Czy Biblia może ci pomóc zaprzyjaźnić się z Bogiem?

NIEKTÓRZY UWAŻAJĄ...

że nie mogą zostać przyjaciółmi Boga, bo czują się nieczyści albo grzeszni. Inni twierdzą, że jesteśmy Bogu obojętni. A co ty o tym sądzisz?

CO MÓWI BIBLIA

Bóg „zażyłą więź utrzymuje (...) z prostolinijnymi” (Przysłów 3:32). Możemy zaprzyjaźnić się z Bogiem, jeśli będziemy Mu posłuszni.

CZEGO JESZCZE DOWIADUJEMY SIĘ Z BIBLII?

  • Bóg chce być naszym Przyjacielem (Jakuba 4:8).

  • Bóg jako nasz Przyjaciel jest gotowy nam pomagać i przebaczać (Psalm 86:5).

  • Przyjaciele Boga kochają to, co On kocha, i nienawidzą tego, czego On nienawidzi (Rzymian 12:9).