Czy uważnie przeczytałeś ostatnie wydania Strażnicy? Spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania:

Jakie grzechy Jezus miał na myśli, podając radę zawartą w Ewangelii według Mateusza 18:15-17?

Jezus miał na myśli sprawy, które mogą zostać wyjaśnione przez zainteresowane strony. Jednak są na tyle poważne, że stanowią podstawę do wykluczenia, jeśli nie zostaną uregulowane. Może to być na przykład jakaś forma oszustwa lub zszarganie komuś opinii oszczerstwem (w16.05 s. 7).

Co możesz zrobić, żeby odnosić więcej korzyści z czytania Biblii?

Czytaj z otwartym umysłem, wyciągając dla siebie praktyczne wnioski. Zadawaj sobie pytania, na przykład: „Jak te wersety mogę wykorzystać do pomagania innym?”. Posługując się dostępnymi narzędziami, szukaj dodatkowych informacji (w16.05 ss. 24-26).

Czy jest coś złego w tym, żeby ktoś, kto wierzy w zmartwychwstanie, opłakiwał śmierć bliskiej osoby?

Wiara w zmartwychwstanie nie sprawia, że chrześcijanin nie odczuwa głębokiego smutku z powodu straty kogoś bliskiego. W Biblii czytamy, że Abraham opłakiwał śmierć Sary (Rodz. 23:2). Z czasem ból stanie się mniej dotkliwy (wp16.3 s. 4).

Kogo wyobrażają człowiek z kałamarzem sekretarskim i sześciu uzbrojonych mężczyzn z 9 rozdziału Księgi Ezechiela?

Przedstawiają oni niebiańskie wojsko, które było zaangażowane w zniszczenie Jerozolimy i które wykona wyrok na szatańskim świecie. W nowożytnym spełnieniu człowiek z kałamarzem wyobraża Jezusa Chrystusa, który robi znak na czołach osób mających ocaleć (w16.06 ss. 16, 17).

Mimo jakich zagrożeń Biblia przetrwała?

Biblia przetrwała mimo 1) nietrwałości materiałów użytych do jej spisania, takich jak papirus i pergamin, 2) sprzeciwu przywódców politycznych i religijnych, którzy usiłowali ją zniszczyć, oraz 3) prób ingerowania w jej treść (wp16.4 ss. 4-7).

Jak chrześcijanin mógłby uprościć życie?

Ustal, jakie masz potrzeby, i wyeliminuj zbędne wydatki. Przygotuj realistyczny budżet. Pozbądź się rzeczy, których nie używasz, i spłać wszystkie długi. Ogranicz czas poświęcany na pracę zawodową i zdecyduj, co zrobisz, żeby poszerzyć zakres służby (w16.07 s. 10).

Co według Biblii jest znacznie cenniejsze niż złoto i srebro?

W Księdze Hioba 28:12, 15 czytamy, że lepsza niż złoto i srebro jest mądrość od Boga. Gdy jej poszukujemy, starajmy się zachowywać pokorę i silną wiarę (w16.08 ss. 18, 19).

Czy jest stosowne, żeby brat nosił brodę?

W niektórych krajach noszenie zadbanej brody może nie budzić zastrzeżeń i nie musi odwracać uwagi od głoszonej przez nas dobrej nowiny. Mimo to część braci postanowiła z tego zrezygnować (1 Kor. 8:9). W innych kulturach noszenie brody nie byłoby odpowiednie dla sługi Bożego (w16.09 s. 21).

Dlaczego możemy wierzyć biblijnej relacji o Dawidzie i Goliacie?

Podany w Biblii wzrost Goliata jest większy od wzrostu najwyższego współczesnego człowieka zaledwie o jakieś 20 centymetrów. Dawid naprawdę istniał, co potwierdzają wypowiedzi Jezusa oraz starożytna inskrypcja wspominająca o „domu Dawida”. Opisane wydarzenia rozegrały się w rzeczywistym miejscu (wp16.5 s. 13).

Jaka jest różnica między wiedzą, zrozumieniem i mądrością?

Osoba, która ma wiedzę, zbiera fakty. Kto ma zrozumienie, widzi, jak poszczególne fakty łączą się ze sobą. Natomiast osoba przejawiająca mądrość korzysta z wiedzy i zrozumienia w praktyce (w16.10 s. 18).