Świat

Przemoc wobec kobiet stanowi „globalny problem zdrowia publicznego o rozmiarach epidemii” — podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO). Według tej organizacji „ofiarą przemocy ze strony partnera albo kogoś innego pada jakieś 35 procent kobiet. (...) Najbardziej rozpowszechniona jest przemoc w relacjach partnerskich, (...) doświadcza jej 30 procent kobiet na całym świecie”.

Wielka Brytania

Spośród 64 303 ankietowanych 79 procent przyznało, że „w dzisiejszym świecie religia jest przyczyną wielu nieszczęść i konfliktów”. Co więcej, według spisu ludności przeprowadzonego w Anglii i Walii w roku 2011 tylko 59 procent populacji podaje się za chrześcijan, podczas gdy w roku 2001 odsetek ten wynosił 72 procent. W tym samym okresie z 15 do 25 procent wzrosła liczba osób niezwiązanych z żadną religią.

Chiny

Jak donoszą media, niedawno weszła w życie ustawa, która nakłada na dorosłe dzieci obowiązek częstego odwiedzania starzejących się rodziców oraz zaspokajania ich potrzeb emocjonalnych. Wobec dzieci, które nie spełnią tego obowiązku, ustawa „nie przewiduje żadnych kar”.

Europa

Obecnie grupy przestępcze podrabiają artykuły codziennego użytku, takie jak kosmetyki, detergenty, a nawet jedzenie. „Na podrobienie narażony jest praktycznie każdy produkt mający choćby umiarkowaną wartość rynkową” — przyznaje prezes firmy doradczej w zakresie bezpieczeństwa żywności. Jeden z ekspertów szacuje, że w krajach rozwiniętych fałszuje się 10 procent produktów spożywczych.