Przejdź do zawartości

Przejdź do spisu treści

Świadkowie Jehowy

Wybór języka polski

 CZY TO NIE ZOSTAŁO ZAPROJEKTOWANE?

Niezwykły wzrok skakunów

Niezwykły wzrok skakunów

WZROK pająków zwanych skakunami działa w taki sposób, że potrafią one precyzyjnie określić odległość. Jak to robią?

Pomyśl: Skakun, aby ocenić dystans dzielący go od jakiegoś obiektu, wykorzystuje niezwykłą zdolność najważniejszej pary swoich oczu, mających siatkówkę złożoną z kilku warstw. Dwie z tych warstw reagują na światło zielone. Na jednej warstwie powstaje obraz ostry, a na drugiej — rozmyty. Przez porównanie rozmytej i ostrej wersji tego samego obrazu skakun precyzyjnie ocenia odległość, na jaką musi skoczyć, by dopaść ofiary.

Naukowcy chcieliby skopiować ten fenomen przy konstruowaniu kamer 3D, a także robotów zdolnych do ustalania odległości od obiektu. Według serwisu internetowego ScienceNOW wzrok skakunów to „fascynujący przykład: półcentymetrowe zwierzątka, których mózg jest mniejszy od mózgu muchy domowej, potrafią zebrać i wykorzystać skomplikowane informacje wzrokowe”.

Co o tym sądzisz? Czy niezwykły wzrok skakunów powstał w wyniku ewolucji? A może został zaprojektowany?