Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Mógł się cieszyć uznaniem Boga

Mógł się cieszyć uznaniem Boga

JAKO słudzy Jehowy chcemy Mu się podobać. Ale komu Bóg błogosławi? Niektóre osoby z czasów biblijnych, chociaż popełniły poważne grzechy, potem odzyskały uznanie Boże. Z kolei inne miały godne podziwu cechy osobowości, jednak nie zdobyły aprobaty Jehowy. Można by się zastanawiać: „Czego przede wszystkim Bóg szuka w naszym wnętrzu?”. W znalezieniu odpowiedzi na to pytanie pomoże nam historia Rechoboama, króla Judy.

BURZLIWY POCZĄTEK

Ojcem Rechoboama był Salomon, który królował w Izraelu 40 lat (1 Król. 11:42). Salomon zmarł w roku 997 p.n.e. Potem Rechoboam wyruszył do położonego na północ od Jerozolimy miasta Szechem, gdzie został namaszczony na króla (2 Kron. 10:1). Prawdopodobnie miał obawy związane z zajęciem miejsca swojego ojca, który zasłynął z wyjątkowej mądrości. Wkrótce jego własna umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów miała zostać wystawiona na próbę.

Rechoboam pewnie wyczuwał, że atmosfera w Izraelu jest napięta. Po pewnym czasie przyszli do niego przedstawiciele ludu i powiedzieli mu wprost, czego od niego oczekują: „Ojciec twój twardym uczynił nasze jarzmo; teraz więc ciężką służbę twego ojca i ciężkie jarzmo, które na nas włożył, uczyń lżejszymi, a będziemy ci służyć” (2 Kron. 10:3, 4).

Król mógł się czuć jak w pułapce. Gdyby spełnił żądania ludu, on sam, jego rodzina i dworzanie prawdopodobnie musieliby zrezygnować z niektórych luksusów i mniej wymagać od poddanych. Z drugiej strony gdyby odmówił, ludzie mogliby się zbuntować. Co miał zrobić? Najpierw skonsultował się ze starszymi mężczyznami, którzy doradzali Salomonowi. Ale potem zapytał o zdanie swoich rówieśników. Niestety to ich rady usłuchał i postanowił surowo traktować lud. Odpowiedział: „Jarzmo wasze uczynię cięższym i do niego dołożę. Ojciec mój karał was biczami, natomiast ja — batogami” (2 Kron. 10:6-14).

Czy z tej historii możemy się czegoś nauczyć? Jak widać, często dobrze jest posłuchać starszych od nas, dojrzałych duchowo osób. Ponieważ mają doświadczenie życiowe, mogą przewidzieć konsekwencje jakiejś decyzji i udzielić mądrej rady (Hioba 12:12).

 „USŁUCHALI WIĘC SŁOWA JEHOWY”

Decyzja Rechoboama doprowadziła do buntu. Król zebrał więc wojsko. Ale Jehowa zainterweniował przez proroka Szemajasza i powiedział: „Nie wolno wam iść i walczyć ze swymi braćmi, synami Izraela. Niech każdy wróci do swego domu, bo ta rzecz stała się za moją sprawą” (1 Król. 12:21-24) *.

Czyli nie wolno im było walczyć! Można sobie wyobrazić, jaki był to problem dla Rechoboama. Co pomyślą ludzie o królu, który straszył ich batogami, ale nie był w stanie zdusić rebelii? (por. 2 Kron. 13:7). Mimo wszystko król i jego żołnierze „usłuchali (...) słowa Jehowy i wrócili do domu zgodnie ze słowem Jehowy”.

Jaki stąd płynie dla nas wniosek? Mądrze jest słuchać Boga, nawet jeśli inni mieliby się z nas wyśmiewać. Kiedy jesteśmy Mu posłuszni, On patrzy na nas z aprobatą i nam błogosławi (Powt. Pr. 28:2).

A jaki to miało wpływ na Rechoboama? Posłusznie porzucił plan podbijania nowo powstałego państwa i zajął się budowaniem miast na terytorium Judy i Beniamina, nad którymi nadal sprawował władzę. Wiele z nich ‛bardzo umocnił’ (2 Kron. 11:5-12). Co ważniejsze, przez jakiś czas stosował się do praw Jehowy. Kiedy dziesięcioplemienne królestwo Izraela pod rządami Jeroboama pogrążało się w bałwochwalstwie, wielu tamtejszych mieszkańców podróżowało do Jerozolimy, żeby oddawać cześć Bogu, i w ten sposób ‛wspierało Rechoboama’ (2 Kron. 11:16, 17). Tak więc kiedy Rechoboam był posłuszny, jego królestwo stawało się coraz silniejsze.

