„Nagle zabrakło mi tchu” — mówi Claudia, opisując moment, w którym dowiedziała się, że cierpi na zaburzenie afektywne dwubiegunowe i zespół stresu pourazowego. „Perspektywa noszenia piętna choroby psychicznej zupełnie mnie przytłoczyła”.

„Pogodzenie się z nową sytuacją zabrało mi sporo czasu” — przyznaje Mark, mąż Claudii. „Ale zdawałem sobie sprawę, że najważniejsze to wspierać moją żonę”.

GDYBY to tobie lub komuś z twoich bliskich postawiono podobną diagnozę, jak byś się czuł? Na szczęście zaburzenia psychiczne * można leczyć. Przeanalizujmy kilka faktów, które pomogą ci lepiej zrozumieć takie zaburzenia.

 Kilka faktów dotyczących zdrowia psychicznego

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje: „Zaburzenia psychiczne nękają miliony ludzi na całym świecie i wywierają wpływ na ich bliskich. W pewnym okresie swojego życia będzie na nie cierpiał co czwarty człowiek. Najobfitsze żniwo zbiera depresja. Schizofrenia i zaburzenie afektywne dwubiegunowe należą do stanów najpoważniejszych i najbardziej utrudniających normalne funkcjonowanie. (...) Choć zaburzenia psychiczne występują tak często, wciąż się je ukrywa i lekceważy, a osoby nimi dotknięte dyskryminuje”.

Według WHO wielu ludzi cierpiących na zaburzenia psychiczne nie poddaje się leczeniu w obawie przed napiętnowaniem przez otoczenie.

Chociaż większość zaburzeń psychicznych można leczyć, to jak donosi pewna amerykańska organizacja działająca na rzecz dotkniętych nimi osób (NAMI), w USA w ciągu ostatniego roku średnio 60 procent dorosłych i prawie 50 procent dzieci i nastolatków (w wieku od 8 do 15 lat) borykających się z tego typu problemami nie otrzymało pomocy medycznej.

 Zrozumienie zaburzeń psychicznych

Czym są zaburzenia psychiczne? Według ekspertów to znaczące nieprawidłowości w myśleniu, kontrolowaniu emocji i zachowaniu. Często upośledzają one zdolność człowieka do utrzymywania właściwych relacji z innymi i radzenia sobie w życiu codziennym.

Zaburzenia psychiczne nie wynikają z czyjejś słabości czy też wady charakteru

Natężenie i czas występowania symptomów mogą się różnić w zależności od osoby, jej sytuacji życiowej i rodzaju dolegliwości. Zaburzenia psychiczne dotykają ludzi bez względu na płeć, wiek, kulturę, rasę, religię, wykształcenie czy status materialny. Nie wynikają z czyjejś słabości czy też wady charakteru. Odpowiednia opieka medyczna może sprawić, że pacjent będzie w stanie prowadzić satysfakcjonujące i produktywne życie.

Leczenie zaburzeń psychicznych

Wiele zaburzeń psychicznych można z powodzeniem leczyć. Dlatego pierwszym bardzo ważnym krokiem jest dokładna diagnoza, postawiona przez doświadczonego i kompetentnego specjalistę w zakresie zdrowia psychicznego.

Jednak odpowiednio dobrane leczenie przyniesie korzyść tylko pod warunkiem, że pacjent się na nie zgadza. Niekiedy wymaga to od niego pokonania niechęci do mówienia o swoim stanie. Leczenie może obejmować rozmowy ze specjalistą, który pomoże zrozumieć dane zaburzenie, rozwiązać pewne problemy dnia codziennego i wzmocnić motywację, by nie przerywać terapii. Podczas takich konsultacji znaczącą rolę może odegrać członek rodziny lub przyjaciel, który udzieli wsparcia i doda otuchy.

Wiele osób nauczyło się radzić sobie z zaburzeniami psychicznymi dzięki temu, że lepiej zrozumiało swoją dolegliwość i zastosowało się do zaleceń lekarzy. Cytowany wcześniej Mark mówi: „Zanim moją żonę zdiagnozowano, nie bardzo wiedzieliśmy, na czym polegają zaburzenia psychiczne. Ale nauczyliśmy się stawiać czoła nowym problemom i nie martwić się na zapas. Z czasem dzięki pomocy zaufanych specjalistów oraz rodziny i przyjaciół było nam łatwiej”.

Pierwszym bardzo ważnym krokiem jest dokładna diagnoza, postawiona przez kompetentnego specjalistę w zakresie zdrowia psychicznego

 Potwierdza to Claudia. „Na początku diagnoza była dla mnie jak wyrok” — przyznaje. „Ale chociaż moja choroba ogranicza nas oboje, nauczyłam się, że przeszkody z pozoru niemożliwe do pokonania można przezwyciężyć. Radzę sobie z chorobą, bo współpracuję ze specjalistami, dbam o więzi z drugimi i skupiam się na dniu dzisiejszym”.

Znaczenie zdrowia duchowego

Biblia nie sugeruje, że zajmowanie się sprawami duchowymi jest lekarstwem na problemy zdrowotne. Jednak z Księgi tej wiele rodzin na całym świecie czerpie pocieszenie i siły. Takie osoby znajdują w niej na przykład zapewnienie, że nasz kochający Stwórca żywo interesuje się tymi, którzy „serce mają złamane” i są „zdruzgotani na duchu” (Psalm 34:18).

Chociaż Biblia nie jest poradnikiem medycznym, to zawiera praktyczne wskazówki, które mogą nam pomóc radzić sobie z negatywnymi uczuciami i przykrymi doświadczeniami. Daje nam również nadzieję na przyszłość, gdy życie na ziemi będzie wolne od bólu i cierpień. W Słowie Bożym czytamy: „W owym czasie otworzą się oczy ślepych, zostaną też otworzone uszy głuchych. Wówczas kulawy będzie się wspinał niczym jeleń, a język niemowy krzyknie wesoło” (Izajasza 35:5, 6).

^ ak. 5 W tym artykule termin „zaburzenia psychiczne” odnosi się również do zaburzeń zachowania i chorób psychicznych.

^ ak. 32 Przebudźcie się! nie zaleca żadnej konkretnej metody leczenia. Chrześcijanie powinni się upewnić, czy wybrana przez nich terapia nie narusza zasad biblijnych.

^ ak. 40 Zobacz też artykuł „Stres — jak sobie z nim radzić”Przebudźcie się! z maja 2014 roku.