Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Odrzucaj świeckie myślenie

Odrzucaj świeckie myślenie

„Strzeżcie się: może się znaleźć ktoś, kto was uprowadzi jako swój łup przez filozofię i puste zwodzenie (...) świata” (KOL. 2:8).

PIEŚNI: 38, 31

1. Jakiej rady apostoł Paweł udzielił współwyznawcom? (Zobacz ilustrację tytułową).

APOSTOŁ Paweł napisał List do Kolosan najwyraźniej pod koniec pierwszego uwięzienia w Rzymie, czyli w roku 60 lub 61 n.e. Wspomniał w nim, jak ważne jest „duchowe pojmowanie” (Kol. 1:9). Ponadto napisał: „Mówię to, żeby was nikt nie mamił przekonującymi argumentami. Strzeżcie się: może się znaleźć ktoś, kto was uprowadzi jako swój łup przez filozofię i puste zwodzenie według tradycji ludzkiej, według rzeczy elementarnych świata, a nie według Chrystusa” (Kol. 2:4, 8). Paweł wyjaśnił, dlaczego niektóre popularne idee są niewłaściwe i dlaczego świeckie myślenie jest tak atrakcyjne dla niedoskonałych ludzi. Na przykład może sprawić, że ktoś zacznie się czuć mądrzejszy albo lepszy od innych. List Pawła miał pomóc braciom odrzucać świeckie myślenie i niewłaściwe postępowanie (Kol. 2:16, 17, 23).

2. W jakim celu omówimy przykłady świeckich poglądów?

2 Świeckie myślenie nie uwzględnia wskazówek od Jehowy lub pomniejsza ich wartość i może stopniowo osłabić naszą  wiarę. Obecnie wszyscy jesteśmy wystawieni na jego wpływ w pracy, w szkole, gdy oglądamy telewizję czy korzystamy z Internetu. W tym artykule przeanalizujemy, co możemy zrobić, żeby nie przyswoić sobie takiego szkodliwego sposobu myślenia. Omówimy pięć przykładów świeckich poglądów i zobaczymy, jak je odrzucać.

CZY TRZEBA WIERZYĆ W BOGA?

3. Jaki pogląd podoba się wielu ludziom i dlaczego?

3 „Nie muszę wierzyć w Boga, żeby być dobrym człowiekiem”. W wielu krajach ludzie otwarcie mówią, że nie wierzą w Boga. Uważają się za niereligijnych. Prawdopodobnie nigdy głębiej nie zastanawiali się nad tym, czy Bóg istnieje, za to podoba im się myśl, że mogą robić, co tylko chcą (odczytaj Psalm 10:4). Innym może się wydawać, że będą uchodzić za inteligentnych, gdy powiedzą: „Nie potrzebuję wierzyć w Boga, żeby trzymać się wzniosłych zasad”.

4. Jakie argumenty możemy podać komuś, kto twierdzi, że Stwórca nie istnieje?

4 Czy twierdzenie, że Stwórca nie istnieje, jest oparte na logicznych argumentach? Jeśli ktoś, szukając odpowiedzi na pytanie, czy życie zostało stworzone, analizuje poglądy naukowe, szybko może poczuć się zagubiony w gąszczu informacji. Ale tak naprawdę odpowiedź nie jest skomplikowana. Jeśli każdy budynek potrzebuje projektanta, to tym bardziej organizmy żywe! Tak naprawdę najprostsze komórki są bardziej złożone niż jakikolwiek budynek, bo potrafią coś, czego nie potrafi żaden z nich — mogą się rozmnażać. Mają możliwość gromadzić i powielać informacje potrzebne do podziału. Kto je zaprojektował? Biblia wyjaśnia: „Każdy dom jest przez kogoś zbudowany, ale tym, który zbudował wszystko, jest Bóg” (Hebr. 3:4).

5. Co sądzić o poglądzie, że do ustalenia, co jest dobre, nie potrzeba wiary w Boga?

5 A co z poglądem, że do ustalenia, co jest dobre, nie potrzeba wiary w Boga? W Biblii przyznano, że czasami niewierzący kierują się słusznymi zasadami (Rzym. 2:14, 15). Na przykład mogą szanować i kochać rodziców. Ale jak mocny jest fundament moralny kogoś, kto odrzuca prawo naszego kochającego Stwórcy do ustalania, co jest dobre, a co złe? (Izaj. 33:22). Obecnie wielu myślących ludzi przyznaje, że na ziemi panują fatalne warunki życia i człowiek potrzebuje pomocy Boga (odczytaj Jeremiasza 10:23). Dlatego nie powinniśmy myśleć, że ktoś może w pełni określić, co jest dobre, nie uznając Boga ani Jego norm (Ps. 146:3).

