Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

 ARTYKUŁ DO STUDIUM NR 41

Okaż się wierny podczas „wielkiego ucisku”

Okaż się wierny podczas „wielkiego ucisku”

„Kochajcie Jehowę, wszyscy Jego lojalni słudzy! Jehowa strzeże wiernych” (PS. 31:23).

PIEŚŃ 129 Wytrwamy do końca

W SKRÓCIE *

1, 2. (a) Jakie wydarzenie jest tuż przed nami? (b) Na jakie pytania znajdziemy odpowiedzi?

WYOBRAŹ sobie, jak spełnia się to, na co czekamy: narody ogłaszają „pokój i bezpieczeństwo”. Z dumą twierdzą, że świat jeszcze nigdy nie był tak bezpiecznym miejscem. Chcą, żebyśmy uwierzyli, że panują nad sytuacją. W rzeczywistości zupełnie nie mają wpływu na to, co właśnie ma się wydarzyć! Dlaczego? W Biblii zapowiedziano: „Wtedy natychmiast spadnie na nich nagła zagłada (...). I na pewno nie umkną” (1 Tes. 5:3).

2 W związku z tym powstają ważne pytania: Co się wydarzy podczas „wielkiego ucisku”? Czego w tym okresie będzie od nas oczekiwał Jehowa? I jak już teraz możemy się przygotować, żeby dochować wtedy wierności? (Mat. 24:21).

CO SIĘ WYDARZY PODCZAS „WIELKIEGO UCISKU”?

3. W jaki sposób zgodnie z Objawieniem 17:5, 15-18 Bóg zniszczy „Babilon Wielki”?

3 Odczytaj Objawienie 17:5, 15-18. „Babilon Wielki” zostanie zniszczony! Jak wspomnieliśmy, narody nie będą miały kontroli nad tym, co się w tym momencie wydarzy. Dlaczego? Ponieważ ‛Bóg podsunie im myśl, żeby wykonały Jego zamiar’. Jaki zamiar? Mają one  zniszczyć światowe imperium religii fałszywej, łącznie z chrześcijaństwem *. Bóg podsunie tę myśl „10 rogom” oraz „szkarłatnej bestii”. Wspomniane „10 rogów” wyobraża wszystkie rządy, które popierają „bestię” — Organizację Narodów Zjednoczonych (Obj. 17:3, 11-13; 18:8). Atak na religię fałszywą będzie początkiem wielkiego ucisku. To wydarzenie wstrząśnie mieszkańcami całej ziemi.

4. (a) Jak narody mogą uzasadnić swój atak na religię fałszywą? (b) Co najprawdopodobniej zrobią dawni wyznawcy fałszywych religii?

4 Nie wiemy, jakiego pretekstu użyją narody, żeby usprawiedliwić swój atak na Babilon Wielki. Może powiedzą, że religie są przeszkodą w zaprowadzeniu pokoju i ciągle mieszają się do polityki. Albo stwierdzą, że nagromadziły zbyt wiele bogactw (Obj. 18:3, 7). Rozsądny wydaje się wniosek, że ten atak nie będzie oznaczał rzezi wszystkich wyznawców tych religii. Chodzi raczej o zagładę instytucji religijnych. Kiedy do niej dojdzie, wierni zrozumieją, że duchowni ich zawiedli, i prawdopodobnie będą próbowali odciąć się od religii.

5. Co Jehowa obiecał zrobić i dlaczego?

5 Biblia nie precyzuje, ile potrwa niszczenie Babilonu Wielkiego, ale wiemy, że będzie to stosunkowo niedługi okres (Obj. 18:10, 21). Jehowa obiecał, że „skróci te dni” ucisku, żeby ocalić „swoich wybranych” i religię prawdziwą (Marka 13:19, 20). A czego będzie od nas oczekiwał w tym okresie — czyli między wybuchem wielkiego ucisku a Armagedonem?

ODDAWAJ CZEŚĆ JEHOWIE W CZYSTY SPOSÓB

6. Dlaczego nie wystarczy zerwać wszelkich kontaktów z religią fałszywą?

6 Jak to omówiliśmy w poprzednim artykule, Jehowa oczekuje od swoich sług,  że wyjdą z Babilonu Wielkiego. W tym celu nie wystarczy zerwać wszelkich kontaktów z religią fałszywą. Musimy być zdecydowani popierać religię prawdziwą — wielbić Jehowę w czysty sposób. Wspomnijmy o dwóch sprawach.

