Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 OBSERWUJEMY ŚWIAT

Religia

Religia

Wydaje się, że religia powinna działać na świat jednocząco. Jednak aż nazbyt często jest ona źródłem nieufności i konfliktów.

Świat

Przeszło trzy czwarte ludności świata żyje w krajach, gdzie z powodu niechęci społecznej lub oficjalnej polityki władz wolność religijna jest znacząco ograniczona. Liczba państw, w których odnotowano ataki na mniejszości religijne, w ciągu ostatnich pięciu lat prawie się podwoiła.

ZASTANÓW SIĘ: Z jakich skrajnie różnych przyczyn niektórzy odnoszą się wrogo do religii? (Mateusza 23:27, 28; Jana 15:19)

Wielka Brytania

W artykule dla tygodnika The Observer były premier Tony Blair napisał, że ostatnio wielu aktów terroru dopuszczają się ludzie motywowani „opacznie rozumianą religijnością”. Dodał też: „Podczas gdy XX wiek był zdominowany przez ekstremizm polityczny, walki obecnego stulecia mogą rozgrywać się raczej na tle różnic kulturowych lub religijnych”.

ZASTANÓW SIĘ: Dlaczego religia często jest źródłem podziałów? (Marka 7:6-8)

Australia

Australijski Urząd Statystyczny donosi, że co piąty obywatel nie czuje się związany z żadną religią. Jednak jak czytamy w raporcie, „przynależność religijna nie jest równoznaczna z gorliwym praktykowaniem danej religii”. Spośród osób podających się za członków jakiegokolwiek ugrupowania religijnego zaledwie 15 procent mężczyzn i 22 procent kobiet twierdzi, że aktywnie uczestniczy w jego działalności.

ZASTANÓW SIĘ: Co niewłaściwego można dziś zauważyć w zorganizowanej religii? (Mateusza 7:15-20)