TRAGICZNE warunki panujące teraz na świecie zostały przepowiedziane w Biblii setki lat temu. Ale co jeszcze ciekawsze, Biblia zapowiada też naprawdę dobrą przyszłość. Jej przepowiedniom na pewno warto uważnie się przyjrzeć, bo spełniają się z zadziwiającą dokładnością.

Przykładem mogą być poniższe proroctwa:

  • „Powstanie bowiem naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu, będą też niedobory żywności i trzęsienia ziemi w jednym miejscu po drugim” (Mateusza 24:7).

  • „W dniach ostatnich nastaną krytyczne czasy trudne do zniesienia. Albowiem ludzie będą rozmiłowani w samych sobie, rozmiłowani w pieniądzach, zarozumiali, wyniośli, bluźniercy, nieposłuszni rodzicom, niewdzięczni, nielojalni, wyzuci z naturalnego uczucia, nieskłonni do jakiejkolwiek ugody, oszczercy, nie panujący nad sobą, zajadli, nie miłujący dobroci, zdrajcy, nieprzejednani, nadęci pychą, miłujący bardziej rozkosze niż miłujący Boga” (2 Tymoteusza 3:1-4).

Ktoś mógłby uznać, że proroctwa te przedstawiają świat, który w zastraszającym tempie stacza się po równi pochyłej. I faktycznie, w pewnym sensie świat wymknął się spod kontroli — spod kontroli ludzi. Według Biblii ludziom po prostu brakuje mądrości i siły, żeby wprowadzić trwałe zmiany. Wskazują na to następujące fragmenty:

  • „Istnieje droga, która w oczach człowieka jest prostolinijna, lecz potem jej końcem są drogi śmierci” (Przysłów 14:12).

  • „Człowiek panuje nad człowiekiem ku jego szkodzie” (Kaznodziei 8:9).

  • „Do ziemskiego człowieka (...), nie należy nawet kierowanie swym krokiem” (Jeremiasza 10:23).

Pozostawieni sami sobie ludzie najpewniej doprowadziliby do globalnej katastrofy. Ale nigdy do tego nie dojdzie! Dlaczego? Ponieważ Biblia zapewnia:

  • „[Bóg] założył ziemię na jej ustalonych miejscach; nic nią nie zachwieje po czas niezmierzony, na zawsze” (Psalm 104:5).

  • „Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, lecz ziemia stoi aż po czas niezmierzony” (Kaznodziei 1:4).

  • „Prawi posiądą ziemię i będą na niej przebywać na zawsze” (Psalm 37:29).

  • „Mnóstwo zboża będzie na ziemi; nadmiar będzie na wierzchu gór” (Psalm 72:16).

 Jak widać, Biblia nie pozostawia wątpliwości — ludzkość nie zginie na skutek zanieczyszczenia środowiska, braku żywności i wody albo globalnej pandemii. Świat nie zostanie też zniszczony w nuklearnym holocauście. Dlaczego? Ponieważ przyszłość naszej planety jest w rękach Boga. To prawda, że pozwolił ludziom korzystać z wolnej woli. Jednak poniosą oni konsekwencje swoich decyzji (Galatów 6:7). Świat nie jest jak rozpędzony samochód, nad którym kierowca stracił panowanie i który za chwilę się rozbije. Bóg wyznaczył granice działań ludzi, w tym szkód, które mogą oni wyrządzić (Psalm 83:18; Hebrajczyków 4:13).

Bóg zrobi jeszcze więcej. Sprawi, że na ziemi będzie „obfitość pokoju” (Psalm 37:11). Optymistyczna perspektywa przedstawiona w tym artykule to zaledwie mały ułamek tego, czego o przyszłości uczy Biblia i czego dowiedziały się z niej miliony Świadków Jehowy.

Ogólnoświatową społeczność Świadków Jehowy tworzą mężczyźni i kobiety w różnym wieku i o różnym pochodzeniu. Oddają oni cześć jedynemu prawdziwemu Bogu, który, jak informuje Biblia, ma na imię Jehowa. Nie obawiają się przyszłości, bo w Biblii czytamy o Nim: „Jehowa, Stwórca niebios, On, prawdziwy Bóg, Ten, który ukształtował ziemię i który ją uczynił, który ją mocno ugruntował, który nie stworzył jej po prostu na nic, który ukształtował ją po to, żeby była zamieszkana” (Izajasza 45:18).

W tym artykule omówiono niektóre nauki biblijne dotyczące przyszłości ziemi i ludzi. Żeby dowiedzieć się więcej, zajrzyj do 5 lekcji broszury Bóg ma dla nas dobrą nowinę!, wydanej przez Świadków Jehowy i dostępnej w serwisie internetowym jw.org

Możesz też obejrzeć film Dlaczego Bóg stworzył ziemię? dostępny w serwisie jw.org (Patrz: PUBLIKACJE > MATERIAŁY FILMOWE)