Nigdy nie opuszczajmy zebrań, nawet w trudnych czasach (zobacz akapit 7) *

7. (a) Jak możemy obstawać przy prawych normach moralnych Jehowy? (b) Jak w Hebrajczyków 10:24, 25 podkreślono potrzebę spotykania się na wspólnych zebraniach, i to zwłaszcza teraz?

7 Po pierwsze, musimy zdecydowanie obstawać przy prawych normach moralnych Jehowy. Nie możemy przejmować norm obowiązujących w świecie. Na przykład nie akceptujemy żadnych niemoralnych kontaktów seksualnych, w tym homoseksualizmu, ani zawierania małżeństw przez osoby tej samej płci (Mat. 19:4, 5; Rzym. 1:26, 27). Po drugie, musimy cały czas wielbić Jehowę razem ze współwyznawcami — w Salach Królestwa, w domach prywatnych, a w razie konieczności nawet po kryjomu. Bez względu na to, co się wydarzy, nie możemy przestać spotykać się na wspólnych zebraniach. W Biblii zachęcono nas nawet: „Róbmy to tym bardziej, że widzimy, jak ten dzień się przybliża” (odczytaj Hebrajczyków 10:24, 25).

8. Jak w przyszłości najprawdopodobniej zmieni się głoszone przez nas orędzie?

8 Obecnie przekazujemy ludziom dobrą nowinę o Królestwie i staramy się pozyskiwać uczniów. Ale w czasie wielkiego ucisku najwyraźniej to się zmieni. Prawdopodobnie będziemy przekazywać dobitne orędzie, które w Biblii przyrównano do wielkiego gradu (Obj. 16:21). Może będziemy ogłaszać, że świat Szatana już wkrótce zostanie zniszczony. Z czasem dowiemy się, co dokładnie będziemy głosić oraz w jaki sposób. Czy będziemy korzystać z tych samych metod, którymi posługujemy się od przeszło 100 lat, czy też z innych? Zobaczymy. W każdym razie możemy się spodziewać, że będziemy mieli zaszczyt odważnie obwieszczać wyroki Jehowy! (Ezech. 2:3-5).

9. Jakiej reakcji na nasze orędzie możemy się spodziewać, ale czego jesteśmy pewni?

9 Można przypuszczać, że właśnie z powodu tego orędzia narody będą chciały uciszyć nas raz na zawsze. Już teraz podczas służby polegamy na Jehowie, ale wtedy będziemy potrzebować Jego wsparcia jeszcze bardziej. Możemy być pewni, że nasz Bóg doda nam sił, żebyśmy mogli wykonać Jego wolę (Mich. 3:8).

PRZYGOTUJ SIĘ NA ATAK NA LUD BOŻY

10. Jak zgodnie z Łukasza 21:25-28 większość ludzi zareaguje na wydarzenia w trakcie wielkiego ucisku?

10 Odczytaj Łukasza 21:25-28. Kiedy podczas wielkiego ucisku wszystko, co wydawało się stabilne, zacznie się rozpadać, ludzie będą zszokowani. W tym najmroczniejszym okresie dziejów poczują „udrękę i ból”, obawiając się o swoje życie (Sof. 1:14, 15). Prawdopodobnie niełatwo będzie również sługom Jehowy. Ponieważ nie jesteśmy częścią świata, możemy napotkać różne trudności. Może nam być ciężko zaspokoić nawet podstawowe potrzeby.

11. (a) Dlaczego Świadkowie Jehowy znajdą się w centrum uwagi? (b) Dlaczego nie musimy się bać wielkiego ucisku?

11 Ludzie, których religie zostały zniszczone, mogą być oburzeni, że Świadkowie  Jehowy dalej praktykują swoją religię. Możemy sobie tylko wyobrażać, jaką falę wrogości w pewnym momencie to wywoła, chociażby w mediach społecznościowych. Narody i ich władca, Szatan, będą nas nienawidzić za to, że jako jedyni nie przestaliśmy czcić Boga. Narody uświadomią sobie, że nie udało im się usunąć wszystkich religii, i skupią na nas całą swoją uwagę. Właśnie wtedy wystąpią w roli Goga z Magog *. Zjednoczą się i przypuszczą zmasowany atak na sług Jehowy (Ezech. 38:2, 14-16). Kiedy myślimy o tym wszystkim, możemy czuć niepokój, bo wielu rzeczy nie wiemy. Ale jedno jest pewne: nie musimy się bać wielkiego ucisku. Jehowa poda nam wskazówki, dzięki którym będziemy mogli uratować życie (Ps. 34:19). ‛Wyprostujemy się i podniesiemy głowy’, bo będziemy wiedzieć, że ‛zbliża się nasze wyzwolenie’ *.

