Wspomniany wcześniej Krezus przegrał wojnę z królem Persji, bo wyrocznia w Delfach wprowadziła go w błąd. Tymczasem Biblia zawiera niezwykłe proroctwo dotyczące króla Persji, które spełniło się w najdrobniejszym szczególe.

Mniej więcej z 200-letnim wyprzedzeniem — na długo przed narodzinami króla Cyrusa — hebrajski prorok Izajasz wyjawił jego imię i opisał, jak dokona on podboju potężnego miasta Babilon.

Izajasza 44:24, 27, 28: „Ja, Jehowa, (...) mówię do głębiny: ‚Wyparuj; i wszystkie twoje rzeki wysuszę’; mówię o Cyrusie: ‚On jest moim pasterzem i wszystko, w czym mam upodobanie, całkowicie wykona’ — to, co powiedziałem o Jerozolimie: ‚Zostanie odbudowana’, a o świątyni: ‚Twój fundament zostanie położony’”.

Według greckiego historyka Herodota żołnierze Cyrusa zmienili bieg rzeki Eufrat, która przepływała przez Babilon. Dzięki takiej strategii mogli korytem rzeki wtargnąć do miasta. Po jego zdobyciu Cyrus wyzwolił Żydów z niewoli i pozwolił im odbudować Jerozolimę, która od 70 lat leżała w gruzach.

Izajasza 45:1: „Oto, co rzekł Jehowa do swego pomazańca, Cyrusa, którego prawicę ująłem, by podbić przed nim narody — żeby zdjąć pasy z bioder królów; żeby otworzyć przed nim podwoje, tak iż nawet bramy nie będą zamknięte”.

Persowie wkroczyli do miasta przez bramy w murze miejskim, które lekkomyślnie pozostawiono otwarte. Gdyby Babilończycy wiedzieli, co planuje Cyrus, zamknęliby wszystkie bramy wychodzące na rzekę. Ponieważ tego nie zrobili, miasto było bezbronne.

To niezwykłe proroctwo jest zaledwie jednym z setek proroctw biblijnych, które bezbłędnie się spełniły *. W przeciwieństwie do przepowiedni ludzkich, często przypisywanych fałszywym bogom, proroctwa biblijne pochodzą od Tego, który „od początku oznajmia zakończenie i od dawna — to, czego jeszcze nie uczyniono” (Izajasza 46:10).

Takie słowa mogą się odnosić jedynie do prawdziwego Boga, który ma na imię Jehowa. Imię to  najprawdopodobniej znaczy „On powoduje, że się staje”, co wskazuje, że Bóg potrafi przewidzieć przyszłe wydarzenia i kształtować je zgodnie ze swoją wolą. Upewnia nas to, że niezawodnie spełni wszystko, co obiecał.

PROROCTWA, KTÓRE SPEŁNIAJĄ SIĘ NA NASZYCH OCZACH

Czy chciałbyś wiedzieć, co Biblia wyjawia o naszych czasach? Jakieś 2000 lat temu zapowiedziano w niej, że „w dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia”. W „dniach ostatnich” czego? Nie ziemi ani ludzkości, ale konfliktów, ucisku i cierpień, których ludzie zaznają od tysięcy lat. Przyjrzyjmy się kilku proroctwom, które miały się spełniać w „dniach ostatnich”.

2 Tymoteusza 3:1-5: „W dniach ostatnich (...) ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, zarozumiali, wyniośli, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, nielojalni, wyzuci z naturalnego uczucia, nieskłonni do jakiejkolwiek ugody, oszczercy, nie panujący nad sobą, zajadli, nie miłujący dobroci, zdrajcy, nieprzejednani, nadęci pychą, miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga, zachowujący formę zbożnego oddania, ale sprzeniewierzający się jego mocy”.

Czy nie przyznasz, że takie zachowania są dziś coraz bardziej powszechne? Czy dostrzegasz, że otaczają nas ludzie zapatrzeni w siebie, kochający pieniądze i kierujący się dumą? Czy zauważyłeś, że ludzie są coraz bardziej wymagający i coraz mniej ugodowi? Na pewno też zgodzisz się, że wszechobecne jest nieposłuszeństwo wobec rodziców i że ludzie bardziej kochają przyjemności niż Boga. Z dnia na dzień jest coraz gorzej.

Mateusza 24:6, 7: „Będziecie słyszeć o wojnach, a także wieści wojenne (...). Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu”.

Ocenia się, że od roku 1914 wojny i konflikty zbrojne pochłonęły ponad 100 milionów ofiar — więcej niż wynosi liczba ludności w wielu krajach. Pomyśl, ile łez, bólu i cierpień kryje się za tą przerażającą statystyką! Czy ludzie wyciągnęli z tego wnioski i przestali toczyć wojny?

Mateusza 24:7: „Będą też niedobory żywności”.

Według ocen Światowego Programu Żywnościowego „w świecie, w którym produkuje się wystarczającą ilość żywności, żeby wyżywić wszystkich, 815 milionów ludzi — co dziewiąta osoba — wciąż kładzie się spać z pustym żołądkiem. A co trzecia osoba cierpi z powodu niedożywienia”. Szacuje się, że każdego roku umiera z głodu około trzech milionów dzieci.

Łukasza 21:11: „Będą też wielkie trzęsienia ziemi”.

Co roku występuje jakieś 50 000 trzęsień ziemi odczuwalnych dla człowieka. Około 100 z nich powoduje znaczne uszkodzenia budynków, a średnio raz na rok zdarza się jedno bardzo silne trzęsienie ziemi. Według pewnych danych w latach 1975-2000 trzęsienia ziemi pozbawiły życia 471 000 ludzi.

Mateusza 24:14: „Ta dobra nowina o królestwie będzie głoszona po całej zamieszkanej ziemi na świadectwo wszystkim narodom; a potem nadejdzie koniec”.

Ponad osiem milionów Świadków Jehowy głosi dobrą nowinę o Królestwie Bożym po całej ziemi w jakichś 240 krajach. Docierają do mieszkańców wielkich miast i odległych wiosek, przedzierają się przez dżungle i przemierzają łańcuchy górskie. Kiedy Bóg uzna, że działalność tę można zakończyć, to zgodnie z proroctwem wtedy „nadejdzie koniec”. Co to będzie oznaczać? Koniec rządów ludzkich i początek rządów Królestwa Bożego. Jakie obietnice spełnią się pod jego panowaniem? Przeczytaj kolejne artykuły.