Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

Broszura Przykładaj się do czytania i pisania została przetłumaczona na ponad 100 języków i ukazała się w milionach egzemplarzy

Dzieło ewangelizacji a nauka czytania i pisania

Dzieło ewangelizacji a nauka czytania i pisania

„Nauczenie się czytania i pisania jest podstawowym prawem człowieka; umożliwia zarówno samorealizację jednostki, jak i rozwój całego społeczeństwa” (UNESCO) *.

Z RAPORTÓW wynika, że na całym świecie ponad 700 milionów ludzi w wieku 15 lat i powyżej nie umie czytać ani pisać. W rezultacie nie mają oni dostępu do ogromnych zasobów wiedzy, między innymi do wspaniałych wskazówek moralnych i duchowych, które zostały „dla naszego pouczenia” zapisane w Biblii (Rzymian 15:4). Dlatego w wielu krajach Świadkowie Jehowy włączają do swojego bezpłatnego programu edukacji biblijnej kurs czytania i pisania. Z jakim skutkiem?

Przyjrzyjmy się działalności Świadków Jehowy w Meksyku, gdzie głównym językiem jest hiszpański. Od roku 1946 pomogli oni opanować sztukę czytania i pisania przeszło 152 000 osób, z których wiele przekazywało później tę umiejętność innym. Tamtejsi Świadkowie w dowód uznania dla ich pracy otrzymują od władz liczne listy. W jednym z nich napisano:  „Naczelna Rada Oświatowa pragnie wyrazić docenianie i pogratulować wkładu w rozwój Programu Kształcenia Dorosłych”.

Ze szkoleń prowadzonych przez Świadków korzystają ludzie w różnym wieku. Na przykład Josefina rozpoczęła naukę w wieku 101 lat i z powodzeniem ukończyła ją dwa lata później!

Chociaż większość mieszkańców Meksyku mówi po hiszpańsku, nie jest to jedyny język, w którym zorganizowano tam wspomniane kursy. W roku 2013 przedstawiciele ośmiu tubylczych grup nauczyli się czytać i pisać w swoich własnych językach.

Umiejętność czytania i pisania to cenne narzędzie, prawdziwy klucz do wiedzy. Co najważniejsze, umiejętność ta umożliwia ludziom różnego pokroju zapoznawanie się z treścią Biblii — Księgi pochodzącej od Boga, która oswobadza z niewoli przesądów, fałszywych wierzeń i szkodliwych zachowań (Jana 8:32).

^ ak. 2 Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury.