Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

STRAŻNICA — WYDANIE DO STUDIUM Kwiecień 2017

To wydanie zawiera artykuły do studium w okresie od 29 maja do 2 lipca 2017 roku.

„Co ślubujesz, spełnij”

Czym jest ślub? Co na temat ślubów składanych Bogu mówi Biblia?

Co zostanie usunięte, gdy nadejdzie Królestwo Boże?

W Biblii czytamy: „Świat przemija”. Ale do czego odnosi się określenie „świat”?

ŻYCIORYS

Chciałem być żołnierzem Chrystusa

Demetrius Psarras został uwięziony za odmowę noszenia broni. Mimo okrutnych prześladowań w dalszym ciągu przynosił chwałę Bogu.

„Sędzia całej ziemi” zawsze czyni to, co słuszne

Dlaczego jest niemożliwe, żeby Jehowa postąpił niesprawiedliwie? Jakie ma to znaczenie dla dzisiejszych chrześcijan?

Twoje poczucie sprawiedliwości a sprawiedliwość Jehowy

Pokora i gotowość do przebaczania pomagają nam naśladować Boże poczucie sprawiedliwości. W jaki sposób?

Niech twój ochoczy duch przynosi chwałę Jehowie!

Wszechmocny Bóg ceni wysiłki, na które zdobywają się Jego słudzy, nawet jeśli im samym wydają się one mało znaczące.