‛Przemieniajcie się przez przeobrażanie swego umysłu’ (RZYM. 12:2).

PIEŚNI: 61, 52

1-3. (a) Jakich zmian może nam być trudno dokonać po chrzcie? (b) Jakie pytania możemy sobie zadać, jeśli robienie postępów jest trudniejsze, niż się spodziewaliśmy? (Zobacz ilustracje tytułowe).

KIEDY Kevin [1] zaczął poznawać prawdę, zapragnął nawiązać bliską przyjaźń z Jehową. Jednak wcześniej przez wiele lat uprawiał hazard, palił papierosy, upijał się i narkotyzował. Żeby podobać się Bogu, musiał zerwać z takim niebiblijnym postępowaniem. Udało mu się dokonać zmian dzięki poleganiu na Jehowie i oddziaływaniu Słowa Bożego (Hebr. 4:12).

2 Czy po chrzcie Kevin przestał zmieniać swoje życie? Nie. Nadal musiał pielęgnować i rozwijać chrześcijańskie przymioty (Efez. 4:31, 32). Szczególnie ciężko przychodziło mu poskramianie wybuchowego temperamentu. Kevin przyznał: „Uczenie się panowania nad sobą okazało się trudniejsze niż zerwanie z dawnymi nałogami”. Jednak szczerze się modlił i dużo studiował, dzięki czemu dokonał niezbędnych zmian.

3 Podobnie jak Kevin, wielu z nas dokonało przed chrztem  znaczących zmian, żeby dostosować swoje życie do podstawowych wymagań biblijnych. Po chrzcie dostrzegliśmy potrzebę dalszej pracy nad sobą, by jeszcze ściślej naśladować Jehowę i Jezusa (Efez. 5:1, 2; 1 Piotra 2:21). Może zauważyliśmy u siebie różnego rodzaju słabości, na przykład strach przed człowiekiem, skłonność do krytykowania lub szkodliwego plotkowania. Czy robienie postępów w tych aspektach jest trudniejsze, niż się spodziewaliśmy? Jeśli tak, być może się zastanawiasz: „Skoro udało mi się dokonać dużych zmian, to dlaczego tak ciężko pracować nad drobniejszymi? Co mogę zrobić, żeby Biblia wciąż zmieniała moje życie?”.

MIEJ REALISTYCZNE OCZEKIWANIA

4. Dlaczego nasze postępowanie nie zawsze podoba się Jehowie?

4 Ponieważ znamy i z całego serca kochamy Jehowę, pragniemy naszym postępowaniem sprawiać Mu radość. Jednak bez względu na to, jak silne byłoby takie pragnienie, niedoskonałość czasami nam to uniemożliwia. Możemy czuć się jak apostoł Paweł, który napisał: „Jest we mnie zdolność chcenia, lecz nie ma zdolności zrobienia tego, co szlachetne” (Rzym. 7:18; Jak. 3:2).

5. Co udało nam się zmienić przed chrztem, ale z jakimi słabościami nadal musimy się zmagać?

5 Dzięki temu, że zerwaliśmy z grzesznym postępowaniem, możemy należeć do zboru chrześcijańskiego (1 Kor. 6:9, 10). Jednak nadal jesteśmy niedoskonali (Kol. 3:9, 10). Nawet jeśli chrzest przyjęliśmy wiele lat temu, nie możemy oczekiwać, że nie będziemy już popełniać błędów, ponosić porażek lub zmagać się z niewłaściwymi pobudkami i skłonnościami. Niektóre słabości mogą dawać o sobie znać całymi latami.

6, 7. (a) Dzięki czemu, choć jesteśmy niedoskonali, możemy cieszyć się przyjaźnią z Jehową? (b) Dlaczego nie powinniśmy powstrzymywać się od proszenia Jehowy o przebaczenie?

6 Nasza wrodzona niedoskonałość nie musi sprawić, że przestaniemy cieszyć się przyjaźnią z Bogiem lub Mu służyć. Pomyśl: kiedy Jehowa pociągnął nas do siebie, wiedział, że będziemy popełniać błędy (Jana 6:44). On zna nasze cechy i wie, co mamy w sercu, więc z pewnością był świadomy tego, jakie niedoskonałe skłonności będą dla nas szczególnie uciążliwe. Zdawał sobie sprawę, że czasami postąpimy niewłaściwie. Mimo to chciał, żebyśmy byli Jego przyjaciółmi.

7 Bóg z miłości dał nam bezcenny dar — ofiarował swojego ukochanego Syna (Jana 3:16). Gdy popełnimy błąd, ale okazujemy skruchę i zabiegamy o przebaczenie na podstawie okupu, możemy być pewni, że nasza przyjaźń z Jehową pozostanie niezachwiana (Rzym. 7:24, 25; 1 Jana 2:1, 2). Czy powinniśmy powstrzymywać się od korzystania z dobrodziejstw okupu tylko dlatego, że czujemy się nieczyści lub grzeszni? Oczywiście, że nie! Przypominałoby to sytuację, w której nie chcielibyśmy użyć wody, by umyć brudne ręce. W gruncie rzeczy okup został złożony za okazujących skruchę grzeszników. Dlatego dzięki niemu możemy cieszyć się przyjaźnią z Jehową mimo naszej niedoskonałości (odczytaj 1 Tymoteusza 1:15).

