STRAŻNICA — WYDANIE DO STUDIUM Wrzesień 2019

To wydanie zawiera artykuły do studium w okresie od 28 października do 1 grudnia 2019 roku.

Jehowa ceni swoich pokornych sług

Pokora to jedna z najważniejszych cech, jakie powinniśmy rozwijać. Może ona zostać wystawiona na próbę, kiedy zmienia się nasza sytuacja.

Armagedon to coś, czego możemy wyczekiwać!

Jakie wydarzenia poprzedzą Armagedon? Jak możemy pozostać lojalni aż do końca?

Chętnie podporządkowuj się Jehowie

Starsi zboru, ojcowie i matki mogą się wiele nauczyć o podporządkowaniu od namiestnika Nehemiasza, króla Dawida i Marii, matki Jezusa.

„Przyjdźcie do mnie (...), a ja was pokrzepię”

Na czym polega przyjęcie zaproszenia Jezusa? Możemy zaznawać pokrzepienia pod jarzmem Jezusa, stosując się do trzech rad.

„Zobaczyłem wielką rzeszę”

Jehowa wyjawił w proroczej wizji Jana, kto wejdzie w skład wielkiej rzeszy, która przetrwa wielki ucisk i będzie żyć wiecznie na ziemi.