NA WSCHODNIM brzegu rzeki Motoyasu w Hiroszimie stoją ruiny pewnego budynku. Znajduje się on w takim stanie od roku 1945. Dlaczego przez ponad 70 lat nie został odbudowany?

Ukończona w 1915 roku trzykondygnacyjna murowana konstrukcja mieściła centrum wystawowe promujące rozwój przemysłu. Ale wszystko zmieniło się 6 sierpnia 1945 roku o godzinie 8.15. Tego ranka po raz pierwszy w historii użyto w celach wojennych bomby atomowej. Zdetonowano ją jakieś 550 metrów nad miastem, niemal bezpośrednio nad tym gmachem. Wszyscy znajdujący się w nim ludzie zginęli w okamgnieniu. Jednak centralna część budynku nie została zupełnie zniszczona.

Ten zachowany w niezmienionym stanie fragment obiektu jest, jak podaje Polski Komitet do spraw UNESCO *, „trwałym i uderzającym symbolem najbardziej niszczycielskiej siły stworzonej kiedykolwiek przez człowieka”. W 1996 roku został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jako Pomnik Pokoju w Hiroszimie.

Niestety, ani ten, ani żadne inne niezwykłe pomniki nie powstrzymały ludzi od prowadzenia wojen, u których podłoża często leży chciwość i nacjonalizm, a także nienawiść na tle rasowym, religijnym lub plemiennym. Czy zatem świat już zawsze będzie nękany przez wojny?

Odpowiedź brzmi: nie! W Psalmie 46:9 czytamy o Bogu: „Sprawia, że wojny ustają aż po kraniec ziemi. Łamie łuk i kruszy włócznię, wozy pali w ogniu”. Bóg zastąpi obecne rządy ludzkie swoim Królestwem — rządem światowym na czele z Jezusem Chrystusem, noszącym miano „Króla królów” (Objawienie 11:15; 19:16).

Gdy do tego dojdzie, miejsca przypominające o bezsensie wojny nie będą już potrzebne. W Księdze Izajasza 65:17 napisano: „Nie będzie się w umyśle wspominać rzeczy dawniejszych” — obecnych udręk i cierpień — „ani nie przyjdą one do serca”.

^ ak. 4 Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury.