Miliony ludzi zwraca się do Boga, używając świadczących o szacunku tytułów, takich jak Pan, Najwyższy, Allah czy po prostu Bóg. Jednak Bóg posiada imię. Czy powinieneś się nim posługiwać?

Jak Bóg ma na imię?

CO MÓWIĄ NIEKTÓRZY

 

Wielu wyznawców chrześcijaństwa uważa, że Bóg ma na imię Jezus. Zdaniem innych, skoro istnieje tylko jeden Bóg Wszechmocny, używanie Jego imienia nie jest konieczne. A jeszcze inni twierdzą, że jest to wręcz niestosowne.

CO MÓWI BIBLIA

 

Bóg Wszechmocny nie ma na imię Jezus, bo Jezus nie jest wszechmocny. Poza tym Jezus uczył osoby, które razem z nim czciły Boga, żeby modliły się słowami: „Ojcze, niech będzie uświęcone twoje imię” (Łukasza 11:2). Sam też zwrócił się do Boga: „Ojcze, otocz chwałą swoje imię” (Jana 12:28).

W Biblii znajdujemy słowa Boga: „Jam jest Jehowa. To jest moje imię; i chwały mojej nie oddam nikomu innemu” (Izajasza 42:8). „Jehowa” to polskie tłumaczenie czterech hebrajskich spółgłosek יהוה (JHWH), z których składa się imię Boże. W Pismach Hebrajskich, zwanych Starym Testamentem, pojawia się ono około 7000 razy *. To częściej niż którykolwiek tytuł, na przykład „Bóg”, „Wszechmocny” czy „Pan”, oraz częściej niż jakiekolwiek inne imię, na przykład Abraham, Mojżesz czy Dawid.

Nigdzie w Biblii Jehowa nie zakazał używania swojego imienia, o ile robi się to z szacunkiem. Wręcz przeciwnie, z Księgi tej dowiadujemy się, że słudzy Boga swobodnie posługiwali się Jego imieniem. Nawiązywali do niego w imionach nadawanych dzieciom — na przykład „Eliasz” znaczy „moim Bogiem jest Jehowa”, a Zachariasz znaczy „Jehowa pamiętał”. Imienia Bożego nie wahano się też używać w codziennych rozmowach (Rut 2:4).

Bóg chce, żebyśmy posługiwali się Jego imieniem. Jesteśmy zachęcani, żeby ‛składać Jehowie dzięki i wzywać Jego imienia’ (Psalm 105:1). On z uznaniem patrzy nawet na „myślących o jego imieniu” (Malachiasza 3:16).

„Aby wiedziano, że ty, który masz na imię Jehowa, ty sam jesteś Najwyższym nad całą ziemią” (Psalm 83:18).

 Jakie jest znaczenie imienia Boga?

Zdaniem niektórych uczonych imię Jehowa w języku hebrajskim znaczy „On powoduje, że się staje”. Definicja ta wskazuje, że Bóg może sam stać się — albo sprawić, że Jego dzieło stwórcze stanie się — czymkolwiek trzeba w celu realizacji Jego woli. Tylko wszechmocny Stwórca zasługuje na to imię.

JAKI TO MA ZWIĄZEK Z TOBĄ

 

Poznanie imienia Boga zmieni twój sposób myślenia o Nim. Łatwiej ci będzie się do Niego przybliżać. Bo jak można utrzymywać z kimś bliską więź, jeśli nie zna się imienia tej osoby? Już sam fakt, że Bóg przedstawił się z imienia, znaczy, że chce, żebyś się do Niego zbliżył (Jakuba 4:8).

Możesz być pewny, że Jehowa zawsze będzie postępował zgodnie ze znaczeniem swojego imienia i spełniał złożone obietnice. Właśnie dlatego Biblia mówi o Nim: „Znający twe imię będą ci ufali” (Psalm 9:10). To zaufanie jeszcze się pogłębi, kiedy przekonasz się, że imię Jehowy jest nierozerwalnie związane z Jego przymiotami, na przykład lojalną miłością, miłosierdziem, współczuciem i sprawiedliwością (Wyjścia 34:5-7). Jehowa zawsze przejawia te cechy, kiedy spełnia swoje obietnice, co bardzo nas pokrzepia.

Fakt, że człowiek może znać imię Wszechmocnego Boga, to niewątpliwie wielki zaszczyt. Wiąże się z błogosławieństwami zarówno teraz, jak i w przyszłości. Bóg obiecuje: „Ochronię go, gdyż poznał moje imię” (Psalm 91:14).

„Każdy, kto wzywa imienia Jehowy, ujdzie cało” (Joela 2:32).

Imię Boże w różnych językach

^ ak. 9 Wiele przekładów Biblii pomija imię Boga i zastępuje je tytułem „PAN” pisanym wielkimi literami. Inne używają imienia Bożego tylko w wybranych wersetach albo przypisach. W tekście Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata imię Boże występuje wielokrotnie.