Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 BIBLIJNY PUNKT WIDZENIA

Mesjasz

Mesjasz

Biblia zapowiadała, że na świecie pojawi się Mesjasz, który uwolni ludzkość od chorób, cierpień i śmierci. Czy tym Mesjaszem jest Jezus Chrystus?

Po czym ludzie mieli rozpoznać Mesjasza?

Zgodnie z proroctwami biblijnymi Mesjasz, czyli Chrystus *, miał do spełnienia dwie misje, które dzielił znaczny odstęp czasu. Pierwszą z nich miał zrealizować jako człowiek. Aby można go było łatwo rozpoznać, pisarze Biblii z wyprzedzeniem podali wiele szczegółów z jego życia i służby. W gruncie rzeczy głównym celem proroctw biblijnych było właśnie „świadczenie o Jezusie” (Objawienie 19:10).

Jako człowiek Jezus pokazał na małą skalę, czego jako potężna istota duchowa dokona na skalę globalną

CO MÓWI BIBLIA

Mesjasz miał...

Wszystkie te i inne proroctwa sprawdziły się na Jezusie. Oprócz tego uzdrawiał on chorych i wskrzeszał umarłych. W ten sposób nie tylko dostarczył kolejnych dowodów na to, że jest Mesjaszem. Umocnił także naszą wiarę w biblijne obietnice, które spełni na skalę globalną (Łukasza 7:21-23; Objawienie 21:3, 4). Po zmartwychwstaniu Jezus zasiadł ‛po prawicy Boga’ w oczekiwaniu na nadejście czasu, gdy będzie mógł doprowadzić swoje mesjańskie posłannictwo do końca (Psalm 110:1-6).

„Gdy Chrystus przybędzie, czyż uczyni więcej znaków, niż ten uczynił?” (Jana 7:31).

 Jak Mesjasz dokończy swego dzieła?

W czasach Jezusa Żydzi oczekiwali, że Mesjasz wyzwoli ich spod jarzma Rzymian i obejmie rządy nad odrodzonym królestwem Izraela (Dzieje 1:6). Dopiero później żydowscy naśladowcy Jezusa zrozumieli, że dokończy on swego dzieła już z nieba — jako potężne stworzenie duchowe, któremu powierzono rozległą władzę (Mateusza 28:18).

CO MÓWI BIBLIA

Z nieba Mesjasz miał...

Jezus wywiązał się z pierwszej otrzymanej misji i podobnie spełni drugą. W związku z tym warto wnikliwie analizować wszystko, co Biblia o nim mówi. On sam oświadczył: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem” (Jana 14:6).

„Za dni jego rozkwitnie prawy oraz obfitość pokoju, aż nie stanie księżyca. A poddanych będzie miał (...) po krańce ziemi” (Psalm 72:7, 8).

^ ak. 5 Słowo „Mesjasz” pochodzi z języka hebrajskiego. „Chrystus” jest odpowiednikiem tego wyrazu wywodzącym się z greki (Jana 1:41).

^ ak. 7 Pierwszy fragment Biblii zawiera proroctwo, a drugi — jego spełnienie.