CZY POTRZEBUJEMY RELIGII?

6. W jaki sposób wielu ludzi patrzy na religię?

6 „Możesz być szczęśliwy, nie należąc do żadnej religii”. Taki świecki pogląd podziela wielu ludzi, ponieważ uważają, że religia jest nudna i oderwana od rzeczywistości. Ponadto różne wyznania zrażają wiernych do Boga, bo uczą o ogniu piekielnym, zbierają dziesięciny i mieszają się do polityki. Dlatego coraz więcej ludzi dochodzi do wniosku, że religia nie jest im potrzebna do szczęścia. Takie osoby mogą twierdzić: „Interesuję się sprawami duchowymi, ale nie chcę należeć do żadnej zorganizowanej religii”.

7. Jak religia prawdziwa pomaga osiągnąć szczęście?

7 Czy rzeczywiście można być szczęśliwym bez religii? Z całą pewnością człowiek może być szczęśliwy bez religii fałszywej. Ale nie osiągnie prawdziwego szczęścia bez nawiązania więzi z Jehową, którego Biblia nazywa „szczęśliwym Bogiem” (1 Tym. 1:11).  Wszystko, co On robi, przynosi innym pożytek. Podobnie my jesteśmy szczęśliwi, bo też skupiamy się na pomaganiu drugim (Dzieje 20:35). Pomyśl na przykład, jak prawdziwe wielbienie przyczynia się do szczęścia rodzinnego. Jako słudzy Jehowy uczymy się szanować współmałżonków, uznawać przysięgę małżeńską za świętą, wystrzegać się cudzołóstwa, dobrze wychowywać dzieci i przejawiać miłość. Ponadto dzięki religii prawdziwej na całym świecie współpracujemy w pokoju i okazujemy sobie miłość (odczytaj Izajasza 65:13, 14).

8. Jak słowa z Mateusza 5:3 pomagają wyjaśnić, co daje ludziom szczęście?

8 Jak więc wyjaśnić, że nie można być szczęśliwym, nie służąc Bogu? Zastanów się: Co daje ludziom szczęście? Niektórzy znajdują satysfakcję w pracy, sporcie lub jakimś hobby. Inni odczuwają zadowolenie z troszczenia się o rodzinę i przyjaciół. Wszystko to może być przyjemne, ale nasze życie ma głębszy sens, który zapewnia trwałe szczęście. W przeciwieństwie do zwierząt możemy poznać Stwórcę i wiernie Mu służyć. Daje nam to szczęście, bo tak zostaliśmy stworzeni (odczytaj Mateusza 5:3). Na przykład słudzy Jehowy czują się pokrzepieni i zadowoleni, kiedy wspólnie wielbią Go na zebraniach (Ps. 133:1). Cieszymy się też, że należymy do międzynarodowej społeczności braterskiej, prowadzimy zdrowy tryb życia i mamy wspaniałą nadzieję.

CZY POTRZEBUJEMY ZASAD MORALNYCH?

9. (a) Jaki pogląd na temat seksu jest dziś powszechny? (b) Dlaczego Słowo Boże zabrania seksu pozamałżeńskiego?

9 „Co złego jest w seksie pozamałżeńskim?”. Ludzie mogą nam mówić: „Trzeba cieszyć się życiem. Dlaczego seks pozamałżeński miałby być czymś złym?”. Ale pogląd, że chrześcijanin powinien akceptować niemoralność, jest błędny. Dlaczego? Ponieważ Słowo Boże zabrania niemoralności (odczytaj 1 Tesaloniczan 4:3-8) *. Jehowa jako nasz Stwórca słusznie stawia nam wymagania. Zezwolił na kontakty seksualne tylko pomiędzy mężczyzną i kobietą, którzy są małżeństwem. Bóg dał nam swoje prawa, ponieważ nas kocha. Kiedy je stosujemy, odnosimy pożytek. Rodziny, które przestrzegają zasad Jehowy, cieszą się poczuciem bezpieczeństwa, miłością i szacunkiem. Bóg nie toleruje świadomego nieposłuszeństwa wobec Jego praw (Hebr. 13:4).