8. Dlaczego nie należy bagatelizować swoich słabości?

8 Oczywiście nie chcemy bagatelizować swoich słabości. Pielęgnowanie przyjaźni z Jehową wymaga starań, by coraz ściślej naśladować Jego samego i Jezusa oraz spełniać Ich oczekiwania (Ps. 15:1-5). Obejmuje to też podejmowanie wysiłków, żeby panować nad grzesznymi skłonnościami, a nawet — w miarę możliwości — je eliminować. Niezależnie od tego, czy zostaliśmy  ochrzczeni stosunkowo niedawno, czy wiele lat temu, wciąż musimy ‛poddawać się skorygowaniu’ (2 Kor. 13:11).

9. Skąd wiemy, że jesteśmy w stanie robić postępy w pielęgnowaniu nowej osobowości?

9 ‛Poddawanie się skorygowaniu’ i przejawianie cech „nowej osobowości” wymaga ciągłych wysiłków. Paweł przypomniał współwyznawcom: „Macie bowiem odrzucić starą osobowość, która odpowiada waszemu poprzedniemu sposobowi postępowania i która ulega skażeniu według swych zwodniczych pragnień, a macie się odnowić w sile pobudzającej wasz umysł i przyoblec się w nową osobowość, stworzoną według woli Bożej w rzeczywistej prawości i lojalności” (Efez. 4:22-24; zob. też Biblię Tysiąclecia). Forma greckiego czasownika przetłumaczonego tu na „odnowić się” wskazuje na trwanie czynności. A zatem praca nad nową osobowością jest procesem ciągłym. To zachęcające, bo upewnia nas, że bez względu na to, jak długo służymy Jehowie, możemy nadal robić postępy w pielęgnowaniu i rozwijaniu chrześcijańskich przymiotów, które wchodzą w skład nowej osobowości. Biblia naprawdę może wciąż zmieniać nasze życie.

DLACZEGO TO TAKIE TRUDNE?

10. Co musimy robić, żeby z pomocą Biblii wciąż dokonywać zmian, i jakie pytania możemy sobie zadać?

10 Jeśli chcemy, by Słowo Boże nadal dokonywało w nas zmian, musimy wytężać siły. Dlaczego jest to ważne? Skoro Jehowa błogosławi naszym wysiłkom, to czy robienie duchowych postępów nie powinno być łatwiejsze? Czy Bóg nie mógłby ograniczyć wpływu naszych grzesznych skłonności, żeby przejawianie zbożnych przymiotów przychodziło nam bez większego wysiłku?

11-13. Dlaczego Jehowa oczekuje, że będziemy się wysilać, by przezwyciężać słabości?

11 Kiedy rozmyślamy o wszechświecie, uświadamiamy sobie, że Jehowa dysponuje ogromną mocą. Na przykład Słońce w każdej sekundzie przetwarza pięć milionów ton materii w energię. Chociaż przez atmosferę dociera do nas jedynie niewielka jej część, jest ona wystarczająca do zapewnienia odpowiedniej temperatury oraz ilości światła, by podtrzymać życie na ziemi (Ps. 74:16; Izaj. 40:26). Jehowa chętnie udziela mocy swoim ziemskim sługom, gdy tego potrzebują (Izaj. 40:29). Bóg rzeczywiście mógłby dać nam siły do przezwyciężenia wszelkich słabości. Nie musielibyśmy wtedy sami się z nimi zmagać ani uczyć się na swoich błędach. Dlaczego tego nie zrobi?

12 Jehowa ofiarował nam niezrównany dar — wolną wolę. Jeśli dobrowolnie postanawiamy spełniać Jego wymagania, pokazujemy, że bardzo Go kochamy i pragniemy Mu się podobać. Popieramy też w ten sposób Jego zwierzchnictwo. Szatan podważył prawo Jehowy do sprawowania władzy. Dlatego jeśli z własnej woli wysilamy się, by popierać panowanie naszego kochającego i wdzięcznego Ojca, ma to dla Niego szczególną wartość (Hioba 2:3-5; Prz. 27:11). Gdyby Jehowa sprawił, że przezwyciężanie złych skłonności przychodziłoby nam bez wysiłku, twierdzenie, że jesteśmy lojalni i popieramy Jego zwierzchnictwo, byłoby bezwartościowe.

13 Dlatego Jehowa zachęca nas, żebyśmy rozwijając zbożne przymioty, dokładali „wszelkich gorliwych starań” (odczytaj 2 Piotra 1:5-7; Kol. 3:12). Oczekuje, że będziemy podejmować wysiłki, by kontrolować swoje myśli i uczucia (Rzym. 8:5; 12:9). Gdy tak postępujemy, odczuwamy  satysfakcję, ponieważ widzimy, że Biblia w dalszym ciągu oddziałuje na nasze życie.

