Czy próby komunikowania się ze zmarłymi to coś złego?

„Nie zwracajcie się do mediów spirytystycznych (...), żebyście przez nich nie stali się nieczyści” (Kapłańska 19:31).

CO MÓWIĄ LUDZIE

To zrozumiałe, że ludzie chcą się upewnić, czy ich zmarli bliscy nie cierpią. Nieraz więc mówią: „Dlaczego by nie nawiązać kontaktu ze zmarłym za pośrednictwem medium spirytystycznego? Może łatwiej się wtedy pogodzę z tym, co się stało, i odzyskam spokój”.

CO MÓWI BIBLIA

Biblia jednoznacznie się wypowiada na temat prób komunikowania się z umarłymi — praktyki powszechnej w starożytności. Na przykład w prawie, które Jehowa dał narodowi izraelskiemu, powiedziano: „Niech się nie znajdzie u ciebie nikt, (...) kto zasięga rady u medium spirytystycznego, (...) ani nikt, kto się wypytuje umarłego. Bo każdy, kto to czyni, jest obrzydliwością dla Jehowy” (Powtórzonego Prawa 18:10-12). Z Biblii wyraźnie wynika, że osoby, które praktykują spirytyzm i inne formy okultyzmu, „nie odziedziczą królestwa Bożego” (Galatów 5:19-21).

 Czy zmarli mogą wywierać wpływ na żyjących?

„Żyjący są świadomi tego, że umrą, lecz umarli nie są świadomi niczego” (Kaznodziei 9:5).

CO MÓWIĄ LUDZIE

Wielu uważa, że zmarli nadal żyją w jakiejś postaci. W związku z tym próbują się z nimi komunikować, na przykład żeby zdobyć jakieś informacje albo zjednać sobie ich przychylność.

CO MÓWI BIBLIA

„Żyjący są świadomi tego, że umrą, lecz umarli nie są świadomi niczego (...). Przeminęła też ich miłość i ich nienawiść oraz ich zazdrość [odczuwane przez nich za życia]” (Kaznodziei 9:5, 6). Właśnie tego uczy Biblia — zmarli naprawdę są martwi! Nie mogą myśleć, działać ani oddawać czci Bogu. W Psalmie 115:17 czytamy: „Umarli nie wysławiają (...) [Boga] ani żaden ze zstępujących do milczenia”.

Czy media spirytystyczne nie podają czasami prawdziwych informacji?

„Czy należy się zwracać do umarłych w sprawie żyjących?” (Izajasza 8:19).

CO MÓWIĄ LUDZIE

Niektórzy twierdzą, że media spirytystyczne są w stanie wyjawić informacje znane tylko umarłemu, jego rodzinie lub przyjaciołom.

CO MÓWI BIBLIA

28 rozdziale Księgi 1 Samuela czytamy o niewiernym królu Saulu, który złamał nakaz Boży, by nie radzić się mediów spirytystycznych, i udał się do kobiety będącej medium. Wydawało się, że nawiązała ona kontakt ze sługą Bożym o imieniu Samuel. Ale czy naprawdę był to Samuel? Nie! W rzeczywistości skontaktowała się z oszustem — z kimś, kto podszył się pod zmarłego Samuela.

Oszustem tym był niegodziwy duch, poplecznik Szatana — „ojca kłamstwa” (Jana 8:44). Dlaczego niegodziwe duchy, czyli demony, starają się wywołać wrażenie, że zmarli nadal żyją? Żeby oczernić Boga i zdyskredytować Jego spisane Słowo, Biblię (2 Tymoteusza 3:16).

Czy w takim razie dla umarłych nie ma już żadnej nadziei? Nic podobnego! Biblia obiecuje, że ci, którzy niejako śpią w grobie, powstaną z martwych (Jana 11:11-13; Dzieje 24:15) *. Dopóki to nie nastąpi, możemy czerpać otuchę z zapewnienia, że nasi zmarli bliscy nie zaznają żadnych cierpień.

^ ak. 16 Rozdział 7 książki Czego naprawdę uczy Biblia? nosi tytuł „Niezawodna nadzieja dla naszych bliskich, którzy umarli”.