Aniołowie są częstym tematem książek, filmów oraz dzieł sztuki. Ale kim tak naprawdę są i czym się zajmują?

Kim są aniołowie?

CO MÓWI BIBLIA

 

Zanim Bóg stworzył materialny wszechświat i pierwszych ludzi, powołał do istnienia inteligentne stworzenia, które znacznie nas przewyższają. Są od nas potężniejsze i podobnie jak Bóg, żyją w sferze, do której nie mamy dostępu i której nie możemy zobaczyć (Hioba 38:4, 7). Biblia nazywa te istoty „duchami” oraz „aniołami” * (Psalm 104:4).

Ilu jest aniołów? Mnóstwo. Liczba aniołów znajdujących się w pobliżu tronu Boga wynosi „miriady miriadów”, czyli dziesięć tysięcy dziesiątek tysięcy (Objawienie 5:11). Jeśli potraktować tę liczbę dosłownie, to istnieją setki milionów aniołów!

„I ujrzałem (...) wielu aniołów wokół tronu (...), a liczba ich była miriady miriadów i tysiące tysięcy” (Objawienie 5:11).

Czym aniołowie zajmowali się w starożytności?

CO MÓWI BIBLIA

 

Bóg często posługiwał się aniołami jako rzecznikami albo posłańcami *. W Biblii czytamy też, że dokonywali oni cudów. Bóg posłał anioła, żeby pobłogosławił Abrahama i powstrzymał go od ofiarowania Izaaka (Rodzaju 22:11-18). Anioł ukazał się Mojżeszowi w płonącym krzewie i przekazał mu wiadomość, która zmieniła jego życie (Wyjścia 3:1, 2). Kiedy proroka Daniela wrzucono do jamy pełnej lwów, „Bóg posłał swego anioła i zamknął lwom paszczę” (Daniela 6:22).

„Wówczas ukazał mu się [Mojżeszowi] anioł Jehowy w płomieniu ognia pośrodku ciernistego krzewu” (Wyjścia 3:2).

 Czym aniołowie zajmują się obecnie?

CO MÓWI BIBLIA

 

Nie wiemy o wszystkim, co aniołowie robią obecnie. Jednak z Księgi tej wynika, że są zaangażowani w pomaganie szczerym osobom, żeby poznały Boga (Dzieje 8:26-35; 10:1-22; Objawienie 14:6, 7).

Jehowa sprawił, że patriarcha Jakub zobaczył we śnie aniołów wchodzących i schodzących po drabinie łączącej niebo i ziemię (Rodzaju 28:10-12). Sen ten wskazuje, że Jehowa zleca im różne zadania na ziemi. Działają oni dla dobra lojalnych osób, które potrzebują Jego pomocy (Rodzaju 24:40; Wyjścia 14:19; Psalm 34:7).

„Oto stała na ziemi drabina, a jej wierzchołek sięgał niebios; i oto aniołowie Boży wstępowali po niej i zstępowali” (Rodzaju 28:12).

^ ak. 6 Biblia mówi, że niektóre istoty duchowe zbuntowały się przeciwko władzy Boga. Nazywa je „demonami” (Łukasza 10:17-20).

^ ak. 11 Użyte w Biblii hebrajskie i greckie wyrazy tłumaczone na „anioł” dosłownie znaczą „posłaniec”.