JAK MYŚLISZ?

Czy w naszych czasach Biblia jest już przestarzała? Czy jednak nadal ma wartość? Sama Biblia mówi: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne” (2 Tymoteusza 3:16, 17).

W tym wydaniu Strażnicy omówiono przykłady praktycznej wartości Biblii oraz podano rady, jak odnosić z jej czytania więcej pożytku.