10. Co pomoże chrześcijaninowi wystrzegać się niemoralności?

10 Słowo Boże zawiera rady, które pozwalają wystrzegać się niemoralności. Ważne jest między innymi, żeby kontrolować, na co patrzymy. Jezus powiedział: „Każdy, kto się wpatruje w kobietę, aby do niej zapałać namiętnością, już popełnił z nią cudzołóstwo w swym sercu. Jeśli więc twoje prawe oko cię gorszy, wyłup je i odrzuć od siebie” (Mat. 5:28, 29). Dlatego chrześcijanie wystrzegają się oglądania pornografii i słuchania muzyki z niemoralnymi tekstami. Apostoł Paweł napisał: „Zadajcie śmierć członkom waszego ciała, które są na ziemi, jeśli chodzi o rozpustę” (Kol. 3:5). Musimy też kontrolować to, o czym myślimy i rozmawiamy (Efez. 5:3-5).

 CZY POWINNIŚMY ROBIĆ KARIERĘ?

11. Dlaczego robienie kariery może wydawać się atrakcyjne?

11 „Kariera jest kluczem do szczęścia”. Wielu ludzi zachęca nas, żebyśmy uczynili świecką karierę celem swojego życia. Wierzą, że może ona zapewnić odpowiedni status społeczny, wpływy i pieniądze. Ponieważ dla wielu osób kariera jest najważniejszą rzeczą w życiu, chrześcijanie mogliby zacząć myśleć podobnie.

12. Czy kariera w tym świecie jest kluczem do szczęścia?

12 Czy rzeczywiście odnoszenie sukcesów, które dają władzę i prestiż, pozwala osiągnąć trwałe szczęście? Nie. Warto pamiętać, że chęć bycia podziwianym i sprawowania władzy nad innymi to pragnienia, którym uległ Szatan. A on nie jest szczęśliwy, tylko pełen gniewu (Mat. 4:8, 9; Obj. 12:12). Kiedy porównamy robienie kariery z radością, jaką daje pomaganie innym w korzystaniu z mądrości Bożej i uzyskaniu życia wiecznego, widzimy, że kariera zapewnia jedynie ograniczoną miarę satysfakcji. Poza tym duch tego świata jest przesiąknięty współzawodnictwem. Skłania ludzi do rywalizacji, rodzi zazdrość, a na koniec wszystko to okazuje się „pogonią za wiatrem” (Kazn. 4:4).

13. (a) Jak powinniśmy patrzeć na świeckie cele? (b) Co dawało Pawłowi prawdziwą radość?

13 To prawda, że musimy zarabiać na utrzymanie. I nie ma nic złego w wykonywaniu pracy, która sprawia nam przyjemność. Ale nie powinna ona być najważniejszą rzeczą w życiu. Jezus powiedział: „Nikt nie może być niewolnikiem dwóch panów; bo albo jednego będzie nienawidzić, a drugiego miłować, albo do jednego przylgnie, a drugim wzgardzi. Nie możecie być niewolnikami Boga i Bogactwa” (Mat. 6:24). Kiedy koncentrujemy się na służbie dla Jehowy i uczeniu innych o Jego Słowie, czujemy radość, której z niczym nie można porównać. Przekonał się o tym apostoł Paweł. Jako młody człowiek miał przed sobą obiecującą karierę w judaizmie, ale prawdziwe szczęście dało mu dopiero czynienie uczniów i obserwowanie, jak ludzie reagują na orędzie od Boga i jak zmienia ono ich życie (odczytaj 1 Tesaloniczan 2:13, 19, 20). Żadne inne dokonania nie dałyby mu takiej satysfakcji.

Pomaganie innym w korzystaniu z mądrości Bożej daje trwałą radość (zobacz akapity 12 i 13)

 CZY MOŻEMY ROZWIĄZAĆ PROBLEMY LUDZKOŚCI?

14. Dlaczego wiele osób podziela pogląd, że ludzie mogą sami rozwiązać swoje problemy?

14 „Ludzie sami mogą rozwiązać swoje problemy”. Wiele osób podziela ten pogląd. Dlaczego? Gdyby była to prawda, ludzie nie potrzebowaliby kierownictwa Bożego i mogliby robić, co im się podoba. Poza tym taki pogląd wydaje się uzasadniony, bo według niektórych opracowań jest coraz mniej wojen, przestępczości, chorób i ubóstwa. W pewnym raporcie napisano: „Ludzie radzą sobie coraz lepiej, ponieważ postanowili uczynić świat lepszym”. Czy takie wypowiedzi wskazują, że ludzie są bliscy rozwiązania problemów, z którymi od dawna się zmagają? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, przyjrzyjmy się bliżej wspomnianym problemom.