12. Jak „niewolnik wierny i roztropny” przygotowuje nas na przyszłe wydarzenia?

12 „Niewolnik wierny i roztropny” przygotowuje nas, żebyśmy okazali się wierni w czasie wielkiego ucisku (Mat. 24:45). Robi to na różne sposoby, a przykładem mogą być nasze kongresy w latach 2016-2018. Podczas programu zostaliśmy zachęceni do rozwijania cech, których potrzebujemy w tym szczególnym okresie. Przypomnijmy sobie, o jakie cechy chodzi.

PIELĘGNUJ LOJALNOŚĆ, WYTRWAŁOŚĆ I ODWAGĘ

Przygotowuj się teraz, żeby przeżyć „wielki ucisk” (zobacz akapity 13-16) *

13. Jak możemy umacniać lojalność wobec Jehowy i dlaczego musimy to robić już teraz?

13 Lojalność: Hasło kongresów w roku 2016 brzmiało „Lojalnie trwajmy przy Jehowie!”. Przypomniano nam wtedy, że siła potrzebna do okazywania lojalności wynika z mocnej, osobistej więzi z Jehową. Niezbędnym warunkiem nawiązania takiej więzi są głębokie modlitwy i wnikliwe studium osobiste. Kiedy o to dbamy, mamy siły do pokonywania nawet największych trudności. W miarę zbliżania się końca świata Szatana możemy się spodziewać, że nasza lojalność wobec Boga i Jego Królestwa będzie wystawiana na coraz większą próbę. Z pewnością dalej będziemy wyśmiewani (2 Piotra 3:3, 4). Może to mieć związek z naszą neutralną postawą, która będzie coraz bardziej widoczna. Dlatego musimy umacniać swoją lojalność już teraz, żeby dochować jej podczas wielkiego ucisku.

14. (a) Jaka zmiana nastąpi podczas wielkiego ucisku? (b) Dlaczego będzie nam wtedy potrzebna lojalność?

14 Podczas wielkiego ucisku nastąpi istotna zmiana. W pewnym momencie pomazańcy przebywający wciąż na ziemi zostaną zabrani do nieba, żeby wzięli udział w wykonywaniu wyroku podczas Armagedonu (Mat. 24:31; Obj. 2:26, 27). Oznacza to, że nie będzie już z nami braci z Ciała Kierowniczego. Ale wielka rzesza pozostanie zorganizowana. Będą nam przewodzić wykwalifikowani bracia należący do drugich owiec. Okażemy wtedy lojalność wobec Boga, wspierając tych braci i stosując się do  wskazówek, które On przekaże za ich pośrednictwem. Od tego będzie zależało nasze ocalenie!

15. Jak możemy doskonalić wytrwałość i dlaczego powinniśmy to robić teraz?

15 Wytrwałość: Kongresy w roku 2017 odbywały się pod hasłem „Nie poddawaj się!”. Program pomógł nam doskonalić umiejętność znoszenia prób. Dowiedzieliśmy się, że nasza wytrwałość nie zależy od sprzyjających okoliczności, ale od tego, czy polegamy na Jehowie (Rzym. 12:12). Nigdy nie chcemy zapominać o obietnicy Jezusa: „Ten, kto wytrwa do końca, zostanie wybawiony” (Mat. 24:13). Oznacza to, że musimy okazać się wierni bez względu na napotykane przeszkody. Każda próba, z której teraz wychodzimy zwycięsko, wzmacnia nas przed nadejściem wielkiego ucisku.

16. Od czego zależy odwaga i dlaczego powinniśmy ją umacniać już teraz?

16 Odwaga: W roku 2018 kongresy odbywały się pod hasłem „Bądź odważny!”. Przemówienia przypomniały nam, że nasza odwaga nie zależy od osobistych predyspozycji. Źródłem prawdziwej odwagi, tak samo jak wytrwałości, jest Jehowa. Jak możemy pogłębiać swoje zaufanie do Niego? Czytając codziennie Jego Słowo oraz rozmyślając o tym, jak w przeszłości ratował On swoich sług (Ps. 68:20; 2 Piotra 2:9). Kiedy podczas wielkiego ucisku narody nas zaatakują, odwaga i zaufanie do Jehowy będą nam potrzebne jak nigdy wcześniej (Ps. 112:7, 8; Hebr. 13:6). Jeśli polegamy na Jehowie teraz, nie zabraknie nam odwagi w momencie ataku Goga *.

