Czy ktoś wysłuchuje naszych modlitw?

„Ty, który wysłuchujesz modlitwę — do ciebie przyjdzie wszelkie ciało ludzkie” (Psalm 65:2).

CO MÓWIĄ LUDZIE

Niektórzy twierdzą, że modlitwy „nie wznoszą się wyżej niż do sufitu”. Zwłaszcza ci, których dotknęło jakieś nieszczęście, mogą powątpiewać, czy ich modlitwy są wysłuchiwane.

CO MÓWI BIBLIA

„Oczy Jehowy [Boga] są zwrócone ku ludziom prawym, a jego uszy ku ich błaganiu, ale oblicze Jehowy jest przeciwko tym, którzy czynią zło” (1 Piotra 3:12). Bóg więc z całą pewnością wysłuchuje ludzi. Szczególnie jednak nadstawia ucha na modlitwy tych, którzy przestrzegają Jego zasad. W innym wersecie biblijnym tak czytamy o gotowości Boga do zwracania uwagi na nasze prośby: „To jest ufność, którą żywimy do niego, że o cokolwiek prosimy zgodnie z jego wolą, on nas wysłuchuje” (1 Jana 5:14). Wypływa stąd wniosek, że szczerze modląc się do Boga, trzeba rozumieć, jakie prośby harmonizują z Jego wolą.

 Jak powinniśmy się modlić?

„Modląc się, nie powtarzajcie wciąż tego samego” (Mateusza 6:7).

CO MÓWIĄ LUDZIE

Wyznawcy różnych religii, takich jak buddyzm, katolicyzm, hinduizm czy islam, do odmawiania i odliczania modlitw zwyczajowo używają różańca.

CO MÓWI BIBLIA

Modlitwy powinny wypływać z serca i być szczere, a nie wyuczone na pamięć i powtarzane mechanicznie. Biblia zaleca: „Modląc się, nie powtarzajcie wciąż tego samego jak ludzie z narodów, gdyż oni mniemają, że zostaną wysłuchani dzięki używaniu wielu słów. Toteż nie upodabniajcie się do nich, gdyż Bóg, wasz Ojciec, wie, czego potrzebujecie, zanim go w ogóle poprosicie” (Mateusza 6:7, 8).

DLACZEGO WARTO ZNAĆ ODPOWIEDŹ

Zwracanie się do Boga w nieodpowiedni sposób może się okazać stratą czasu, a nawet Go obrażać. Biblia ostrzega, że modlitwy osób sprzeciwiających się Jego woli są dla Niego obrzydliwością (Przysłów 28:9).

Do kogo powinniśmy się modlić?

„Szukajcie Jehowy [Boga], dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko” (Izajasza 55:6).

CO MÓWIĄ LUDZIE

Niektórzy modlą się do Marii, do aniołów czy osób uznawanych za „święte”. Wśród „świętych” można wymienić Antoniego z Padwy, który rzekomo dba o duchowe i doczesne potrzeby ludzi, albo „świętego” Judę, uważanego za patrona od spraw beznadziejnych. Wielu modli się do takich „świętych” oraz do aniołów w nadziei, że wstawią się za nimi u Boga.

CO MÓWI BIBLIA

Wyznawcy religii prawdziwej powinni modlić się do „Ojca w niebiosach” (Mateusza 6:9). Biblia zachęca: „O nic się nie zamartwiajcie, ale we wszystkim niech wasze gorące prośby zostaną przedstawione Bogu w modlitwie i błaganiu wraz z dziękczynieniem” (Filipian 4:6).