Zgodnie ze słowami Jezusa dobra nowina o Królestwie Bożym jest głoszona po całej ziemi (Mateusza 24:14). Z biblijnej Księgi Daniela dowiadujemy się, że to Królestwo zostało ustanowione przez Boga. W drugim rozdziale tej Księgi znajdujemy proroctwo, które mówi o następujących po sobie dominujących królestwach, czyli ludzkich rządach — od starożytnego Babilonu aż do naszych czasów. Werset 44 opisuje, co ma się wydarzyć w przyszłości:

„Bóg nieba ustanowi królestwo, które nigdy nie zostanie obrócone wniwecz. I to królestwo nie przejdzie na żaden inny lud. Zmiażdży ono wszystkie owe królestwa i położy im kres, lecz samo będzie trwać po czasy niezmierzone”.

Zarówno to, jak i inne biblijne proroctwa zapowiadają, że Królestwo Boże zastąpi wszystkie ludzkie rządy oraz zapewni na ziemi stabilność i porządek. Jak będzie wyglądało życie pod panowaniem tego Królestwa? Oto kilka wspaniałych obietnic, które już niedługo się spełnią:

 • ŻADNYCH WOJEN

  Psalm 46:9: „[Bóg] sprawia, że wojny ustają aż po kraniec ziemi. Łamie łuk i kruszy włócznię, wozy pali w ogniu”.

  Wyobraź sobie świat, w którym wszystkie środki i umiejętności są wykorzystywane do pomagania ludziom, a nie — tak jak jest dzisiaj — do wytwarzania śmiercionośnych broni. Pod panowaniem Królestwa Bożego ta obietnica stanie się rzeczywistością.

 • ŻADNYCH CHORÓB

  Izajasza 33:24: „Żaden mieszkaniec nie powie: ‚Jestem chory’”.

  Wyobraź sobie świat, w którym nikt nie cierpi z powodu chorób serca, raka, cukrzycy czy innych dolegliwości. Nie są już potrzebne szpitale ani leki. Doskonałe zdrowie — tak będzie wyglądać przyszłość mieszkańców ziemi.

 • ŻADNYCH BRAKÓW ŻYWNOŚCI

  Psalm 72:16: „Mnóstwo zboża będzie na ziemi; nadmiar będzie na wierzchu gór”.

  Na ziemi nigdy nie zabraknie żywności i każdy będzie miał do niej dostęp. Głód i niedożywienie znikną na zawsze.

 • ŻADNEGO BÓLU, SMUTKU I ŚMIERCI

  Objawienie 21:4: „[Bóg] otrze z ich oczu wszelką łzę i śmierci już nie będzie ani żałości, ani krzyku, ani bólu już nie będzie. To, co poprzednie, przeminęło”.

   Oznacza to doskonałe życie na ziemi, która stanie się rajem! Właśnie to obiecuje nasz kochający Stwórca, Jehowa Bóg.

„BÓG, KTÓRY NIE MOŻE KŁAMAĆ”

Czy to wszystko nie jest zbyt piękne, żeby było prawdziwe? Chociaż większość ludzi bez wahania przyznałaby, że chce żyć w warunkach opisanych w Biblii, to z różnych względów życie wieczne wydaje im się nierealne. I nic dziwnego, bo żaden człowiek czegoś takiego nie doświadczył i nie może nam o tym opowiedzieć.

Ludzkość od tak dawna jest w niewoli grzechu i śmierci i już tak długo dźwiga brzemię bólu, cierpienia i przeciwności, że wiele osób uznaje to za naturalną kolej rzeczy. Tymczasem nasz Stwórca, Jehowa, zamierzył wobec ludzi coś zupełnie innego.

Bóg chce, żebyśmy mieli pewność co do spełnienia się wszystkich Jego obietnic, dlatego dobitnie powiedział: „[Moje słowo] nie wróci do mnie bezowocne, lecz uczyni to, w czym mam upodobanie, i pomyślnie spełni to, z czym je posłałem” (Izajasza 55:11).

Jehowę nazwano w Biblii Bogiem, „który nie może kłamać” (Tytusa 1:2). Skoro złożył On tak wspaniałe obietnice, warto się zastanowić: Czy to naprawdę możliwe, żeby ludzie żyli wiecznie w raju na ziemi? Co musimy robić, żeby skorzystać z tych obietnic? Na te pytania odpowiedzą kolejne artykuły.