WYCZEKUJ ZBLIŻAJĄCEGO SIĘ WYZWOLENIA

Już wkrótce Jezus ze swoim niebiańskim wojskiem zniszczy wrogów Boga podczas Armagedonu! (Zobacz akapit 17)

17. Dlaczego nie musimy się bać Armagedonu? (Zobacz ilustrację na stronie tytułowej).

17 Jak wspomnieliśmy w poprzednim artykule, całe życie większości z nas przypadło na dni ostatnie. Ale mamy też nadzieję na to, że przeżyjemy wielki ucisk. Armagedon będzie wielkim finałem  zakończenia tego systemu rzeczy. Jednak nie budzi w nas strachu. Dlaczego? Ponieważ będzie to wojna Boża (Prz. 1:33; Ezech. 38:18-20; Zach. 14:3). Na sygnał Jehowy Jezus poprowadzi do walki niebiańskie wojska, składające się ze wskrzeszonych pomazańców i ogromnej liczby aniołów. Razem stoczą walkę z Szatanem, demonami oraz ze wszystkimi, którzy popierają ich na ziemi (Dan. 12:1; Obj. 6:2; 17:14).

18. (a) Jaką gwarancję dał swojemu ludowi Jehowa? (b) Jak fragment z Objawienia 7:9, 13-17 pomaga ci optymistycznie patrzeć w przyszłość?

18 Jehowa dał swojemu ludowi gwarancję: „Żadna broń wykonana przeciwko tobie nie będzie skuteczna” (Izaj. 54:17). „Wielka rzesza” wiernych sług Jehowy ‛przeżyje wielki ucisk’ i będzie dalej pełnić dla Niego świętą służbę (odczytaj Objawienie 7:9, 13-17). Naprawdę wiele wypowiedzi z Biblii pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość! Wiemy, że „Jehowa strzeże wiernych” (Ps. 31:23). Wszyscy, którzy Go kochają i wielbią, z radością będą oglądać, jak oczyszcza z zarzutów swoje święte imię (Ezech. 38:23).

19. Jakie perspektywy się przed nami otwierają?

19 Pomyśl, jak można by zmodyfikować treść wersetów z 2 Listu do Tymoteusza 3:2-5, żeby opisywały zachowanie ludzi żyjących w nowym świecie, wolnym od wpływu Szatana (zobacz ramkę „ Jacy ludzie będą w przyszłości”). Brat George Gangas *, który był członkiem Ciała Kierowniczego, opisał to w taki sposób: „Jak cudowny będzie świat, kiedy każdy będzie wielbił Jehowę! Wkrótce będziecie mogli żyć w nowym systemie rzeczy — i to tak długo jak Jehowa. Będziemy żyć bez końca”. To wspaniała perspektywa!

PIEŚŃ 122 Bądźmy niezłomni, niewzruszeni!

^ ak. 5 Wiemy, że wkrótce mieszkańców ziemi czeka „wielki ucisk”. Co to będzie oznaczać dla nas? Czego w tym trudnym okresie będzie od nas oczekiwał Jehowa? Jakie cechy powinniśmy pielęgnować teraz, żeby wtedy dochować Bogu wierności? Odpowiedzi znajdziemy w tym artykule.

^ ak. 3 DODATKOWE WYJAŚNIENIE: Chrześcijaństwem nazywamy religie, które twierdzą, że opierają się na naukach Chrystusa, ale nie uczą ludzi, jak wielbić Jehowę zgodnie z Jego wymaganiami.

^ ak. 11 DODATKOWE WYJAŚNIENIE: Określenie Gog z Magog (w skrócie Gog) odnosi się do koalicji narodów, która zaatakuje sług Jehowy podczas wielkiego ucisku.

^ ak. 11 Dokładniejsze omówienie wydarzeń poprzedzających Armagedon zawiera 21 rozdział książki Królestwo Boże panuje! Więcej informacji o ataku Goga z Magog i o tym, jak Jehowa wystąpi w obronie swoich sług podczas Armagedonu, zawierają rozdziały 17 i 18 książki Czyste wielbienie Jehowy — nareszcie przywrócone!

^ ak. 16 Program kongresów w roku 2019, których hasło brzmi „‚Miłość nigdy nie zawodzi’!”, przekonuje nas, że Jehowa z miłości zawsze będzie zapewniał nam ochronę (1 Kor. 13:8).

^ ak. 19 Zobacz artykuł „Jego uczynki idą za nim” w Strażnicy z 1 grudnia 1994 roku.

^ ak. 65 OPIS ILUSTRACJI: Podczas wielkiego ucisku mała grupka Świadków Jehowy wykazała się odwagą i przyszła na zebranie do lasu.

^ ak. 67 OPIS ILUSTRACJI: Wielka rzesza wiernych sług Jehowy, którzy są bardzo szczęśliwi, że przeżyli wielki ucisk.