GRZECH I SKRUCHA

Jednak kiedy panowanie Rechoboama się umocniło, zrobił on coś niespodziewanego. Porzucił prawo Jehowy i zaczął czcić bożki! Dlaczego? Czy uległ wpływowi matki, która była Ammonitką? (1 Król. 14:21). Jakkolwiek było, w jego ślady poszedł cały naród. Dlatego Jehowa pozwolił egipskiemu królowi Sziszakowi zdobyć wiele miast judzkich, mimo że Rechoboam je ufortyfikował (1 Król. 14:22-24; 2 Kron. 12:1-4).

Sytuacja osiągnęła punkt kulminacyjny, kiedy Sziszak dotarł pod Jerozolimę. To stamtąd Rechoboam sprawował władzę. Prorok Szemajasz przekazał jemu i jego książętom wiadomość od Boga: „Wy pozostawiliście mnie, więc i ja pozostawiłem was ręce Sziszaka”. Jak król zareagował na skarcenie? Tak jak należy. W Biblii czytamy: „Książęta izraelscy wraz z królem ukorzyli się i rzekli: ‚Jehowa jest prawy’”. Dlatego Jehowa ocalił Rechoboama i Jerozolimę (2 Kron. 12:5-7, 12).

Rechoboam dalej panował nad południowym królestwem. Przed śmiercią hojnie obdarował swoich synów, najwyraźniej po to, żeby zapobiec buntowi przeciwko ich bratu Abijaszowi, którego ustanowił następcą tronu (2 Kron. 11:21-23). Wykazał się w ten sposób wnikliwością, której zabrakło mu wcześniej.

DOBRY CZY ZŁY?

Pomimo pewnych zasług Rechoboam nie zyskał uznania Boga. W Biblii jego rządy podsumowano stwierdzeniem: „Czynił on to, co złe”. Dlaczego? Ponieważ „nie utwierdził swego serca, by szukać Jehowy” (2 Kron. 12:14).

W przeciwieństwie do Dawida Rechoboam nie pielęgnował bliskiej więzi z Jehową

Pomyślmy: Rechoboam był czasami posłuszny Bogu. Robił też pewne dobre rzeczy dla ludu Jehowy. Jednak nie pielęgnował bliskiej więzi z Bogiem ani gorącego pragnienia, żeby Mu się podobać. Dlatego zaczął postępować niewłaściwie i uwikłał się w bałwochwalstwo. Można by się zastanawiać: Kiedy Rechoboam zareagował na skorygowanie, czy faktycznie szczerze żałował swoich grzechów i chciał się podobać Bogu, czy zrobił to głównie pod wpływem innych? (2 Kron. 11:3, 4; 12:6). Z czasem wrócił do tego, co złe. Bardzo się różnił od swojego dziadka, króla Dawida. On też popełniał błędy, ale w jego życiu widać  było miłość do Jehowy, oddanie dla prawdziwego wielbienia oraz szczerą skruchę za grzechy (1 Król. 14:8; Ps. 51:1, 17; 63:1).

Z przeżyć Rechoboama możemy wyciągnąć ważny wniosek. To godne pochwały, kiedy ktoś dba o swoją rodzinę i dąży do wartościowych celów. Jednak żeby cieszyć się uznaniem Boga, musimy przede wszystkim popierać prawdziwe wielbienie i robić to wytrwale.

W tym celu powinniśmy dbać o głęboką miłość do Jehowy. Tak jak dokładamy do ognia, żeby nie zgasł, tak samo podsycamy swoją miłość do Boga przez regularne studium Jego Słowa, rozmyślanie i wytrwałe modlitwy (Ps. 1:2; Rzym. 12:12). Z kolei miłość do Jehowy obudzi w nas pragnienie podobania się Mu we wszystkim, co robimy. A w razie konieczności skłoni nas do prawdziwej skruchy. W przeciwieństwie do Rechoboama będziemy trwać przy prawdziwym wielbieniu (Judy 20, 21).

^ ak. 9 Bóg już wcześniej zapowiedział, że z powodu niewierności Salomona królestwo zostanie podzielone (1 Król. 11:31).