzenie jest dla nas niezbędne, to jeszcze ważniejsze jest nabywanie wiedzy o Bogu. Dlaczego? Mądry król Salomon wyjaśnił: „Mądrość służy ochronie, tak jak ochronie służą pieniądze; lecz korzyść z wiedzy jest ta, że mądrość zachowuje przy życiu tych, którzy ją posiadają” (Kaznodziei 7:12). Wiedza i mądrość od Boga mogą nas chronić już dzisiaj i pomóc dokonać mądrego wyboru, który w przyszłości zapewni nam życie wieczne.

LGNIJ DO BOGA

Przypomnijmy sobie przykład Jezusa wspomniany w poprzednim artykule: „Ciasna jest brama i wąska droga prowadząca do życia i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Mateusza 7:13, 14). Podczas podróży taką drogą z pewnością chcielibyśmy mieć obok doświadczonego przewodnika, który pomógłby nam dotrzeć do celu. Naszym celem jest życie wieczne, dlatego warto trzymać się blisko Boga (Psalm 16:8). Jak możemy to robić?

Każdego dnia jest wiele rzeczy, które musimy zrobić, i jeszcze więcej tych, które chcielibyśmy zrobić. Mogą nas one na tyle pochłonąć i rozproszyć, że nie mielibyśmy czasu na zastanowienie się, czego oczekuje od nas Bóg. Dlatego Biblia przypomina: „Baczcie więc pilnie, żebyście nie postępowali jak niemądrzy, ale jak mądrzy, wykupując sobie dogodny czas, ponieważ dni są złe” (Efezjan 5:15, 16). Pozostaniemy blisko Boga, jeśli więź z Nim będzie dla nas najważniejsza (Mateusza 6:33).

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

Chociaż nie możesz zmienić swojej przeszłości, to sobie i swoim bliskim możesz zapewnić wspaniałą przyszłość. Biblia wyjawia, że nasz niebiański Ojciec, Jehowa Bóg, bardzo nas kocha i chce, żebyśmy wiedzieli, czego od nas oczekuje. Zwróć uwagę na słowa proroka Micheasza:

„On ci powiedział, ziemski człowieku, co jest dobre. I czego Jehowa wymaga od ciebie prócz tego, żebyś czynił zadość sprawiedliwości i miłował życzliwość oraz był skromny, chodząc ze swoim Bogiem?” (Micheasza 6:8).

Czy przyjmiesz zaproszenie Jehowy, żeby ‛z Nim chodzić’? Jeśli to zrobisz, skorzystasz z wiecznych błogosławieństw, które On przygotował. Wybór należy do ciebie!