Czy nasza czystość fizyczna ma dla Boga znaczenie?

„Oczyśćmy się z wszelkiego skalania ciała i ducha” (2 Koryntian 7:1).

CO MÓWI BIBLIA

Stwórca kocha nas i chce, żebyśmy cieszyli się dobrym zdrowiem i długim, aktywnym życiem. Oznajmia: „Twe serce niech przestrzega mych przykazań, będą ci bowiem dodane długie dni i lata życia oraz pokój” (Przysłów 3:1, 2). Miłość Boga do ludzi była widoczna w przykazaniach, które dał Izraelowi. Zawierały one szczegółowe wytyczne dotyczące higieny i warunków sanitarnych (Powtórzonego Prawa 23:12-14). Przestrzeganie tych mądrych wymagań korzystnie wpływało na zdrowie Izraelitów i chroniło ich przed chorobami nękającymi inne narody — na przykład Egipcjan, którzy nie mieli tak postępowego zbioru praw (Powtórzonego Prawa 7:12, 15).

Podobnie dzisiaj ‛oczyszczenie się z wszelkiego skalania ciała i ducha’ — zerwanie z paleniem tytoniu, nadużywaniem alkoholu, braniem narkotyków czy innymi nieczystymi nawykami — zmniejsza ryzyko chorób, zarówno fizycznych, jak i psychicznych, oraz przedwczesnej śmierci. A ponieważ rzadko kto żyje w odosobnieniu, stosowaniem się do Bożych norm czystości pokazujemy, że liczymy się z drugimi (Marka 12:30, 31).

 Czy Bóg zwraca uwagę na naszą czystość moralną i duchową?

„Zadajcie śmierć członkom waszego ciała, (...) jeśli chodzi o rozpustę, nieczystość, żądzę seksualną, szkodliwe pragnienie oraz zachłanność, która jest bałwochwalstwem. Z powodu tych rzeczy nadchodzi srogi gniew Boży” (Kolosan 3:5, 6).

CO MÓWI BIBLIA

Przytoczony wcześniej fragment Słowa Bożego zachęca do ‛oczyszczenia się z wszelkiego skalania ciała i ducha’. W czasach Jezusa Chrystusa żydowscy przywódcy religijni i inni ludzie często podejmowali ogromne wysiłki, by zachować czystość fizyczną, ale lekceważyli normy moralne i duchowe (Marka 7:1-5). Jezus wyraził zrównoważony pogląd na tę sprawę. Powiedział: „Nic, co się z zewnątrz dostaje do człowieka, nie może go skalać, ponieważ dostaje się (...) do wnętrzności i wychodzi do ścieku”. Następnie dodał: „Co z człowieka wychodzi, właśnie to kala człowieka; bo z wnętrza, z serca ludzi, wychodzą szkodliwe rozważania: rozpusty, złodziejstwa, morderstwa, cudzołóstwa, pożądania, niegodziwości, podstęp, rozpasanie, zawistne oko, (...) brak rozsądku. Wszystkie te niegodziwe rzeczy (...) kalają człowieka” (Marka 7:18-23).

Według Jezusa ludzie, którzy popadają w przesadę w kwestii higieny osobistej, jednocześnie bagatelizując Boże zasady moralne i duchowe, są jak naczynia czyste z zewnątrz, ale brudne w środku (Mateusza 23:25, 26).

Czy biblijne wymagania są rozsądne?

„Miłość do Boga polega na tym, że przestrzegamy jego przykazań; a przecież jego przykazania nie są uciążliwe” (1 Jana 5:3).

CO MÓWI BIBLIA

W Księdze Micheasza 6:8 czytamy: „Czego Jehowa wymaga od ciebie prócz tego, żebyś czynił zadość sprawiedliwości i miłował życzliwość oraz był skromny, chodząc ze swoim Bogiem?”. Czyż nie brzmi to rozsądnie? Co istotne, Stwórca pragnie, by nasze posłuszeństwo wynikało z miłości. Gdy tak postępujemy, odczuwamy wielką radość (Psalm 40:8). A kiedy zdarzy nam się błąd, pociesza nas świadomość, że Bóg jest miłosierny. „Jak ojciec okazuje miłosierdzie swoim synom, tak Jehowa okazał miłosierdzie tym, którzy się go boją. Bo on dobrze wie, jak jesteśmy ukształtowani, pamiętając, żeśmy prochem”. Bóg ma więc wzgląd na nasze słabości i naszą niedoskonałość (Psalm 103:13, 14).

Jak widać, wymagania Boga dotyczące czystości fizycznej, moralnej i duchowej odzwierciedlają Jego dobroć oraz miłość do nas. Gdy chętnie stosujemy się do tych norm, dowodzimy mądrości i pokazujemy, że Go kochamy.