NIECH SŁOWO BOŻE WCIĄŻ CIĘ ZMIENIA

14, 15. Co możemy robić, by pielęgnować przymioty podobające się Jehowie? (Zobacz ramkę „ Biblia i modlitwy zmieniły ich życie”).

14 Co robić, żeby pielęgnować przymioty, które podobają się Jehowie? Nie chodzi o zwykłą pracę nad sobą. Musimy raczej dokładać starań, by wprowadzać w życie wskazówki od Boga. W Liście do Rzymian 12:2 czytamy: „Już nie dajcie się kształtować na wzór tego systemu rzeczy, ale się przemieniajcie przez przeobrażanie swego umysłu, abyście sami doświadczyli, co jest dobrą i miłą, i doskonałą wolą Bożą”. Przez swoje Słowo i ducha świętego Jehowa pomaga nam zrozumieć, co jest Jego wolą, spełniać ją oraz zmienić życie w takim stopniu, by odpowiadało ono Jego wymaganiom. Nasze wysiłki powinny obejmować codzienne czytanie Biblii, rozmyślanie nad jej treścią oraz modlitwy o ducha świętego (Łuk. 11:13; Gal. 5:22, 23). Gdy poddajemy się pod wpływ tego ducha i dzięki czytaniu Biblii dostosowujemy swój sposób myślenia do Bożego, uwidacznia się to w naszych myślach, słowach i czynach. Ale nawet wtedy musimy uważać, by nie ulec którejś ze swoich słabości (Prz. 4:23).

Możesz stworzyć zbiór wersetów i artykułów pomocnych w przezwyciężaniu twoich słabości i później wracać do zawartych tam myśli (zobacz akapit 15)

15 Nasze wysiłki powinny też obejmować studiowanie Słowa Bożego za pomocą chrześcijańskich publikacji. Warto przy tym rozmyślać, jak naśladować wspaniałe przymioty Jehowy. W tym celu niektórzy tworzą zbiór wersetów biblijnych i artykułów ze Strażnicy czy Przebudźcie się! szczególnie pomocnych w pielęgnowaniu chrześcijańskich przymiotów lub przezwyciężaniu określonych słabości. Następnie od czasu do czasu wracają do zawartych tam myśli.

16. Dlaczego nie powinniśmy się zniechęcać, jeśli nie jesteśmy w stanie dokonywać szybkich zmian?

16 Jeśli twoje duchowe postępy przebiegają wolno, musisz pamiętać, że zrobienie ich wymaga czasu. Rozwijanie duchowych przymiotów to proces ciągły. Gdy podejmujemy starania, żeby z pomocą Biblii wciąż dokonywać zmian w życiu, powinniśmy być cierpliwi. Z początku być może będziemy musieli się pilnować, by robić to, co właściwe. Jednak z czasem myślenie i postępowanie zgodne z wolą Bożą zapewne będzie przychodzić nam łatwiej — w miarę jak nasze myśli i czyny stopniowo zharmonizujemy ze wzorem, który daje nam Jehowa (Ps. 37:31; Prz. 23:12; Gal. 5:16, 17).

 PAMIĘTAJ O WSPANIAŁEJ PRZYSZŁOŚCI

17. Jaka wspaniała przyszłość nas czeka, jeśli zachowujemy lojalność wobec Jehowy?

17 Lojalni słudzy Jehowy w przyszłości osiągną doskonałość i będą mogli oddawać Mu cześć na zawsze. Przejawianie zbożnych przymiotów przestanie się wiązać z ciągłą walką, a będzie czystą przyjemnością. Póki to nie nastąpi, dzięki ofierze okupu już dziś mamy możliwość czcić naszego kochającego Ojca. Możemy to robić mimo swojej niedoskonałości, jeśli poddajemy się pod wpływ Słowa Bożego.

18, 19. Co nas upewnia, że Biblia może wciąż zmieniać nasze życie?

18 Wspomniany wcześniej Kevin bardzo się starał ujarzmić swój temperament. Rozmyślał o zasadach biblijnych i wprowadzał je w życie. Przyjmował również pomoc i rady od współwyznawców. W ciągu kilku lat dokonał dużych zmian. Z czasem zdobył potrzebne kwalifikacje i został sługą pomocniczym, a od 20 lat usługuje jako starszy. Ale nawet teraz uważa, by nie wrócić do dawnych zachowań.

19 Przeżycia Kevina pokazują, że Biblia pomaga sługom Bożym dokonywać w życiu ciągłych zmian. Dlatego nigdy nie dawajmy za wygraną — pozwalajmy Słowu Bożemu na nas oddziaływać i zacieśniajmy w ten sposób więź z Jehową (Ps. 25:14). Kiedy widzimy, jak On błogosławi naszym wysiłkom, nie mamy wątpliwości, że Biblia może wciąż zmieniać nasze życie (Ps. 34:8).

^ [1] (akapit 1) Imię zostało zmienione.