15. Jakie fakty dowodzą, że problemy, z którymi zmaga się ludzkość, są bardzo poważne?

15 Wojny: Dwie wojny światowe pochłonęły około 60 milionów istnień. Ale od zakończenia II wojny światowej ludziom nie udało się uniknąć konfliktów zbrojnych. Szacuje się, że w samym tylko 2015 roku ponad 12 milionów ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu wojen i prześladowań. W rezultacie liczba uchodźców wzrosła do jakichś 65 milionów. Przestępczość: Chociaż niektóre przestępstwa w pewnych miejscach zdarzają się rzadziej, to w zastraszającym tempie rośnie liczba innych — na przykład cyberprzestępstw, przypadków przemocy domowej i terroryzmu. Ponadto wiele osób dochodzi do wniosku, że świat jest coraz bardziej skorumpowany. Ludzie nie są w stanie wyeliminować przestępczości. Choroby: Niektóre choroby udaje się kontrolować. Ale w pewnym raporcie opublikowanym w 2013 roku stwierdzono, że każdego roku zatrważająca liczba 9 milionów ludzi poniżej 60 roku życia umiera z powodu chorób serca lub układu oddechowego, udaru, raka i cukrzycy. Ubóstwo: Według Banku Światowego liczba osób cierpiących w wyniku skrajnego ubóstwa w samej tylko Afryce wzrosła z 280 milionów w 1990 roku do 330 milionów w roku 2012.

16. (a) Dlaczego tylko Królestwo Boże jest w stanie rozwiązać problemy ludzkości? (b) Jakie błogosławieństwa zapowiedziano w Księdze Izajasza i w Psalmach?

16 Obecny system ekonomiczny i polityczny jest napędzany przez samolubstwo. Z całą pewnością nie pozwoli ono usunąć wojen, przestępczości, chorób i ubóstwa. Tylko Królestwo Boże jest w stanie to zrobić. Zobaczmy, jak Jehowa rozwiąże wspomniane problemy. Wojny: Rząd Boży wyeliminuje głęboko zakorzenione przyczyny wojen, takie jak samolubstwo, korupcja, patriotyzm i religia fałszywa, a także usunie samego Szatana (Ps. 46:8, 9). Przestępczość: Królestwo Boże, jak żaden inny rząd, już teraz uczy miliony ludzi okazywać miłość i ufać sobie nawzajem (Izaj. 11:9). Choroby: Jehowa da swoim sługom doskonałe zdrowie (Izaj. 35:5, 6). Ubóstwo: Bóg je usunie i zapewni wiernym ludziom dobrobyt duchowy i materialny. Jest to znacznie cenniejsze niż jakiekolwiek bogactwa (Ps. 72:12, 13).

‛ABYŚ WIEDZIAŁ, JAK ODPOWIEDZIEĆ’

17. Co pomoże ci odrzucać świeckie myślenie?

17 Jeśli czujesz, że jakiś świecki pogląd wystawia twoją wiarę na próbę, poszukaj, co na ten temat mówi Słowo Boże, i porozmawiaj z doświadczonym chrześcijaninem. Zastanów się, dlaczego dany pogląd może wydawać się atrakcyjny, dlaczego jest błędny i jak go obalić. Przed świeckim myśleniem wszystkich nas może uchronić zastosowanie się do zachęty Pawła: „Postępujcie mądrze wobec tych na zewnątrz, (...) abyście wiedzieli, jak powinniście każdemu odpowiedzieć” (Kol. 4:5, 6).

^ ak. 9 Wiele osób po przeczytaniu fragmentu z Jana 7:53 do 8:11 wyciąga mylny wniosek, że tylko człowiek bez grzechu mógł oskarżyć kogoś o cudzołóstwo. Ale często nie zdają sobie sprawy, że ten fragment jest dodatkiem i początkowo nie był częścią Pisma Świętego. Dlatego nie został uwzględniony w tekście zrewidowanego Przekładu Nowego Świata w języku angielskim. Prawo Boże dane Izraelitom wyraźnie mówiło: „Jeśli jakiś mężczyzna zostanie przyłapany na tym, że leży z kobietą, która jako żona jest własnością jakiegoś właściciela, to oboje umrą” (Powt. Pr. 22:22).